KFAB-Ingen utarmning av allmännyttan

Debattartikel inskickad till Katrineholms Kuriren-Publicerad 29/6-12

En av de viktigare punkterna som avhandlades på senaste kommunfullmäktige men som bara fick ett kort omnämnande i Katrineholms Kuriren var förslaget om att tillåta KFAB sälja ut mellan 12 till 14 % av sitt bostadsbestånd. Det var ett beslut som Vänsterpartiet röstade emot.

Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen och i det ansvaret ingår även ett samhällsansvar vilket också inbegriper ett socialt ansvarstagande. Rätten till bostad är en grundläggande social rättighet och ett av allmännyttans viktigaste uppdrag är att sörja för bostadsförsörjningen i kommunen. Därigenom blir allmännyttan en viktig grundsten i kommunens boendeplanering.

Det är vänsterns uppfattning att allmännyttan skall drivas utifrån demokratiska principer utan vinstsyfte och utifrån en långsiktig självkostnadsprincip. Vi anser att bostäder i allmännyttan inte skall säljas ut om inte mycket särskilda skäl föreligger. Dessutom anser vi att ägardirektiv till det kommunala bostadsbolaget som innebär kostnader skall åtföljas av medel, till exempel genom aktieägartillskott.

Nu har vi en ny lagstiftning som säger att bostadsbolagen ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Därmed görs ett undantag från kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i vinstsyfte. Syftet med bestämmelsen sägs vara för att undvika risk för snedvridning av konkurrensen, medan det verkliga skälet är ideologiskt där man vill utarma allmännyttans roll till förmån för det privata.

När det gällde majoritetens förslag om en utförsäljning av 12-14% av KFAB.s bestånd så fanns det inget underlag i de handlingar vi fullmäktigeledamöter fick om vilka områden eller vilka fastigheter som berördes. Vi hade bland annat följande frågeställningar på majoritetens förslag.

Hur många lägenheter rör det sig om?

Kommer nybyggnationen att motsvara det som säljs av? Nej. Det betyder att allmännyttan kapacitetsmässigt utarmas.

Vill vi fortsätta att ha en närvaro i kransorterna? Berörs Valla och Forssjö till exempel där vi har stora arbetsgivare och ett behov av bostäder för deras anställda?

Vilka blir konsekvenserna? Hur påverkas bostadsförsörjningen på det hela i kommunen? Hur påverkar det här möjligheten till sociala kontrakt?

Några svar på våra frågor fick vi inte och eftersom det inte gick att överblicka konsekvenserna av förslaget valde vi att rösta emot utförsäljningen. Vänsterpartiet i Katrineholm tänker inte bidra till en utarmning av allmännyttan och dess roll i kommunen.

Tony Rosendahl
Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: