Regionindelning

År 2015 är det tänkt att frågan om den framtida regionindelningen skall vara klar. Ansvarskommittén som har arbetat med frågan har föreslagit att Sverige delas in i mellan 6-9 regioner med 1-2 miljoner invånare, minst ett universitetssjukhus samt ett universitet/högskola med forskningsresurser. De nya regionerna kommer att ha direktvalda parlament och ha beskattningsrätt.

De nya regionerna skall då ersätta landstingen och ansvara för regionalutveckling, hälso och sjukvård samt kulturfrågor. Tanken är att förslagen till nya regioner skall vara klart i December 2011. Därefter ska det fattas ett riksdagsbeslut i December 2013 och val till regionfullmäktige sker i September 2014.

Landstingen har idag svårt att bära sina vårdkostnader med det skatteunderlag som finns och ett argument är att det blir lättare för de nya regionerna med ett ökat skatteunderlag och samordning att bära dessa kostnaderna, samt att i en ny region samordna myndighetsutövning och kollektivtrafikfrågor. Därför är det också viktigt att vi politiker i Katrineholm fortsätter att kämpa för Kullbergska sjukhusets utveckling så att Kullbergska står starkt rustad och kan överleva. Risken är annars överhängande att Kullbergska försvinner som sjukhus i en framtida regionbildning.

Från statligt håll vill man helst att landstingen själva kommer överens om den framtida regionindelningen men har samtidigt sagt att man kommer att styra upp orealistiska förslag. Det finns möjlighet för enskilda kommuner som angränsar till en annan region att ansöka om anslutning. I sådana fall tar det nya regionparlamentet ställning i frågan.

Den nationella samordningen upphörde efter den borgerliga valsegern 2006 och man uppmanade de intresserade länen att själva komma överens om och ansöka om regionbildning. Nu har det kommit nya signaler från regeringen. Den s.k. Översynsutredningen, som ser över statens organisation på regional nivå, ska också ta fram förslag till nya regionkommuner utifrån önskemål och förslag från landstingen.

I Katrineholm har vi i Vänsterpartiet varit av den uppfattningen att vi skall vara öppna för olika alternativ när det gäller regionbildning och inte enbart stirra oss blinda på en Stor-Stockholms region. Från övrig politisk håll har man enbart talat om Stockholm som det enda möjliga alternativet bla med argumentet om Stockholm som tillväxtregion och den ekonomiska motorn i Sveriges utveckling och att vi då skall vara med och ta del av den kakan med allt vad det innebär av arbetsmarknadsfördelar och företagsetableringar. De argumenten håller inte. Den ekonomiska utvecklingen och tillväxt tar inte hänsyn till en administrativ grans vid Södertälje. Redan idag rör sig kapital, företagsetableringar och arbetskraft över de befintliga länsgränserna mot både Östergötland och Stockholm.

Nu har det skett en omsvängning  hos S i Katrineholm och man närmar sig de synpunkter som vi i Vänsterpartiet tidigare har gett uttryck för vilket vi välkomnar. Polleten har trillat ner och man har insett  att intresset från Stockholm för att bilda en region med Sörmland är på sin höjd ljummen samt att en Stor-Stockholmsregion med Stockholm och Mälardalen/Sörmland är orealistiskt då en sådan region skulle innehålla en tredjedel av Sveriges befolkning vilket skulle strida mot ansvarskommitténs betänkande.

Nu sällar man sig närmare tanken på en region bestående av Östergötland, Sörmland, Västmanland och eventuellt Örebro med flera som skulle bilda en stark sammanhängande region. En ståndpunkt som ligger nära Vänsterns. Vi anser dock att Katrineholmarna måste involveras i processen. Tiden är knapp. Det är Vänsterpartiets uppfattning att frågan om en framtida regiontillhörighet skall diskuteras öppet och offentligt med Katrineholmarnas deltagande. Där skulle kommunen kunna ta initiativ till en medborgardialog med offentliga möten.

Är den nuvarande majoriteten i kommunen beredda att fråga vad Katrineholmarna tycker?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: