Budgetfullmäktige Katrineholm 2016

15170921_1138184976296517_775129092510270506_n

I måndags hade vi budgetfullmäktige i Katrineholm. Som väntat blev det majoritetens budgetförslag som gick igenom. Vänsterpartiet hade lagt ett eget förslag som finns att läsa här på bloggen i ett tidigare inlägg. Här kan ni läsa mitt inledningsanförande från mötet.

Ordförande, ledamöter och åhörare. Vi närmar oss nu 2017, ett historiskt årtal då Katrineholm fyller 100 år. 1917 var ett omvälvande år. Första världskriget rasade för fullt i Europa, vi hade den ryska revolutionen och i Katrineholm hade vi brödupproret. Men det är inte bara Katrineholm som fyller år utan även Vänsterpartiet har 100-års jubileum under 2017.

Läget i omvärlden idag ger naturligtvis anledning till både eftertanke och oro. Det som sker ger också ringar på vattnet som påverkar oss i Sverige. Krigen i mellanöstern, osäkerheten efter det amerikanska presidentvalet och framväxten och hotet från antidemokratiska krafter gör att det är viktigare än någonsin att styra bort från en nyliberal ekonomisk politik som har ökat klyftorna i samhället och styra om till en politik för ökad jämlikhet och jämställdhet, för ekonomisk demokrati och för en politik som utjämnar klyftorna i samhället.

På riksnivå har Vänsterpartiet och regeringen kommit överens om en rad välfärdsreformer som Katrineholm och Katrineholmarna nu får ta del av. Det handlar bland annat om reformer för ekonomisk jämlikhet, för ett bättre arbetsliv och för ett rättvisare skattesystem. Ett axplock av de reformerna är bland annat:

En Utökad bredbandssatsning på landsbygden.

Höjt underhållsstöd för barn 15 år och äldre.

Ett Intensifierat arbete mot skatteflykt.

Höjd garantiersättning i sjuk- och aktivitetsersättningen.

Insatser mot illegala cabotagetransporter för ordning och reda i transportbranschen.

Utökad rätt till deltidsstämpling i a-kassan.

Höjda inkomstgränser i bostadsbidraget för barnfamiljer.

En Förstärkning till Arbetsmiljöverket för fler arbetsmiljöinspektörer.

Höjt bostadstillägg för personer med sjuk- och aktivitetsersättning.

Fler höginkomsttagare får betala statlig skatt.

Aktiviteter och språkträning för asylsökande.

Men det som märks tydligast just nu för oss i kommunen är de Tio miljarder i permanent höjning av statsbidragen till kommuner och landsting vilket förstärker vår kommunala budget med närmare 30 miljoner kronor. När de rödgröna samarbetar, ja, då levererar man en politik för välfärden.

Vi är nu halvvägs in i mandatperioden. Det är en mandatperiod som har rönt en stor framgång för en av de profilfrågor som Vänsterpartiet har drivit, nämligen rätten till heltid.

Vänsterpartiets förslag om rätt till heltid blir nu verklighet som vi inför för alla nyanställda från och med 1 januari 2017 och för samtliga anställda från och med den 1 juli 2018. Det här är den största jämställdhetsreformen hittills som genomförs i kommunen.

Vi har stora investeringar de kommande åren med stora satsningar på skolan, förskolan och äldreomsorgen. Vi bygger nu två nya skolor och ett nytt äldreboende och vi vill sätta spaden i backen redan 2017 för ett nytt särskilt boende.

Vi bygger ett nytt parkeringshus på Norr. Vi investerar även stort i fiberbaserat bredband, en viktig infrastruktursatsning att jämställa med övrig samhällsinfrastruktur som vägar, järnvägar, hamnar och bostadsbyggande.

Men vi behöver också investera i vår personal, vår viktigaste resurs och vårt viktigaste verktyg för att tillhandahålla en kommunalservice av hög kvalitet. Vi ser hur sjukfrånvaron har ökat bland personalen samtidigt som antalet anställda har minskat i kommunen. Det är oroande också att kvinnornas sjukfrånvaro fortfarande är högre än männens. Därför behöver vi arbeta mycket mer med, och investera i friskvård, vi behöver arbeta mycket mer med, och investera i arbetsmiljön, vi behöver kunna erbjuda samtliga anställda möjlighet till friskvård, ta bort stressmoment, arbeta bort de delade turerna och tillföra de nödvändiga resurserna som behövs till verksamheterna.

Barnfattigdomen behöver bekämpas. Vart femte barn i Katrineholm lever i ekonomisk utsatthet enligt Rädda barnens rapport. Vi vet idag att barn som lever i familjer med ekonomiskt ansträngda förhållanden riskerar att prestera sämre i skolan, att de i högre utsträckning riskerar att drabbas av utanförskap, av mobbing, av olyckor och att det finns ett samband mellan ekonomiska förhållanden som barn och den förväntade livslängden. Därför är det viktigt att arbetet mot barnfattigdomen i kommunen fortsätter.

Elevhälsan i Katrineholm behöver förstärkas. Idag är det alltför långa väntetider till språk och psykologutredningar.

Satsningen på ungkulturverksamheten vid perrongen har bidragit positivt till att engagera ungdomar i kulturen och till utvecklingen av deras fritidsintressen. Den har också varit framgångsrik ur ett integrationsperspektiv. Men vi behöver även satsa mer på att utveckla övrig fritidsgårdsverksamhet i kommunen.

Arbetslösheten i Katrineholm är fortsatt hög och då framförallt ungdomsarbetslösheten. Vi behöver fortsätta våra ansträngningar att hjälpa människor till utbildning eller egen försörjning. Därför anslår vi också extra medel i en ungdomssatsning. Vi vill också kartlägga och ta fram lämpliga arbetsplatser för satsningen på extra tjänster i välfärden i samarbete med de fackliga organisationerna.

På miljöområdet är det viktigt att satsa på förnyelsebara energikällor för att uppnå ett fossilfritt Katrineholm. Därför vil vi se en satsning på egen produktion av sol-el.

Försörjningsstödskostnaderna ligger fortfarande högt vilket hänger ihop med den höga arbetslösheten. Det råder även bostadsbrist vilket gör att man har fått hitta alternativa lösningar. Bostadslösheten är en fråga som vi måste jobba vidare med i kommunen. Socialnämnden har varit underbudgeterat under många år vilket även kommunens revisorer har påpekat. Vi behöver budgetera utifrån de faktiska behoven!

Tack vare de permanenta välfärdsmiljonerna i generella statsbidrag som Katrineholm nu får så betyder det att det har varit betydligt roligare att lägga ett budgetförslag i år där vi har fått ihop pengarna till de satsningar som vi vill genomföra utan att behöva höja skatten som vi föreslog förra året. Det betyder också att vi har kunnat budgetera för ett högre resultat med tanke på de stora investeringarna som nu görs.

Vänsterpartiets budgetdokument tar sitt avstamp utifrån de behoven som finns ute i verksamheterna.

Med vårt budgetförslag blir det en välfärd att lita på!

Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: