Full sysselsättning a la moderaterna

Full sysselsättning borde enligt logiken betyda att när varje person som vill arbeta har ett jobb så har man uppnått full sysselsättning. En snabb koll i nationalencyklopedin bekräftar mina och många andras logiska slutsatser. Därför tycker jag att det är bra när vi politiker talar om full sysselsättning som ett mål för arbetsmarknadspolitiken, alltså att alla som vill ha ett arbete också får ett arbete. Inget kontroversiellt egentligen. Sen har vi olika syn på hur man uppnår målet.

Nu tillhör tydligen moderaterna den skaran som inte riktigt vill befatta sig med det här med logiskt tänkande. Fram till för några dagar sedan hade moderaterna på sin hemsida sin egen tolkning av vad full sysselsättning betyder. Bla stod det-”Full sysselsättning är när efterfrågan på arbetskraft matchar utbudet av arbetskraft på ett sådant sätt att priset på arbetskraft (lönenivån) varken pressar upp eller ner inflationen. Då råder det jämvikt på arbetsmarknaden och då råder det full sysselsättning.”

Med denna krystade förklaring, som inte stämmer överens med den verklighet som vi andra lever i, så förstår jag att massarbetslösheten har bitit sig fast i Sverige  när skattesänkningar, låglönemarknad och en hög jämviktsarbetslöshet är överordnat en arbetsmarknadspolitik för full sysselsättning. Moderaterna vill helt enkelt inte att alla som vill arbeta skall få ett arbete för då kan man inte hålla lönerna nere och fackföreningarna i schack. Läs hela den text som moderaterna inte längre vill skylta med offentligt på följande länk.

http://www.alliansfrittsverige.nu/2011/04/full-sysselsattning-inget-for.html

Fullmäktige

Gårdagens kommunfullmäktige blev en långkörare. Började 18 och slutade runt 23:10. Av 22 punkter på dagordningen hann vi avverka de första åtta! Nivån var stundtals låg på debatten (finns säkert några som tycker att även jag bidrog till det) men det fanns ett par saker som stack ut. Användning av manlig härskarteknik när kommunalrådet Göran Dahlström hoppade på centerns Inger Fredriksson med orden -du har inte förstått någonting- i ett uppenbart försök att trycka ned henne, och därefter en förklaring med den ungefärliga innebörden om att det är bra att känna till härskarteknik för att kunna använda det vid behov! Den som vill veta vad som sades ordagrant kan gå in och titta på websändningen från mötet på http://www.katrineholm.se/Politik-/Kommunfullmaktige-i-webb-tv/Webbtvsandning-fran-kommunfullmaktige-17-januari3/

Själv hamnade jag i en debatt med Göran Dahlström om städningen som utlagts på entrepenad och om det hade blivit någon besparing eller inte samt att majoriteten, redan under förra mandatperioden, började lägga ut kommunal verksamhet på entrepenad och öppna upp för privata vinstintressen. (Införandet av LOV). Det var tydligen känsligt,  Dahlström blev upprörd och många S ledamöter var uppenbarligen besvärade och skruvade på sig i stolarna. Vi får se om den borgerliga politiken man har slagit in på fortsätter och förstärks med understöd av moderaterna.

Nedskärningarna i skolan

Häromdan skrev jag lite och funderade runt begreppet produktivitet. Jag skrev också att jag inte tycker att det passar att använda det uttrycket om vården och skolan. Begreppet kan tydligen tolkas olika beroende på användaren och sammanhanget. Enligt socialstyrelsen handlar produktivitet om att göra rätt saker och förordar istället begreppet effektivitet som innebär att både göra rätt saker och göra de på rätt sätt. Enligt wikipedia handlar produktivitet om måttet på det värde som produceras per enhet insatsfaktor och så finns det arbetsproduktivitet som handlar om produktivitet mätt som produktion per arbetad timme. Jag frågade någon gång i fullmäktige vad produktivitet betydde i skolan då det står i kommunens skolplan ”nämnden ska bedriva verksamhet av rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet.” Jag har för mig att svaret blev att produktiviteten mäts i antalet godkända betyg. Ju färre IG desto högre ”produktivitet”. Nåväl, igår höll jag på att sätta morgonkaffet i halsen när man kunde läsa i Kuriren om de massnedskärningar som är på gång inom bildningsförvaltningen. Produktivitet? Jag misstänker att ”produktionstalen” kommer att minska drastiskt nu.

Vad är produktivitet?

Anders Borg tyckte häromdan att ingångslönerna i den kommunala sektorn var alldeles för höga. Detta från det nya såkallade arbetarpartiet. Undrar hur många av våra duktiga medarbetare i kommunen skulle hålla med honom? Han glömde dock nämna att regeringens politik med bla försämringarna i A-kassan har bidragit till ökade försörjningsstödskostnader för kommunerna bla i Katrineholm. Samtidigt som den höga arbetslösheten har bitit sig fast. Jobbskatteavdraget har inte skapat nya jobb. Det har det visst säger kanske nån. Man har mer pengar kvar i plånboken att konsumera för. Nej säger jag, för de pengarna äts upp av höjda egenavgifter, höjda elpriser mm samtidigt som andra gruppers köpkraft har urholkats. När en del har fått mer pengar i plånboken har andra tvingats dra åt svångremmen.

Öka eran produktivitet var också ett budskap från Borg. Jag blir lika tveksam varje gång jag hör någon politiker tala om produktivitet i den kommunala sektorn. Vad är produktivitet? Tankarna leder till löpande band på fabriker som höjer antalet tillverkade föremål från år till år. Så vill inte riktigt jag se på våra barn och äldre. Det handlar om kvalitet och uppnådda mål säger försvararna av utrycket men låter undslippa i ett obevakat ögonblick att det egentligen handlar om kostnadskontroll. Nej, bort med uttrycket när man pratar om kommunal verksamhet. Det klingar lika illa som när man kallar arbetslösa, människor på försörjningsstöd och sjuka för kunder!

Om kommunal städning

Så gick det som vi varnade för från vänsterpartiets sida när den dåvarande majoriteten bestående av S med stöd av de borgerliga partierna och MP la ut den kommunala städningen på entrepenad. Åt helsicke! Dyrare och sämre kvalité samt människor som blev arbetslösa. Det här är ett typexempel på vad som händer när man av ideologiska skäl tror att privat alltid är bättre. Följande pressmeddelande har gått ut idag från vänsterpartiet i Katrineholm.

Om den misslyckade privatstädningen i Katrineholms kommun.

Vänsterpartiet i Katrineholm var det enda partiet som drev frågan om att behålla städningen i kommunal regi. De argument och farhågor som vi från vänsterpartiet tog upp i samband med fullmäktigebeslutet om städningen har nu besannats.  Vi varnade för att det skulle bli dyrare och att kvalitén skulle försämras. Dessutom skulle en del av personalen bli arbetslösa. Vi fick tyvärr rätt. Det blev ingen besparing. Istället visar prognosen på ett underskott på 4 miljoner kronor i år och att kvalitén på städningen försämrades. Lägg därtill att ett antal människor blev arbetslösa med de konsekvenser det innebär för de berörda. Beslutet drevs igenom utan vare sig konsekvensanalyser eller ekonomiska kalkyler. Dåvarande ordförande för Service och teknik, Pat Werner kunde inte redovisa några siffror som svar på vänsterpartiets frågor. Det är vår uppfattning att beslutet om att lägga ut städningen på entreprenad är ett misslyckande som drevs igenom av ideologiska skäl. Vi kräver att städningen återtas i kommunal regi och den personal som var anställd då vid tidpunkten för beslutet återanställs om de så önskar.

Tony Rosendahl                                                                                    Lotta Back
070-35 52 009                                                                                         070-718 60 66

Ordförande för V i Katrineholm                                                     Gruppledare för V i Katrineholm

Libyen

Imorgon kommer riksdagen att besluta om ett svenskt deltagande för att upprätthålla flygförbudszonen över Libyen. Åtta JAS plan tilsammans med den logistik som behövs kommer att hjälpa till att hålla den libyske diktatorn Khadaffis styrkor i schack. Samme Khadaffi som Sverige för bara ett drygt år sedan ville sälja övervaknings och kommunikationsutrustning till för att hindra afrikanska flyktingar från att ta sig till Europa.

Den revolutionsvåg som drar fram över arabvärlden just nu är en inspiration för alla. Själv satt jag fastklistrad framför BBC.s sändningar och tittade live på utvecklingen på Tahir square i Kairo. Folkets längtan i arabvärlden efter frihet och ekonomisk utveckling bringar nu i vissa länder diktaturerna på fall. I andra, som Saudiarabien, Bahrein, Yemen och Syrien, klamrar de sig fast med fortsatt våld och förtryck. Demonstranter dödas och fängslas och omvärlden bara mumlar och tittar bort. Och palestinierna väntar fortfarande på sin frihet.

Mitt parti, vänsterpartiet, har genom ett partistyrelsebeslut tagit ställning för att stödja insatsen att skicka stridsflyg. Jag är tveksam av flera orsaker.

Dels funderar jag på om inte de 200 miljoner kronor som den tre månader långa insatsen kostar inte kunde ha utnyttjats på ett bättre sätt genom tex humanitära insatser för civilbefolkningen. Stridsflyg och militär finns redan i överflöd i området från USA och Nato.

Dels är det en NATO ledd operation. Varför tycker vi att det är ok att ställa våra styrkor i det här fallet under NATO befäl samtidigt som vi tar avstånd från insatsen i Afghanistan med bla motiveringen att våra styrkor skall inte stå under USA eller NATO befäl? Risken är att insatsen blir längre än tre månader och vi finner att vi har hamnat i en ny konflikt a lá Afghanistan utan nån synbar slut. Jag efterlyser en konsekvent linje i vår utrikespolitik.

Dels själva tolkningen av FN resolutionen. Vår tolkning är restriktiv och återhållsam. Upprätthålla flygförbudszonen och skydda civilbefolkningen om den hotas medan USA, Frankrike och Storbritannien har en egen tolkning och aktivt söker upp mål att bomba. Det finns även en naiv tro på någon sorts mildrande effekt om vi är med. Då kommer inte de andra deltagarländerna att överskrida befogenheterna enligt FN resolutionen om vi är med och övervakar. Storbritannien har ju redan uttryckt att man vill gå mycket längre än vår tolkning och ärligt talat tror jag inte att USA och Frankrike kommer att bry sig om våran åsikt.

Nej, diktaturer skall bort, därom råder det väl enighet hos de flesta. Tyvärr är vi i väst väldigt selektiva med vilka  diktaturer vi vill ha bort.

Här är ett par länkar om ämnet.

 http://jensholm.se/

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article12790503.ab

Från klarhet till klarhet

Jag tycker att den nya socialmoderata ledningen i Katrineholm går från klarhet till klarhet om hur kommunen kommer att drivas framöver. Näringslivsfrågorna överordnat allt annat och ett ledarskap mer präglat och inspirerat av toppstyrda företag än demokrati och öppenhet.

Ewa Callhammar, folkpartistiskt oppositionsråd, lämnar sin plats i styrgruppen för logistikcentrum med anledning av att ingen får se arrendeavtalet för logistikcentrum som skall upp i kommunstyrelsen imorgon. Det tycker jag hon gör rätt i. Vad är det för vits med att sitta i en styrgrupp när man saknar insyn? Och hur är det tänkt att kommunstyrelsens ledamöter skall kunna ta ställning innan man har hunnit se över avtalet? Att fatta beslut vid sittande bord om saker som man inte har hunnit diskutera och fundera över urholkar den demokratiska processen. Politikernas, (alltså medborgarnas valda ombud) insyn över kommunens resurser och användningen av skattemedel får inte vara underordnad så kallade ”affärshemligheter”. Tyvärr kommer nog majoriteten att köra över den samlade oppositionen.

Föga framgångsrik politik

Att bemöta främlingsfientliga partier genom att anpassa sig till/låna deras politik och retorik har visat sig vara, både i Sverige och andra länder, föga framgångsrikt och i mitt tycke ett cyniskt sätt att föra politik. Tvärtom så riskerar man att legitimerar dessa partiers politik. Frågan är högst aktuell i kommunen med tanke på bla agerandet i fallet med de franska romerna på besök i kommunen innan valet och de uttalanden som kommer titt som tätt från Gröna Kulle, nu senast om de somaliska barnen. Här är en intressant artikel i ämnet som beskriver en studie som två statsvetare på Göteborgs universitet har gjort. Undrar om våra kommunalråd har läst den?

http://www.dn.se/nyheter/politik/hardare-politik-okar-stodet-for-sd

Medias bevakning av fullmäktige

Då så. Första seriösa inlägget. Den som läste bevakningen från förra veckans kommunfullmäktige kan lätt få för sig att vänsterns ledamöter inte fanns på plats alternativt att de inte hade något att säga. Detta trots att vänsterns motion om att skapa ett integrationsråd var uppe till beslut samt att ett antal skriftliga frågor till byggnadsnämndens ordförande fanns på dagordningen. Vår lokala tidning valde av någon anledning att inte skriva ett enda ord om detta medan i stort sett allt annat från fullmäktige, från både seriösa inlägg till trivialiteter, fick utrymme.

Det är inte första gången det händer. Bla. förra året lämnade vår fullmäktigegrupp in en motion om mottagande av flyktingbarn. Det nämndes inte med ett enda ord i tidningen från det fullmäktigemötet. När miljöpartiet så lämnar in interpellationer med i stort sett samma innehåll ges de stort utrymme. Hur kan det komma sig? Är det en medveten strategi att försöka marginalisera vänsterpartiet eller bara en olycklig miss från tidningens sida? Hur som helst, det ger anledning att fundera över medias roll och genomslag i den politiska nyhetsbevakningen.

Den som vill veta mer om vad vi gör och säger i bla. fullmäktige kan läsa på vår hemsida.

http://katrineholm.vansterpartiet.se/

Yippiii!

Yippii! Som en viss kommunchef uttryckte det. Det här är första inlägget på bloggen och förhoppningsvis kommer jag att ha tid och energi att hålla den här sidan aktuell och uppdaterad. Vem är jag då? Tony Rosendahl, son till finska föräldrar, född 68 i Skåne, uppvuxen i Australien och bosatt i Katrineholm sen 1980. Politisk aktiv sen valet 2006 för Vänsterpartiet. Anställd som ombudsman för Vänsterpartiet Sörmland. Har tidigare arbetat inom livsmedelsindustrin, hotel och restaurang, kontor, naturskyddsföreningen samt som elev och personlig assistent. Gick 2-årig social linje på Duveholm och läste senare in tredje året på komvux. Läste natur och kulturgeografi (40p) på Högskolan på Gotland.

Nog om mig. Låt bloggandet börja!