Lite mer från budgetfullmäktige. Vänsterpartiets satsningar.

Här kommer lite mer från måndagens budgetfullmäktige där vi redovisade våra satsningar i förhållande till majoritetens budget.

Satsningar i vår budget

Bildningsnämnden
Vi har en resursförstärkning för bland annat elevhälsa och modersmålsundervisning. Det ökande antalet barn och elever kräver att elevhälsan förstärks. Vi måste få ner de långa väntetiderna till språk och psykologutredningar. 12 månaders väntetider är inte rimliga!
Vi vill organisera modersmålsundervisningen på sådant sätt att alla elever som har rätt till eller är i behov av modersmålsundervisning också har möjlighet att delta.
Vi kompenserar även för den avgiftshöjning som vi är emot som skulle ge 300 000 tusen extra i intäkter till bildningsnämnden.                                                                              +2,3mnkr

Kultur och turismnämnden
Utveckla fritidsgårdsverksamheten i kommunens kransorter.
Extra medel för fritidsgårdsverksamhet i kransorter.
+0,1mnkr

Socialnämnden
Socialnämnden har under ett antal år varit underbudgeterat. Försörjningsstödskostnaderna och kostnaderna för placeringar har stigit. Vi har utgått från den summa som förvaltningen själva äskade under våren. Ramförstärkning.                        +13,86mnkr

Viadidaktnämnden
Vi vill stärka resurserna till Viadidakt för att kunna hjälpa ungdomar till utbildning, praktikplatser och arbete genom bland annat verksamheten på ungdomstorget.
Vi öronmärker tre miljoner till satsningen.
+3mnkr

Vård och omsorg
Vi vill påbörja avskaffandet av delade turer och på så sätt starta en höjning av personaltätheten. Vi vill öka valfriheten i äldreomsorgen inom ramen för den kommunala hemtjänsten genom att tillhandahålla fler timmar som brukaren själv kan förfoga över. Men vi behöver framförallt fler händer inom vården och omsorgen. Staten +8mnkr         +6,22mnkr

Personal/Lönekartläggning/upphandlingar
Personalen är vår viktigaste resurs i kommunen, och en seriös arbetsgivare erbjuder sina anställda rimliga villkor och arbetsförhållanden. Därför driver vi också frågan om rätt till heltid. Vi vill återuppta och utöka projektet Heltid en rättighet – Deltid en möjlighet.

Vi vill även påbörja en lönekartläggning under 2016 för att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män och höja de lägsta lönerna för att minska löneklyftorna i kommunen.

Vi vill utöka anställningsgraden i arbetslinjen från 75 % till 100 % och tiden från 6 månader till 12 månader samt ändra namnet på projektet till Välfärdslinjen.

Vi vill införa en enhetlig friskvårdspolicy för samtliga kommunens anställda.

Det är inte bara kommunens anställda som ska ha schyssta villkor. Det gäller även för de leverantörer och underleverantörer som kommunen anlitar. Därför vill vi införa krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, yttrandefrihet och meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar.

Miljö
Vi vill uppdra till kommunstyrelsen, att utreda frågan om produktion av egen el, i syfte att inom en snar framtid göra Katrineholms kommun till en producent av egen miljövänlig el.

Integration
Vi vill Inrätta ett integrationsråd. Den nuvarande ordningen med integrationsansvaret under kommunstyrelsen behöver uppenbarligen kompletteras. Vi ansluter oss också till tanken om att hjälpa om ensamkommande flyktingbarn i egen kommunal regi.

Utdelningar
Vi tar ingen utdelning från KFAB. De pengarna gör bättre nytta i bolaget som kan använda de för upprustningar eller stärka sin soliditet.
-0,8mnkr

*Vi ser också att vi har utrymme i vår budget för att kunna satsa på föreningsstödet vid behov.

Sammanlagt 26,48mnkr i välfärdsatsningar utöver majoritetens budget

Investeringsbudget

Vi delar i stort majoritetens förslag vad gäller investeringsbudget. Där finns många bra satsningar, bredbandsutbyggnad och läsplattor till alla i skolan, men vi skiljer oss på följande punkter.

Investeringar                                           2016              2017              2018              Status

KF/SBF Stortorget                                    2 500             5 000             2 500              Utgår

KS/SBF Exploatering Djulö skola            1 000                                                              Utgår

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: