VA-avgifter-ett demokratiskt problem?

På gårdagens kommunfullmäktige reserverade sig Vänsterpartiet mot de föreslagna höjningarna av VA-anläggnings och förbrukningsavgifterna då det av underlaget till beslutet inte gick att utläsa huruvida höjningen var skälig i förhållande till de kostnader som Katrinheolms Vatten och avfall AB har. Inte heller huruvida kostnadsfördelningen mellan olika fastighetstyper är rimlig. Dessutom skall avgifterna tas ut enligt en principiell självkostnadsprincip och man kan då inte hänvisa till framtida investeringar. VA avgifterna är inte tänkta som en vinstmaskin för bolaget.

I första hand ville vi återremittera ärendena för att få ett mer grundligt underlag. Det är möjligt att de föreslagna höjningarna var rimliga och hade vi haft ett ordentligt underlag där man kunde jämföra de faktiska kostnaderna med avgiftshöjningarna så hade vi kanske hamnat i den slutsatsen. Men det vet vi inte, och det som är beklämmande är att de flesta i fullmäktige inte heller vet utan förlitar sig på att ”det är nog rätt”. Endast Vänsterpartiets och Miljöpartiets ledamöter ställde de frågor som behövde ställas dock utan att få svar eftersom ingen i församlingen nog hade svaren på frågorna.

Det är onekligen ett demokratiskt problem om kommunfullmäktiges ledamöter inte får utförliga underlag för att fatta korrekta beslut som påverkar kommuninvånarna, och det är onekligen ett ännu större demokratiskt problem om fullmäktiges ledamöter inte ställer frågor eller ifrågasätter bristerna i de underlag man får.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: