En försämring av modersmålsundervisningen i kommunen

Bildningsförvaltningen i Katrineholm har  efter en omorganisation beslutat att centralisera modersmålsundervisningen med resultatet att antalet elever som har modersmålsundervisning minskat drastiskt. Från 640 elever under vårterminen till 170 lever under höstterminen. Med anledning av detta har jag i ett första skede skrivit en interpellation till bildningsnämndens ordförande.

Interpellation till bildningsnämndens ordförande Annelie Hedberg

Modersmålsundervisning.

Elever som har rätt till modersmålsundervisning har tidigare haft rätt att få den undervisningen på den skolan där de går. Nu har bildningsförvaltningen beslutat att centralisera undervisningen till färre skolor från och med höstterminen. Detta innebär att många elever tvingas ta sig till en annan skola för sin modersmålsundervisning vilket bland annat resulterar i långa resor för de som går i skolor på landsbygden utan erbjudande om skolskjuts, allt enligt Katrineholms-Kuriren (20/9-12)

Detta har resulterat i att antalet elever som deltagit i modersmålsundervisningen har sjunkit från 640 personer förra terminen till 170 under höstterminen 2012.

Forskning har visat att modersmålsundervisning är bra för barns språkutveckling och inlärning samt bidrar till en ökad integration i samhället. De flesta som får modersmålsundervisning lär sig majoritetsspråket bättre. I bland annat en amerikansk studie visade det sig att elever som fick modersmålsundervisning klarade sin kunskapsinhämtning bättre än andra elever. I en liknande situation där modersmålsundervisningen togs bort klarade sig de eleverna allra sämst.

Modersmålsundervisningen är därmed ett verktyg som underlättar inlärningen och bidrar till att nå kunskapsmålen.

Bildningsförvaltningens beslut riskerar att försämra kunskapsinhämtningen, språkutvecklingen och integrationen för dessa elever.

Med anledning av detta vill jag fråga bildningsnämndens ordförande Annelie Hedberg:

Delar du vänsterpartiets uppfattning om vikten av modersmålsundervisningen och att förvaltningens beslut innebär en försämring för dessa elever?

Hur kommer du och bildningsnämnden att agera för att lösa den uppkomna situationen och garantera rätten till fortsatt modersmålsundervisning för dessa elever?

Tony Rosendahl (V)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: