Friskvård för kommunens anställda?

Har skickat in följande fråga till Katrineholms kommunfullmäktige.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om friskvård för kommunens anställda

I juni 2007, i samband med fullmäktiges beslut kring organisationsförändringar, la Vänsterpartiet fram ett tilläggsyrkande som antogs av kommunfullmäktige, kommunens högst beslutande organ. Vänsterpartiet yrkade att:

En partsammansatt grupp bestående av representanter för personalkontoret och de fackliga organisationer vars medlemmar berörs tillsätts för att utarbeta riktlinjer för en enhetlig friskvårdspolicy inom kommunen där samtliga anställda har tillgång till friskvård samt att de anställda ges ett individuellt inflytande över densamme.

Tilläggsyrkandet las fram av Vänsterpartiet för att försäkra att kommunens anställda även i fortsättningen skulle få tillgång till en god friskvård med möjlighet till eget inflytande över densamme.

På kommunfullmäktige 080616 frågade undertecknad kommunstyrelsens ordförande följande.

Hur långt har man idag kommit i arbetet med en ny friskvårdspolicy samt har alla anställda i kommunen idag tillgång till friskvård?

Med alla anställda menas, förutom fastanställda, även vikarier, timvikarier, visstidsanställda och eventuella andra anställningsformer som kan förekomma.

Kommunstyrelsens ordförande redovisade då att arbetet med den nya friskvården fortskred tillsammans med anställda och deras fackliga företrädare och att 3 000 anställda i kommunen hade tillgång till friskvård samt att 500 var anslutna till avtalet med Nautilus. De 3000 inkluderade olika anställningsformer, alltså inte bara fast anställda. Vidare svarade han att
1 500 som av och till under kortare perioder arbetade inom kommunen inte omfattades men att man tittade på lösningar.

Därmed kunde undertecknad då konstatera att arbetet med den nya friskvården fortskred enligt yrkandets intentioner.

Idag kan undertecknad konstatera, efter att ha undersökt saken, att kommunen idag verkar sakna en friskvårdspolicy för sina anställda samt att den friskvård som finns varierar från förvaltning till förvaltning om det överhuvudtaget existerar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande följande:

Finns det eller finns det inte, idag en enhetlig friskvårdspolicy för samtliga kommunens anställda i enlighet med beslutet från juni 2007?

Om inte, varför har då inte fullmäktigebeslutet från juni 2007 följts?

Delar kommunstyrelsens ordförande min uppfattning att kommunfullmäktige är det högst beslutande organet i kommunen samt att de beslut som tas i kommunfullmäktige skall följas?

Tony Rosendahl (V)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: