Att bygga i centrum

Med anledning av att radhussatsningen i kvarteret Hästen mittemot pingstkyrkan blev ett fiasko pga bristande intresse kan det vara på sin plats att påminna om vänsterns syn på hur man skall planera långsiktigt för att utforma centrum. Det saknas en långsiktig strategisk plan för bostadsbyggandet i kommunen. Idag liknar bostadsbyggandet mer plockepin där samhällsfunktioner och ett levande centrum sätts på undantag. När alla andra partier idag enbart talar om ”attraktivt strandnära boende” vill vi inom vänstern ha en mer genomtänkt och strategiskt plan för bostadsbyggandet i kommunen. Idag råder bostadsbrist i sörmland och Katrineholm. Då tycker vi att det är bättre att bygga flerfamiljsboende på de centrala tomter som vi har istället för att låsa upp de tomterna med radhus och villor. Vänsterns kommungrupp har lämnat in följande motion i frågan.

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige

Byggnation i de centrala delarna av Katrineholms tätort.

 Katrineholm har sedan något år åter en positiv befolkningstrend. Detta leder till att intresset för nybyggnation av bostäder har ökat. Utformningen av de centrala delarna av en tätort är av strategisk betydelse för vilken dynamik som skall kunna uppstå där vad avser handel och service. Särskilt viktigt är detta om det finns ett externt handelsområde i dess närhet.

När det byggs i centrum av en tätort så kan man inte se varje tomt för sig. Eftersom man då inte bara bygger enstaka hus utan också bygger en funktion som påverkar hur dynamisk verksamheten i detta centrum blir. Dynamik i ett centrum förutsätter enligt vårt sett att se det en viss täthet av individer och aktiviteter.

Problemet för Katrineholms del är att den gällande stadsplanen för stadens centrala kvarter är gammal och inte beaktar vad som krävs för att handel och service skall kunna frodas i centrum samtidigt som Lövåsens handelsutbud expanderar.

För att inte centrala tomter redan skall vara färdigbyggda innan översiktsplanen för dessa är klar föreslår Vänsterpartiets fullmäktigegrupp att:

Fullmäktige beslutar att byggnation på de fåtal tomter nära Katrineholms centrum (som exempelvis kv. hunden och kv. hästen) vilka idag är byggbara inte skall få ske med för låg exploateringsgrad (exempelvis radhus) eftersom centrum då riskerar att byggas fast i en struktur som riskerar att utarma de redan pressade förutsättningarna för handel och service i stadens centrala affärskvarter.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: