Rapport från kommunfullmäktige

14039996_1054070104708005_4354111971075276319_n

I måndags var det dags för årets första kommunfullmäktige i Katrineholm och det fanns två förslag till beslut som vi från Vänsterpartiets fullmäktigegrupp yrkade avslag på. Det första ärendet handlade om uppsägningen av avtalet om Viadidakt med Vingåkers kommun. Viadidakt är Katrineholms och Vingåkers gemensamma nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor.

Det andra ärendet handlade om en försäljning av fastigheten Abborren som inhyser den gamla brandstationen. Fastigheten ägs idag av kommunen genom vårt allmännyttiga bostadsbolag KFAB. Den socialmoderata majoriteten ville stycka av fastigheten för att sälja vidare till en privat intressent vilket vi opponerade oss emot. Här nedan kan ni läsa våra skriftliga yrkanden som lämnades in. Tyvärr röstade övriga partier för förslagen och vi reserverade oss mot besluten.

Uppsägning av avtalet om Viadidakt – Yrkande

Underlaget ger egentligen inte så mycket information om varför majoriteten vill säga upp avtalet med Vingåker om Viadidakt utan man nämner bara att man vill göra en översyn med fokus på för och nackdelar. Och så säger man att de nya politiska konstellationerna får fatta beslut till nästa mandatperiod.

Vi har haft organisationen sen 2001. Ändå vet man inte 16 år senare om det har varit ett bra sätt att arbeta på eller inte. Normalt brukar man först göra en utredning som landar i något för att därefter ta ställning till hur man vill göra. Vi förnyade avtalet så sent som i mars 2016. Jag undrar varför inte de här tankegångarna inte dök upp då? Har det hänt något mellan mars 2016 och december 2016 som föranleder majoriteten till att ta det här steget? Och vems idé var det att säga upp avtalet? Det är anmärkningsvärt också att ingen i nämnden (bortsett från ordföranden) hade informerats om det här.

Om vi inte förlänger avtalet så måste vi se till att organisationen fungerar även efter nästa val.

Håller tidsplanen? Hinner de ny politiska konstellationerna att sjösätta nya organisationer om avtalet inte förlängs? Vad ska förvaltningen (och nämnden) förbereda sig på? Vad innebär det för personalen och organisationen på Viadidakt?

Vi blev precis klara med en stor och omfattande översyn som ledde till stora ändringar i organisationen och, som bekant, dessutom ledde till mycket oro bland personalen. Det kanske hade varit smartare att se till att organisationsändringarna får lite tid att sätta sig först.

Med tanke på den information vi har idag och de frågetecken som finns så yrkar vi från Vänsterpartiet avslag på förslag till beslut.

Aktiv markförsörjning för bostäder och verksamheter – Yrkande

I förslaget till beslut skriver man att Katrineholms kommun har behov av att förvärva mark av strategisk betydelse för byggande av bostäder och verksamheter.

Katrineholms kommun äger redan marken genom vårt kommunala bostadsbolag KFAB.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillfrågat KFAB om försäljning av del av Abborren 6 till kommunen men i underlaget finns ingen information om vad kommunen avser att göra med fastigheten.

Vi kan inte se någon annan orsak till försäljningen än att majoriteten har för avsikt att sälja fastigheten vidare till en privat intressent.

Det är Vänsterpartiets uppfattning att fastigheten bör vara kvar i KFAB.s ägo för bostadsbyggande i kommunal regi.

Mot bakgrund av detta yrkar Vänsterpartiet avslag på förslag till beslut.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: