Dialog och förebyggande arbete

Igår antog kommunstyrelsen förslaget till Handlingsplan mot våldsbejakande extremism som nu ska vidare till kommunfullmäktige för beslut. Från Vänsterpartiets sida ansåg vi att det fanns ett antal brister i dokumentet som vi ville ändra på. Bland annat saknades skrivningar om det viktiga förebyggande arbetet och att det var alldeles för snäv fokus i dokumentet. Därför lämnade vi följande yrkande som dock röstades ner av majoriteten men fick stöd av Miljöpartiet.

Yrkande: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Vi saknar skrivningar i handlingsplanen om hur man kan arbeta med att eliminera grogrunden till att människor kan radikaliseras i sina ståndpunkter till den grad att man är beredd att ta till våld. Kommunen behöver arbeta mycket mer förebyggande med åtgärder mot socioekonomisk utsatthet, barnfattigdom, arbetslöshet, klassklyftor och diskriminering.

Vänsterpartiet anser också att det blir problematiskt när man i en handlingsplan skall definiera vilka politiska eller religiösa grupperingar som skall anses som extrema som man har gjort i brödtexten i handlingsplanen. Risken är att bedömningarna blir subjektiva och fokus hamnar enbart på de exemplifierade grupperna och kan leda till att även grupper som inte har kopplingar till de nämnda känner sig utpekade. Gränsdragningarna kan uppfattas som luddiga och flytande. Vi menar att om vi ska anta en handlingsplan så skall den omfatta all politiskt och religiöst våld. Vi anser också att kommunen skall föra dialog med alla politiska grupperingar och religiösa samfund.

Vi yrkar att följande ändringar görs i handlingsplanen.

Att meningen Mest aktuella grupperingar är den högerextremistiska vit makt-miljön, den vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön byts ut mot: Kommunen skall aktivt motverka alla former av politiskt och religiöst våld oavsett tillhörighet.

Att meningen Dialog ska föras med religiösa samfund i Katrineholm i det förebyggande arbetet mot religiöst präglad våldsbejakande extremism. Byts ut mot: Kommunen ska föra en aktiv dialog med alla politiska organisationer och religiösa samfund i Katrineholm i det förebyggande arbetet mot politiskt och religöst våld.

 Att följande mening skrivs in i handlingsplanen:
Utöver de föreslagna åtgärderna ska kommunen aktivt arbeta med förebyggande åtgärder för att eliminera grogrunder till radikalisering genom förebyggande åtgärder mot bland annat socioekonomisk utsatthet, barnfattigdom, arbetslöshet, klassklyftor och diskriminering.

 Tony Rosendahl                                                                                   Katrineholm   16/12-2015

Vänsterpartiet

Länk till KS handlingarna med förslag till Handlingsplan

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: