Dags för en översyn av motionshanteringen!

På gårdagens kommunfullmäktige var det dags att ta ställning till de två motioner om deltider och rätt till heltid som vi från Vänsterpartiet hade lämnat in för över ett år sedan och som överhuvudtaget inte hade beretts inför mötet.

När en motion bereds så är det praxis att motionen skickas på remiss till olika instanser för inhämtning av synpunkter som är relevanta gentemot innehållet i motionen. Och det är inte bara praxis, utan det regleras av kommunallagen. En beredning syftar till att ge fullmäktige ett tillförlitligt och allsidigt underlag för besluten.

Motionerna hade inte varit på remiss, ingen nämnd eller förvaltning har fått ta del av innehållet och ingen har fått lämna synpunkter på de. De har i praktiken legat gömda någonstans i nästan ett års tid utan åtgärd och nu plockats fram för ett snabbt avslag på motionen om deltider och besvarad på motionen om rätt till heltid efter att majoriteten själva har sjösatt ett eget projekt om heltider. Det här förfarandet strider mot kommunallagen och ger naturligtvis anledning till att bli bekymrad över hur det står till med demokratitänket hos majoriteten. Dels respekterar man inte de som har skrivit motionenerna och dels respekterar man inte den demokratiska processen i beslutsfattandet och sätter den ur spel.

Hur ärenden bereds regleras av kommunallagens 5 kap. 26-28 §§
26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, skall det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning.
27 § Om ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning, skall en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör alltid ges tillfälle att yttra sig.

Även om Kommunstyrelsen bereder ett ärende (Vilket man inte gjort. Några hastigt nedskrivna rader från kommunstyrelsens ordförande kan knappast betraktas som en beredning.) så är det så att om ett ärende berör någon annan nämnds verksamhetsområde, krävs att ärendet ska ha beretts även av den nämnden. Att missa att höra en berörd nämnd, kan leda till att beslutet upphävs om det skulle överklagas till förvaltningsrätten. Vi hade för säkerhets skull också frågat jurister på SKL för att försäkra oss om att vi hade på fötterna i våra ståndpunkter vilket de också bekräftade.

Slutresultatet blev att majoriteten gick med på en återremiss av motionen om deltider även om de stod fast vid att de inte hade begått några formella fel. (Varför gick man med på en återremiss i så fall? De hade kunnat avslå motionen men då hade vi överklagat till förvaltningsrätten vilket majoriteten förmodligen inte ville riskera.)

Motionen om Rätt till heltid yrkade vi inte återremiss på då vi har fattat beslut om rätt till heltid tidigare i fullmäktige och det beslutet ligger i stort i linje med vad vi ville. Däremot tycker vi att det är anmärkningsvärt att vår motion om rätt till heltid inte hunnit beredas på ett helt år medans majoritetens förslag om rätt till heltid kunde lanseras, utredas, beredas och klubbas igenom under några få veckor under våren.

Vi anser att majoriteten genom sitt agerande har obstruerat våra motioner. Man har medvetet valt att lämna de utan åtgärd för att under tiden hinna sjösätta sitt eget projekt. Därmed anser vi att man har också brutit mot kommunallagen.

Vi kommer nog att behöva se över hur motioner från oppositionen behandlas i den här kommunen för det är uppenbarligen stora brister i hur man bereder de, eller rättare sagt inte bereder de, innan beslut i fullmäktige. Vi behöver få en ordning där vi kan säkerställa att kommunallagen följs och vi behöver nog se över kommunfullmäktiges arbetsordning på den punkten.

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: