Budgetdebatt

Foto. Tony Rosendahl
Foto. Tony Rosendahl

Här nedan kan ni läsa mitt inledningsanförande från dagens budgetfullmäktige.

Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill börja med att skänka en tanke till alla de som har drabbats det senaste året av krigets fasor i Yemen, i Syrien, i Irak, i Gaza och i Afghanistan. Till alla de oskyldiga barn, kvinnor och män som dött eller skadats i olika konflikter och terrordåd runtom i världen och till de som dött i skogsbränderna i USA och i andra naturkatastrofer.

Sverige befinner sig just nu i ett osäkert läge. Regeringsbildningen drar ut på tiden och det finns en stor osäkerhet om hur stödet och statsbidragen till kommunerna kommer att se ut framöver. Vänsterpartiet har i budgetöverenskommelserna med regeringen fått igenom en rad välfärdsreformer som vi har kunnat ta del av i vår kommun. Det gäller bland annat sommarlovsstöd till kommunerna för att kunna ordna avgiftsfria sommarlovsaktiviteter till barn och ungdomar, något som har blivit en stor framgång här i Katrineholm. Gratis kollektivtrafik under sommarlovet för våra unga som går i skolan. Gratis medicin för barn upp till 18 år. 10 miljarder i välfärdsstöd till kommunerna som även Katrineholm har fått tagit del av för att förstärka den kommunala välfärden…ja…listan kan göras lång då det rör sig om sammanlagt ett åttiotal reformer. Lokalt har Vänsterpartiet fått igenom rätt till heltid för våra anställda och skapandet av ett kontaktcenter för att förbättra servicen för våra kommunmedborgare. Två viktiga välfärdsreformer.

Risken är dock att en framtida regeringen, där Vänsterpartiet inte ingår eller gör upp om budgeten, leder till färre välfärdssatsningar och rentav nedskärningar i välfärden. Detsamma gäller för Katrineholms kommun.

Vänsterpartiet i Katrineholm gick till val på en rad kommunala välfärdsfrågor vilket också återspeglar sig i det budgetförslag som vi lägger här idag. Det handlar bland annat om satsningar för våra barn och ungdomar, om miljön, om förbättringar för våra äldre och om en förbättrad arbetsmiljö och bättre arbetsvillkor för våra anställda.

Vänsterpartiet värnar det vi äger och driver tillsammans här i kommunen. Vi betraktar inte skolan, vården och omsorgen som handelsvaror som man kan köpa och sälja. Privatisering av kommunal verksamhet gagnar inte verksamheterna utan minskar insynen, skapar mer byråkrati, leder till kvalitativa försämringar, är kostnadsdrivande och skapar inte valfrihet. Vänsterpartiet vill återkommunalisera verksamhet som har privatiserats och det gäller i första hand städningen och hemtjänsten.

Vårt budgetförslag lyfter också vår vision om ett Katrineholm för alla, inte bara för några få, om ett inkluderande Katrineholm, inte ett Katrineholm som säger att du, på grund av din bakgrund, inte är välkommen här. Vårt budgetförslag utgår från de behov som finns inom kommunen och inte utifrån ett synsätt där man lägger en prislapp på människor och betraktar de som en ekonomisk belastning för kommunen. En budget är så mycket mer än bara siffror och ekonomiska kalkyler.

Vänsterpartiets budgetförslag är inte bara ett budgetförslag för 2019 utan kan betraktas som en kommunplan för de kommande åren där vi lägger ut färdriktningen och skapar en bra grund för Katrineholms utveckling.

Katrineholm har en rad utmaningar som den socialmoderata alliansen som leder kommunen inte har fått bukt med under sina åtta år av gemensamt styre. Vård och omsorgsnämnden och Socialnämnden har visat fortsatt negativa siffror och där är det viktigt att vi noga följer utvecklingen i dessa två nämnder och är beredda att skjuta till de medel som behövs för att klara verksamheterna. Situationen i hemtjänsten har varit kaosartad i år med personal som är stressade och som inte hinner ge den kvalitativa servicen som de vill till våra äldre. Det viktigaste i nuläget är att få ett helhetsgrepp över situationen i hemtjänsten, se över vilka ekonomiska resurser och personalresurser som måste skjutas till. Personalens arbetssituation behöver förbättras, de delade turerna avskaffas och försök med sex timmars arbetsdag införas. Vi kan inte heller ha en minutstyrning i hemtjänsten, det säger sig självt att det inte fungerar, det är så mycket faktorer som kan påverka planeringen och tidsåtgången. Det måste bli mer flexibelt. Vi måste få bort industritänket när det är människor det handlar om. New Public Management passar inte in i välfärden.

Investeringstakten i kommunen har varit hög men också nödvändigt med nya förskolor, äldreboenden och upprustningar. Risken är dock att driftskostnaderna kommer att öka i framtiden i en snabbare takt än skatteintäkterna.

Men vi behöver också investera i vår personal, vår viktigaste resurs och vårt viktigaste verktyg för att tillhandahålla en kommunalservice av hög kvalitet. Vi ser hur sjukfrånvaron är fortsatt hög bland personalen. Det är oroande att kvinnornas sjukfrånvaro fortfarande är högre än männens. Därför behöver vi arbeta mycket mer med, och investera i friskvård, vi behöver arbeta mycket mer med, och investera i arbetsmiljön, vi behöver kunna erbjuda samtliga anställda möjlighet till friskvård, ta bort stressmoment, arbeta bort de delade turerna och tillföra de nödvändiga resurserna som behövs till verksamheterna.

Majoriteten lägger stor vikt vid Svenskt Näringslivs rankinglista. Men Katrineholms kommun ligger i botten på två desto viktigare listor, nämligen Rädda barnens ranking över barn i ekonomisk utsatthet, dvs barnfattigdom, och lärarförbundets lista. På båda två hamnar Katrineholms kommun på en föga smickrande plats 286 av 290 kommuner.

Barnfattigdomen behöver bekämpas. Vart femte barn i Katrineholm lever i ekonomisk utsatthet. Vi vet idag att barn som lever i familjer med ekonomiskt ansträngda förhållanden riskerar att prestera sämre i skolan, att de i högre utsträckning riskerar att drabbas av utanförskap, av mobbing, av olyckor och att det finns ett samband mellan ekonomiska förhållanden som barn och den förväntade livslängden. Därför är det viktigt att arbetet mot barnfattigdomen i kommunen tas på allvar.

Med detta yrkar jag på bifall till Vänsterpartiets budgetförslag samt att skattesatsen fastställs till 22.18 kronor per skattekrona.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: