Kommunstyrelse. Reservation om avtal med Piteå.

Foto. Tony Rosendahl

Idag på kommunstyrelsens sammanträde diskuterades förslaget om att skriva avtal med Piteå kommun om överlåtande av anvisningar på ensamkommande barn. Den socialmoderata majoriteten i Katrineholms kommun betraktar de som en ekonomisk belastning. Vänsterpartiet har en mer anständig och human syn på barn. Därför röstade vi nej till förslaget och lämnade in följande reservation.

Reservation. Erbjudande om överlåtelse av anvisningar på ensamkommande barn och unga. KS/2017:305 – 751

Förslaget till beslut var att besluta att teckna ett avtal med Piteå kommun om övertagande av anvisningar för ensamkommande barn och unga. Förslaget och underlaget var så formulerat att man fick uppfattningen att det rörde sig om ett avtal, och då endast nya anvisningar. Under kommunstyrelsens möte kom det fram att majoriteten har för avsikt att teckna två avtal, ett om nyanvisningar och ett om barn som redan finns i kommunen. Man vill alltså rycka upp barn som redan har hunnit etablera sig i kommunen och funnit trygghet!

Det framkom också under diskussionen på kommunstyrelsemötet att det huvudsakliga argumentet från majoritetens sida handlade om pengar. Man vill helt enkelt inte lägga skattepengar på dessa barn.

Vänsterpartiet kan naturligtvis inte acceptera vare sig argumenten där barn betraktas som en ekonomisk belastning eller vara delaktig i ett beslut som kommer att riva upp tillvaron för en del av dessa barn. Vi accepterar inte heller argumenten från socialförvaltningen som ställer grupper av människor mot varandra (En stor andel av kommunens invånare uppbär idag ekonomiskt bistånd och de ensamkommande ungdomarna kommer successivt konkurrera om jobb på den rådande arbetsmarknaden i kommunen. Socialförvaltningens bedömning SOCN/2017:33 – 751)

Vänsterpartiet anser att kommunen bör bygga upp en egen beredskap för anvisningar. Vilka andra grupper skulle vi behandla på detta sätt? Att idka handel med utsatta grupper är ingen lösning. Vi kan konstatera att det finns ingen politisk ambition idag att ordna ett bra mottagande i kommunen.

Mot bakgrund av detta yrkade jag på avslag till förslag till beslut

Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)                                               Katrineholm 31/5 – 2017

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: