Senaste från kommunfullmäktige

14039996_1054070104708005_4354111971075276319_n

Igår hade vi årets sista kommunfullmäktigemöte och ett av ämnena som avhandlades på dagordningen var Vänsterpartiets motion om att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram förslag på hur man bäst kan avskaffa de delade turerna i kommunernas verksamhet. Vi yrkade att: Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med politiker, tjänstemän och fackliga representanter för att arbeta fram förslag på hur man bäst avskaffar de delade turerna i kommunens verksamheter.

Tyvärr röstades motionen ner av majoriteten, S och M, och de övriga partierna L, C, MP, KD och SD.

I svaret som vi fick på vår motion efter beredningen så var det genomgående temat att då vi just nu håller på och genomför (Vänsterpartiets förslag) rätt till heltid så behöver all fokus och energi ligga på det projektet. Vi har ingenting emot att våra förslag genomförs. Det tycker vi är bra, men vi anser också att det finns möjlighet att dra igång ett projekt kring de delade turerna också. De båda frågorna hänger dessutom ihop. Det är märkvärdigt om en kommun som Katrineholm inte skulle klara av att arbeta med dessa två frågor samtidigt. Vi  tolkar dock svaren på vår motion som att majoriteten inte helt avvisar tanken om att i framtiden se över möjligheten att avskaffa de delade turerna i kommunens verksamheter.

Vård och omsorgsförvaltningen skrev också att en sådan förändring att avskaffa delade turer skulle bli en kostsam affär. Om det nu är pengar man vill prata om så är det klart att det kommer att bli nödvändigt att skjuta till medel för ett sådant projekt. Men vi får också se till vad man tjänar i det långa loppet i form av gladare, piggare och friskare personal. De sjukskrivningstal som vi har i kommunen idag talar sitt tydliga språk.

Vi noterar också att majoriteten i sin kommunplan skriver att arbetet för att minska omfattningen av de delade turerna ska fortsätta. Därmed kan vi konstatera att vår motion faktiskt ligger i linje med vad majoriteten själva säger att de vill.

En annan viktig punkt som avhandlades igår var det nya förslaget till översiktsplan för landsbygden som vi hade en del synpunkter på vad gäller förslaget om att inrätta ett antal LIS områden. (Landsbygdsutveckling i strandnära områden). Här nedan kan ni läsa vårt yrkande gällande översiktsplanen.

Översiktsplan för landsbygden – Yrkande

Förslaget till översiktsplan för landsbygden är ett ambitiöst dokument. Man skulle kunna säga att den är till och med lite överambitiös med en rad målsättningar, synpunkter och förslag som tyvärr ibland står i motsats till varandra och som gör att det blir ingen tydlig strategi för det man vill uppnå. Det blir lätt så i dylika dokument där man försöker vara lite grann alla till lags och gardera sig för alla eventuella synpunkter som kan tänkas framföras.

Det som vi från Vänsterpartiets sida uppfattar som det största problemet med förslaget till översiktsplan för landsbygden är förslaget att inrätta så kallade LIS områden. (Landsbygdsutveckling i strandnära områden).

Man skriver att översiktsplanen har sin utgångspunkt i hållbar utveckling vilket bland annat betyder en miljömässigt hållbar kommun. Man citerar till och med boverket. ”Behovet att skydda natur- och kulturområden i tätortsnära lägen ökar med ökat bebyggelse- och befolkningstryck. För att ta så lite omgivande mark i anspråk som möjligt eftersträvas en rimlig täthet i all ny bebyggelse. På landsbygden underlättas då dessutom möjligheterna för gemensamma anläggningar för bland annat vatten och avlopp samt för kollektivtrafik.”

Men om vi nu bygger en stor andel av de bostäder, nästan en fjärdedel, som vi har som mål att bygga på landsbygden, utanför tätorterna, så utarmar vi möjligheten att utveckla de tätorter som finns. Samtidigt som vi förstör de naturvärden som vi säger oss vilja bevara. Samtidigt som vi säger att vi vill ha en hållbar utveckling. Samtidigt som vi säger att vi eftersträvar en rimlig täthet för att bland annat skydda naturområden och underlätta för gemensamma anläggningar. Det blir motsägelsefullt och kartan stämmer då inte överens med de ord som finns i planen.

LIS områden kommer att vara bilberoende områden. Vi ser hellre en satsning på de områden som ligger nära de tre riksvägarna, de stråk som finns med befintliga kommunikationer och de befintliga tätorter som finns. Vi anser att det främsta syftet med LIS områden, inte är att utveckla näringslivet eller kommunikationerna på landsbygden, utan det är att upphäva strandskyddet.

Det är tveksamt om LIS områden bidrar till landsbygdsutveckling. Det finns ingenting som tyder på det. De som vill bygga i de områdena får skicka in bygglovsansökan i vanlig ordning.

Vi yrkar bifall till förslaget om översiktsplan för landsbygden med undantag för inrättande av LIS områden och att dokumentet redigeras därefter.

Vårt yrkande röstades ned av samtliga andra partier som tydligen tycker att det är ok att sätta strandskyddet ur spel i de ny LIS områdena.

Slutligen vill jag önska alla en God Jul!

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: