Flagrant övertramp mot demokratin!

Vänsterpartiets kommungrupp anser att majoritetens beslut i måndags att förvägra MP.s gruppledare Gudrun Lindvall att att ställa skriftliga frågor till Byggnadsnämndens ordförande Erik Liljenkrantz (M) om kvarteret Rådman är ett flagrant övertramp mot den öppna och demokratiska andan som skall prägla kommunfullmäktigemöten.

Oppositionens roll är bl.a. att granska majoriteten vilket man gör genom att ställa frågor om aktuella händelser och genom att skriva interpellationer.

De svepande formuleringar som majoritetens företrädare Monica Johansson (S) använde om myndighetsutövning som skäl för avslag kan tolkas som så att den Socialmoderata majoriteten har för avsikt framöver att inte släppa fram frågor som rör miljönämndens, byggnadsnämndens och socialnämndens verksamhetsområden. Kanske även frågor som rör andra områden.  Andemeningen i kommunallagen är att man inte skall diskutera personärenden och sekretessärenden. Den var aldrig tänkt att användas för att tillåta majoriteter att strypa den demokratiska processen. Frågor som rör plan och översikt mm måste självklart kunna ställas och diskuteras.

Det är vår uppfattning att majoritetens argument bara är ett svepskäl för att slippa svara på vad majoriteten uppfattar som besvärliga eller pinsamma frågor och som riskerar att avslöja bristande planering i kommunens verksamheter.

Om majoriteten har för avsikt att sätta det här agerandet i praxis och hårddra sin tolkning av kommunallagen så innebär det att man stryper man den demokratiska processen. Ett agerande som osar maktfullkomlighet och bristande respekt för demokratiska processer. Vem eller vilka kommer att förvägras att ställa en fråga eller interpellation nästa gång? Vad har man då fullmäktigemöten till?

Från Vänsterpartiets sida kommer vi att bevaka händelseutvecklingen och återkomma i frågan i fullmäktige.

Det skall tilläggas att Leif Tronelius, Ordförande i kommunfullmäktige skall ha heder för att han ville tillåta frågorna att ställas.

Ny friskola i stan?

Företrädare för Floda friskola efterlyser samarbete mellan kommunens politiker och friskolan i Floda. Om man vill skapa en förståelse mellan politikerna och Friskolan i Floda så måste vi politiker till att börja med vara välkomna ut till skolan på studiebesök för att inhämta kunskap och med egna ögon se hur verksamheten fungerar och ingå en dialog. Innan valet ringde vår gruppledare till skolan då vi var intresserade av att göra ett studiebesök. Vi blev snorkigt bemötta och ifrågasatta varför vi ville komma ut då vi hade varit med och ”lagt ner skolan”. Jag vet inte vem det var som svarade i telefon den dagen men med den inställningen så kommer man inte att kunna övertyga, samarbeta eller skapa förståelse hos någon. Vår förfrågan skulle tas upp fick vi besked om men ingen hörde sen av sig. Vår slutsats blev att man inte var intresserad av att visa upp och berätta om verksamheten eller är det möjligtvis så att det bara är vissa politiker och partier man är intresserade av att ha en dialog med?

Nu vill man starta en fristående högstadieskola i Katrineholm vilket leder en till att fråga: Var inte hela tanken med en Friskola just att man skulle ha en skola i Floda och slippa bussa elever fram och tillbaka till tätorten? Värför går det bra nu? Hur har man tänkt finansiera det hela? Finns det ekonomiska intressen inblandade?Vad är det för fel på de högstadier som idag finns i kommunen?

Få se om det är allvarligt menat om samarbetet och om vi är välkomna framöver på besök.

Ombudsman

Sen snart två år tillbaka är jag anställd som ombudsman av Vänsterpartiet Sörmland. Det är ett jobb jag trivs ganska bra med. Varierat, ansvarsfullt och kontakter med många människor. Som ensam anställd blir man lite grann av en allt i allo. Här nedan listar jag en del av de arbetsuppgifter som jag kommer på på rak arm som jag har.

Distriktets kontaktperson och ansikte utåt gentemot allmänhet och media.

Ansvara för kansliet och postgången.

Alla kontorssysslor på kansliet.

Kontakter med medlemmar och partiföreningar.

Ansvara för distriktets medlemsregister.

Stödja distriktsstyrelsen i deras funktion.

Samordna partiaktiviteter i distriktet.

Ansvara för publicering och utskick av masslinjen. (Intern tidning)

Ansvara för distriktets hemsida.

Underlag till pressmeddelanden och debattartiklar.

Omvärldsbevakning (Massmedia, politik)

Ordna det praktiska kring politiska och utbildningsaktiviteter. (Program/innehåll, Ordna lokaler, beställa mat mm)

Samordna valarbetet vid EU, Riks, landstings och kommunvalen.

Delta i förhandlingar och politiska överläggningar både internt och med andra partier.

Kontaktperson mellan distriktet och partiet centralt.

Koka kaffe

Plus en massa annat som jag inte kommer på direkt.

Inga fler till FAS-3

Regeringen åkte på en käftsmäll idag när riksdagen beslutade ge regeringen i uppdrag att inga fler arbetslösa skall anvisas till det av regeringen införda moderna slaveriliknande arbetsmarknadsåtgärden FAS-3, en åtgärd som INTE LEDER TILL  EN ANSTÄLLNING för 98,5% av de inskrivna!

Frågan är om regeringen kommer att följa riksdagens beslut som tyvärr endast är att betrakta som en uppmaning eftersom arbetsmarknaden styrs av förordningar och inte lagar vilket betyder att regeringen är tvungen att följa beslutet men har fria händer att arbeta med förändringen i egen takt. Hillevi Engström, arbetsmarknadsminister (M) vägrade svara på om regeringen skulle följa riksdagsbeslutet och mumlade bara nånting om att väga in det i deras fortsatta överläggningar. Så mycket är tydligen riksdagsbeslut och demokratisk representation värda i regeringens ögon.

Förresten, den som är arbetslös eller sjuk uppbär ersättning från våra socialförsäkringssystem, system som vi alla har betalat in premier till för den dagen vi skulle råka bli sjuka eller arbetslösa. Det är alltså inte en fråga om bidrag. Däremot verkar en del oseriösa arbetsgivare och andra skrupellösa aktörer på arbetsmarknaden inte ha något emot att tjäna pengar på bidrag från staten när det gäller att anordna platser i FAS-3. En del har det som affärsidé. Oftast är det de som gapar högst om att folk inte skall gå på bidrag som är de samma som inte vill betala för utfört arbete och som står först i kön för att tjäna en slant på systemet. Jävla hyckleri!

Attraktiva turister

KK skriver ikväll på nätupplagan : När Östra förbifarten står klar, är frågan hur attraktiva turister ska fås att ta vägen in mot centrum.

Service- och teknikförvaltningen i Katrineholm har fått uppdraget att se över skyltningen. Det gäller inte bara att få trafikanterna tillbaka, utan även ett större grepp tillsammans med Trafikverket.

Attraktiva turister? Är det bara snyggingar då, eller såna som godkänns av kommunalrådet? Franska romer gör sig naturligtvis icke besvär………………..

 

Ledare och anonyma inlägg

Katrineholms-Kurirens ny chefredaktör, Elisabeth Bäck, har infört som ny policy att vara restriktiv med att tillåta anonyma kommentarer på artiklar som handlar om invandring och flyktingar med följande motivering.

”I fortsättningen kommer vi att vara mycket restriktiva med kommentarer på webbartiklar som handlar om flykting- och invandrarfrågor. Min erfarenhet är nämligen att de oftast anonyma kommentarerna på webben är alltför generaliserande och med en samtalston som alltför ofta är, eller gränsar till främlingsfientliga, och som ibland också kan vara rasistiska. Detta främjar inte en konstruktiv diskussion, utan bygger bara murar och hat mellan människor och grupper. Det vill inte Katrineholms-Kuriren bidra till.”

Jag tror också att beslutet om slopad anonymitet kan bidra till en bättre samt mer öppen debattklimat. Det kan inte vara en självklar ”rättighet” för köksbordsrasister och andra med dunkla agendor att anonymt sprida främlingsfientliga åsikter. Jag tillåter inga anonyma inlägg på min blogg utan tycker att man skall vara rakryggad nog att stå för sina åsikter, inte gömma sig bakom en signatur. Vad tycker ni? Skriv gärna en kommentar!

Jag passade på och ställde en fråga om ledarinläggen på hennes blogg.

Fråga: När det gäller ledaren så undrar jag hur du ställer dig till ”ledare” skrivna av olika intresseorganisationer tex Timbro eller Svenskt Näringsliv som skickas till media? Kommer Katrineholms-Kuriren att publicera dessa? Som läsare lär man sig ofta vem som har skrivit ett inlägg. Man känner igen språkbruk, meningsbyggnad, retorik mm. Wistbackas ledare kände man alltid igen medans en del ledare var helt klart skrivna av andra och man undrade om de verkligen låg i linje med tidningens uppfattning. Nu ingår ju Katrineholms Kuriren i en koncern och jag misstänker att en del ledare kommer ”uppifrån”? MVH

Svar: Hej och tack för synpunkter! Du har helt rätt i att man naturligtvis känner igen vem som skrivit en ledare om man följer ledarskribenten under längre tid. Förutom de ledare som vi själva skriver, så använder vi ledare från Liberala Nyhetsbyrån och från Eskilstuna-Kuriren. Trevlig helg Elisabet Bäck

Dansk utveckling?

Den bruna smittan har tydligen nått Finland nu när man inför olikfärgade ID-kort för invandrare. Dagens Katrineholms Kuriren, i en välskriven ledare, belyser frågan  och understryker att Finland och Danmark nu bidrar till att underblåsa de intoleranta strömmningarna i Europa.

Vi behöver tyvärr inte titta längre än till vår egen kommun för att se intoleransens spridning. Det som var en skrämmande utveckling i Danmark var när de etablerade partierna började anamma samma retorik och politik som de främlingsfientliga. FP i Sverige började vräka ur sig det ena förslaget efter det andra om språktester, slöjförbud mm som flirtade med de bruna strömmningarna i samhället. I Katrineholm har vi ett kommunalråd som visar samma tendenser och genom sitt agerande befäster och skänker legitimitet åt främlingsfientliga åsikter. Vi minns alla Göran Dahlströms utfall mot de Franska romerna tio dagar innan valet och alla uttalanden om flyktingar och somaliska barn. Är det en Danmarks utveckling vi nu ser i vår egen kommun?

Här är länken till ledaren: http://kkuriren.se/ledareasikter/ledare/1.1068565

Regionindelning

År 2015 är det tänkt att frågan om den framtida regionindelningen skall vara klar. Ansvarskommittén som har arbetat med frågan har föreslagit att Sverige delas in i mellan 6-9 regioner med 1-2 miljoner invånare, minst ett universitetssjukhus samt ett universitet/högskola med forskningsresurser. De nya regionerna kommer att ha direktvalda parlament och ha beskattningsrätt.

De nya regionerna skall då ersätta landstingen och ansvara för regionalutveckling, hälso och sjukvård samt kulturfrågor. Tanken är att förslagen till nya regioner skall vara klart i December 2011. Därefter ska det fattas ett riksdagsbeslut i December 2013 och val till regionfullmäktige sker i September 2014.

Landstingen har idag svårt att bära sina vårdkostnader med det skatteunderlag som finns och ett argument är att det blir lättare för de nya regionerna med ett ökat skatteunderlag och samordning att bära dessa kostnaderna, samt att i en ny region samordna myndighetsutövning och kollektivtrafikfrågor. Därför är det också viktigt att vi politiker i Katrineholm fortsätter att kämpa för Kullbergska sjukhusets utveckling så att Kullbergska står starkt rustad och kan överleva. Risken är annars överhängande att Kullbergska försvinner som sjukhus i en framtida regionbildning.

Från statligt håll vill man helst att landstingen själva kommer överens om den framtida regionindelningen men har samtidigt sagt att man kommer att styra upp orealistiska förslag. Det finns möjlighet för enskilda kommuner som angränsar till en annan region att ansöka om anslutning. I sådana fall tar det nya regionparlamentet ställning i frågan.

Den nationella samordningen upphörde efter den borgerliga valsegern 2006 och man uppmanade de intresserade länen att själva komma överens om och ansöka om regionbildning. Nu har det kommit nya signaler från regeringen. Den s.k. Översynsutredningen, som ser över statens organisation på regional nivå, ska också ta fram förslag till nya regionkommuner utifrån önskemål och förslag från landstingen.

I Katrineholm har vi i Vänsterpartiet varit av den uppfattningen att vi skall vara öppna för olika alternativ när det gäller regionbildning och inte enbart stirra oss blinda på en Stor-Stockholms region. Från övrig politisk håll har man enbart talat om Stockholm som det enda möjliga alternativet bla med argumentet om Stockholm som tillväxtregion och den ekonomiska motorn i Sveriges utveckling och att vi då skall vara med och ta del av den kakan med allt vad det innebär av arbetsmarknadsfördelar och företagsetableringar. De argumenten håller inte. Den ekonomiska utvecklingen och tillväxt tar inte hänsyn till en administrativ grans vid Södertälje. Redan idag rör sig kapital, företagsetableringar och arbetskraft över de befintliga länsgränserna mot både Östergötland och Stockholm.

Nu har det skett en omsvängning  hos S i Katrineholm och man närmar sig de synpunkter som vi i Vänsterpartiet tidigare har gett uttryck för vilket vi välkomnar. Polleten har trillat ner och man har insett  att intresset från Stockholm för att bilda en region med Sörmland är på sin höjd ljummen samt att en Stor-Stockholmsregion med Stockholm och Mälardalen/Sörmland är orealistiskt då en sådan region skulle innehålla en tredjedel av Sveriges befolkning vilket skulle strida mot ansvarskommitténs betänkande.

Nu sällar man sig närmare tanken på en region bestående av Östergötland, Sörmland, Västmanland och eventuellt Örebro med flera som skulle bilda en stark sammanhängande region. En ståndpunkt som ligger nära Vänsterns. Vi anser dock att Katrineholmarna måste involveras i processen. Tiden är knapp. Det är Vänsterpartiets uppfattning att frågan om en framtida regiontillhörighet skall diskuteras öppet och offentligt med Katrineholmarnas deltagande. Där skulle kommunen kunna ta initiativ till en medborgardialog med offentliga möten.

Är den nuvarande majoriteten i kommunen beredda att fråga vad Katrineholmarna tycker?

Förhalningstaktik?

Tack vare en dunderförkylning missade jag måndagens fullmäktigemöte. Det kändes inte riktigt bra bla för att jag hade en fråga om den kommunala städningen på dagordningen. Den hade jag dock inte fått ställa. Återigen bordlades en massa ärenden pga tidsbrist. Det här är ett demokratiskt problem. Skriftliga frågor ställer man ofta i fullmäktige för att få ett snabbt svar om ett aktuellt ämne. Frågorna hinner förlora i aktualitet om de gång på gång bordläggs när fullmäktigemöten drar ut på tiden. Hur löser man det här? Antingen kan man kalla in ett extra fullmäktigemöte vilket presidiet har befogenhet att besluta om när man ser att det finns många ärenden att avhandla eller så får man helt enkelt fortsätta näata fullmäktigemöte där man slutade sist dvs beta av de bordlagda ärendena först alternativt börja med aktuella ärenden. De signaler som har kommit från majoriteten (S+M) bådar inte gott. Man säger i praktiken att majoriteten förväntar sig att använda sig av, och klara av de ärenden man har, på den tiden som finns. Det återstår att se hur presidiet ställer sig till det men det är ett bra sätt för majoriteten att förhala ärenden och slippa svara på besvärliga frågor.

Följetongen Kullbergska

Hotet mot Kullbergska sjukhuset är en evig följetong. Varje gång landstinget går mot ett underskott kommer förslagen om nedskärningar på Kullbergska. Nu verkar det det värsta hotet vara över om än tillfälligt. Nedläggningsförslagen har till stora delar dragits tillbaka då det inte skulle ge ”en snabb besparing”. Men ropa inte hej än. Följer det här tidigare mönster så kan vi vara ganska säkra på att man kommer att avlöva något från Kullbergska samtidigt som majoriteten kan stoltsera med att man lyckats ”rädda kvar” övrig verksamhet. Känns mönstret igen? Man tar till storsläggan för att sedan backa och nöjer sig med en mindre neddragning. Upprepa mönstret ett antal gånger så har man till slut lagt ner Kullbergska.

Vad var syftet med det läckta ”arbetsmaterialet?” Var det som jag skrev ovan en medveten taktik för att få igenom neddgragningar av verksamhet eller en försöksballong för att se åt vilket håll opinionen blåste? Det blir intressant at se hur Katrineholmspolitiker som tidigare har slagits för Kullbergska kommer att agera när majoriteten lägger fram sitt sparförslag. Kommer man att vara lika högljudda och vokala som tidigare. Kommer Dahlström, Monica Johansson och Ewa Callhammar att ta kampen mot sina partikamrater i landstinget. Monica har kommit till rätta i sin nya politiska roll i landstingsmajoriteten så där räknar jag inte med så mycket draghjälp. Återstår Dahlström och Callhammar. Jag får någonstans en känsla av att de inte kommer att vara lika ”lokalpatriotiska” som tidigare.