Djulögärde

Det finns en naiv tro ibland i Katrineholm bland politiker och tjänstemän på att man kan locka massor med nya invånare till Katrineholm med begreppet ”attraktiva lägen”. Att bara vi smäller upp några hus i en skogsdunge med en utsikt över ett öppet landskap ner mot en sjö så kommer människorna att vallfärda i massor till kommunen. Vi har sett tidigare liknande satsningar misslyckas. När man bosätter sig på annan ort så är det ofta av andra orsaker. Arbete eller kärlek. Man vill ha en bra bostad ja, men den första prioriteringen är inte om det finns en sjöutsikt, även om det vore trevligt. Det är jobb, en funktionell bostad, skola, vård, handelsutbud och kommunikationer som är prioriterade områden för människor. När man bygger i kommunen, vilka är det då som man vill locka? Vilka kommer att ha råd att bo i de nya attraktiva områdena? Är det biträdet inom hemtjänsten, småbarnsföräldern på verkstadsgolvet, den deltidsanställde i kommunen eller den välbärgade Stockholmaren som pendlar till sitt arbete i huvudstaden. Katrineholm behöver hyreslägenheter, bostadsrätter och villor. Vi i vänstern anser att det finns många andra områden i kommunen än Djulöområdet som lämpar sig för nya villaområden.

Kommunen marknadsför sig som den sköna lustgården. Nu vill man bygga i just denna lustgård. Men man kan inte både ha kakan och äta upp den. Man kan inte säga att man vill bevara och utveckla områdets särart samtidigt som man vill nagga den i kanten med nybyggnation. Dessa två ståndpunkter står i ett motsatsförhållande till varandra. När den dagen kommer då vi inte längre bedriver jordbruk på Djulögärde, då måste vi ta en seriös diskussion om vad vi vill med området i samråd med Katrineholmarna. Skall vi verkligen förstöra denna bit naturmark för så lite som det ger i utbyte? Det handlar om max 20-30 villor och det ger en relativt marginell effekt. Det löser inte behoven, vi kommer att behöva bygga ändå i andra områden, och det naturvärdet som finns på området är förbrukat för evigt. Glöm inte heller att, en utsikt för en person tar ofta bort utsikten för en annan.

I konsekvensbeskrivningen till den fördjupade översiktsplanen för Stora Djulö pratar man om att bevara och utveckla området och den kulturhistoriska miljön och dess funktion som Katrineholms största rekreationsområde. Ett av Djulös största tillgångar är det öppna landskapet och den brukade marken och det är därför viktigt att det bevaras. Samtidigt talar man emot sig självt. I konsekvensbeskrivningen kan man läsa att ”planförslaget innebär inga större förändringar” men det innebär trots allt vissa förändringar, ”Det berör till liten del” skriver man men risken är att när man väl har börjat nagga Djulö området i kant så rullar det på. Vi tog lite här, då kan vi ta lite där.

”Att bevara och utveckla de tätortsnära rekreationsområdena är ett av huvudsyftena med planen. En negativ effekt kan vara att den hårdgjorda ytan ökar då bostäder byggs och parkeringar anordnas men förhoppningen är att dessa ska locka nya invånare till Katrineholm och på så sätt förväntas inte andelen hårdgjord yta per invånare öka, snarare tvärtom…” hängde ni med? Så skriver man i konsekvensanalysen. Om man skall följa det här resonemanget, då måste det strömma in fler människor än vad de föreslagna bostäderna/villorna kan inrymma om ovanstående mening skall äga sin egen riktighet. Och den ekvationen går förmodligen inte ihop.

Jag vill också betona behovet av hur viktigt det är att bevara natur och grönområden inom tätorten ur ett folkhälsoperspektiv. Från vänsterns sida har vi en plan och en tanke om hur man bygger i kommunen. Genom att förtäta i centrum kan vi därmed också bevara tätortsnära grön och naturområden som då blir lätt tillgängliga rekreationsområden för flertalet Katrineholmare. Så länge vi har jordbruk på Djulögärde, och så länge vi säger att det är den karaktären av området vi vill bevara, så anser vi i Vänsterpartiet att vi inte skall bygga på området. Dessutom lämnar vi då kvar utrymme för framtiden när servicehuset och skogskyrkogården behöver expandera.

Tyvärr valde majoriteten att driva igenom sitt förslag till fördjupning av översiktsplanen för Stora Djulö.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: