Vad händer med utredningen om barnfattigdom nu?

På förra veckans kommunstyrelsemöte presenterades då äntligen den utredning, eller rättare sagt förstudie om barnfattigdom som Katrineholms kommunfullmäktige hade beslutat om när man biföll Vänsterpartiets motion om att utreda barnfattigdomen i kommunen och komma med konkreta förslag på hur man kan mildra konsekvenserna av barnfattigdomen.

Utredningen i sig är väl genomarbetat där man bland annat skriver vad som görs i kommunen idag och man presenterar ett antal punkter på åtgärder som kan vidtas: Man påpekar samtidigt behovet av resurser för att genomföra en del av åtgärderna:

 En grupp med representanter från varje förvaltning tillsätts för att kartlägga
situationen i Katrineholm och i syftet att samlas kring framtagandet av
handlingsplan för arbetet kring arbetet med implementering av
barnkonventionen
o Gruppen, som leds av socialförvaltningen inventerar vad som görs i
respektive förvaltning
 Möjlighet till kompetensutveckling med fokus på frågor som rör barns
rättigheter/barnfattigdom erbjuds till förtroendevalda och tjänstemän
 Alla nämnder genomför kommunfullmäktiges beslut från januari 2012, att ”Alla
ärenden ska belysas utifrån barnperspektivet/barnkonventionen”.
 Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut om att alla ärenden skall belysas ur
ett barnperspektiv
 Alla förvaltningar använder sig av barnchecklistor inför beslut
 Socialförvaltningen ser över sina riktlinjer så att barn i familjer med
försörjningsstöd verkligen ges möjligheter till att betala medlemsavgifter i
föreningar, kunna utöva idrott, tillgodose behov av exempelvis glasögon (det
utrymme som redan finns kanske kan utökas något)
 Socialförvaltningen utvecklar barnambassadörens arbete
 Socialförvaltningen erbjuder fler platser på sommarläger
 Förvaltningarna ser över avgiftsbelagda aktiviteter och eventuella insamlingar
vid aktiviteter för att inte sådana skall vara hinder för deltagande

Kommunstyrelsens beslut blev följande:

Kommunstyrelsen beslutar att lägga utredningen om barnfattigdom i Katrineholm till
handlingarna och uppdra till kommunledningsförvaltningen att arbeta vidare i enlighet
med utredningens intentioner.

En återrapportering kring arbetet med att mildra effekterna av ekonomisk
utsatthet/barfattigdom ska göras till kommunstyrelsen i oktober månad 2015 i samband
med att kommunstyrelsen behandlar övergripande plan med drifts- och
investeringsbudgetar för 2016-2018 för Katrineholms kommun.

Det finns några saker som kan ha funderingar kring när det gäller rapporten och beslutet.

För det första fick vi i kommunstyrelsen ingen föredragning om förstudien från de som har arbetat med den vilket är brukligt.

För det andra så behandlades den som ett ärende för enbart kommunstyrelsen trots att det är kommunfullmäktige som har beslutat om utredningen. Därför yrkade jag att den skulle även återrapporteras till kommunfullmäktige. Här nedan kan ni läsa mitt yrkande som avslogs.

Utredningen och frågan om barnfattigdom är en fråga av största vikt och beskaffenhet att även Katrineholms högst beslutande organ, kommunfullmäktige, bör ta del av rapporteringen med möjlighet att diskutera utredningen och de föreslagna åtgärderna.
Beslutet om en utredning av barnfattigdomen i Katrineholm togs av Katrineholms kommunfullmäktige.
Därför anser Vänsterpartiet att en återrapportering av utredningen om barnfattigdom i Katrineholm även skall ske till kommunfullmäktige. Miljöpartiet stödde mitt yrkande.

För de tredje så kommer en återrapportering alltså att ske i oktober i samband med att man behandlar budget.

Då uppstår följande frågeställningar. Varför vill man inte återrapportera till kommunfullmäktige som har beställt utredningen och kommer de föreslagna åtgärderna och hela frågan om barnfattigdom/barn i ekonomiskt utsatthet att reduceras till enbart en budgetfråga? Kommer man att skjuta till de medel som eventuellt behövs för genomförandet och kommer det fortsatta arbetet att resultera i fler konkreta förslag? Jag hade gärna sett fler konkreta förslag även om det är en bra början. Vi fortsätter att bevaka frågan från Vänsterpartiets sida

Här nedan är länken till handlingarna där förstudien finns på sidan 57 i pdf filen.

Klicka för att komma åt %C3%84rende%20nr%2022-34%20Samlingshandling%20f%C3%B6r%20KS_2015-08-26%20del%204.pdf

En tanke på “Vad händer med utredningen om barnfattigdom nu?”

  1. Vad bra att du tryckte på om återrapporteringen. Barnfattigdom är en av alla dessa frågor som inte borde smusslas bort och diskuteras bakom stängda dörrar!
    En fråga: Det står bland annat ”Alla nämnder genomför kommunfullmäktiges beslut från januari 2012, att alla ärenden ska belysas utifrån barnperspektivet/barnkonventionen”

    Betyder det att det beslutet inte är genomfört? Det fattades väl (?) för tre år sen?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: