Hotbild

Det har gått drygt en vecka sedan den fruktansvärda terrorattacken i Norge. En vecka som ger tid till eftertanke och reflektioner men som inte räcker för att fullt ut greppa det  som hänt. Polisutredningen kommer förhoppningsvis att klara ut om gärningsmannen agerade själv eller hade stöd av någon form av nätverk. Hur som helst så har dådet visat att det finns mörkerkrafter inom samhället som är beredda att massmörda oskyldiga för att uppnå sina egna unkna politiska syften.

Hur ser man då som politiker på hotet mot ens egen person i dessa sammanhang? När man är politiskt engagerad så skaffar man sig både vänner och ovänner och det finns tyvärr en del ovänner som är beredda att korsa gränsen för det tillåtna.

Som politiker tänker inte jag varje dag på hot mot min egen person eller familj även om tankarna finns där hela tiden i bakhuvudet. Det värsta jag dock råkat ut för är sura kommentarer på nätet (de flesta anonyma förstås) samt kuvert innehållande bilder på Stalin och gamla tidningsurklipp om hans brott som någon anonym ryggradslös krake har skickat till mig. Jag har partikamrater som dessvärre råkat ut för betydligt allvarligare saker. Lossade hjulmuttrar på bilen bla. (Attentat/mordförsök).

Hotbilden finns där och är tyvärr en del av priset man betalar för sitt politiska engagemang men det betyder inte att man måste acceptera det. Många politker väljer att inte berätta om vad man har råkat ut för men jag tror att det är viktigt att diskutera och konfrontera hoten. Dra ut de ljusskygga i dagsljuset och ställ de till svars för sin propaganda och sina handlingar.

 

Terrordådet i Oslo

I skrivande stund går mina tankar och sympatier till offren, deras anhöriga och det norska folket efter det ohyggliga terrorattentatet i fredags mot ungdomarna på Utöya och den Norska regeringen.

Underskatta inte terrorhotet från högerextremism. Terroristexperterna tystnade snabbt när det visade sig att deras standardteorier om Al-Qaida och islamska fanatiker föll på skam. Den analytiska förmågan hos många såkallade experter verkar vara grumlad av deras politiska tillhörighet. Förvirrade och hatfyllda unga muslimska män som endast lyckas med konststycket att spränga sig själva i luften tillhör enligt expertisen alltid Al-Qaida eller andra islamiska nätverk och organisationer. Stämpeln=terrorist. Hatfyllda kristna norrmän som genomför en välplanerad och skoningslös terrorattack med politiska motiv betecknas av experterna som ensamvargar, introverta och utan nätverk. Stämpeln=psykiskt sjuk brottsling. Flertalet av de terrorbrott som begås i Europa har andra kopplingar än islamska. Nationalistiska, högerextrema och vissa vänsterextremagrupperingar.

Innan valet hösten 2010 var jag själv på ett informationsmöte med kriminalpolisen och Säpo som ville informera bla annat om hotbilden inför valet. Om den inställning som Säpo representanten gav uttryck för är rådande inom organisationen så finns det all anledning till oro. Enligt Säpo var hotet från högerextremister i stort sett obefintlig trots att flertalet politiska mord som skett i Sverige har utförts av högerextrema mot vänsteraktivister. Däremot var det jäkligt synd om SD och den hotbild som fanns mot de från vänstergrupper enligt Säpo representanten. Jag lämnade mötet tidigt som ni kanske förstår.

Om polisen, säkerhetstjänsterna och regeringarna i Europa inte förmår att ta dessa hot på allvar så finns risken att vi kommer att se fler liknande terrordåd framöver i Europa inklusive Sverige.  

 

 

Att bygga i centrum

Med anledning av att radhussatsningen i kvarteret Hästen mittemot pingstkyrkan blev ett fiasko pga bristande intresse kan det vara på sin plats att påminna om vänsterns syn på hur man skall planera långsiktigt för att utforma centrum. Det saknas en långsiktig strategisk plan för bostadsbyggandet i kommunen. Idag liknar bostadsbyggandet mer plockepin där samhällsfunktioner och ett levande centrum sätts på undantag. När alla andra partier idag enbart talar om ”attraktivt strandnära boende” vill vi inom vänstern ha en mer genomtänkt och strategiskt plan för bostadsbyggandet i kommunen. Idag råder bostadsbrist i sörmland och Katrineholm. Då tycker vi att det är bättre att bygga flerfamiljsboende på de centrala tomter som vi har istället för att låsa upp de tomterna med radhus och villor. Vänsterns kommungrupp har lämnat in följande motion i frågan.

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige

Byggnation i de centrala delarna av Katrineholms tätort.

 Katrineholm har sedan något år åter en positiv befolkningstrend. Detta leder till att intresset för nybyggnation av bostäder har ökat. Utformningen av de centrala delarna av en tätort är av strategisk betydelse för vilken dynamik som skall kunna uppstå där vad avser handel och service. Särskilt viktigt är detta om det finns ett externt handelsområde i dess närhet.

När det byggs i centrum av en tätort så kan man inte se varje tomt för sig. Eftersom man då inte bara bygger enstaka hus utan också bygger en funktion som påverkar hur dynamisk verksamheten i detta centrum blir. Dynamik i ett centrum förutsätter enligt vårt sett att se det en viss täthet av individer och aktiviteter.

Problemet för Katrineholms del är att den gällande stadsplanen för stadens centrala kvarter är gammal och inte beaktar vad som krävs för att handel och service skall kunna frodas i centrum samtidigt som Lövåsens handelsutbud expanderar.

För att inte centrala tomter redan skall vara färdigbyggda innan översiktsplanen för dessa är klar föreslår Vänsterpartiets fullmäktigegrupp att:

Fullmäktige beslutar att byggnation på de fåtal tomter nära Katrineholms centrum (som exempelvis kv. hunden och kv. hästen) vilka idag är byggbara inte skall få ske med för låg exploateringsgrad (exempelvis radhus) eftersom centrum då riskerar att byggas fast i en struktur som riskerar att utarma de redan pressade förutsättningarna för handel och service i stadens centrala affärskvarter.

Falska moralister och nickedockor

Förre arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin verkar ha haft två huvuduppgifter när han satt i regeringen. Huvuduppgiften var att jaga och försämra för arbetslösa. Resten av tiden verkar han ha utnyttjat till att sexchatta och söka sexuella kontakter. Han försummade inte bara sin ministerpost utan utsatte sig själv och regeringen för en betydande säkerhetsrisk. En av de som Littorin chattade med har visat sig vara en utpressare. Högerns falska moralister står återigen blottade med byxorna nere i knävecken. Frågan är hur mycket Reinfeldt och Littorins kompisar i regeringen visste, och om man visste, varför reagerade man inte?

Den Grekiska regeringen har med militär stoppat flottiljen Ship to Gaza och hänvisar till den illegala Israeliska blockaden. Netanyahu har redan tackat Grekland för insatsen. Den grekiske premiärminsitern Papandreou och den övriga grekiska regeringen har blivit tjänstvilliga nickedockor åt israelerna.

Flagrant övertramp mot demokratin!

Vänsterpartiets kommungrupp anser att majoritetens beslut i måndags att förvägra MP.s gruppledare Gudrun Lindvall att att ställa skriftliga frågor till Byggnadsnämndens ordförande Erik Liljenkrantz (M) om kvarteret Rådman är ett flagrant övertramp mot den öppna och demokratiska andan som skall prägla kommunfullmäktigemöten.

Oppositionens roll är bl.a. att granska majoriteten vilket man gör genom att ställa frågor om aktuella händelser och genom att skriva interpellationer.

De svepande formuleringar som majoritetens företrädare Monica Johansson (S) använde om myndighetsutövning som skäl för avslag kan tolkas som så att den Socialmoderata majoriteten har för avsikt framöver att inte släppa fram frågor som rör miljönämndens, byggnadsnämndens och socialnämndens verksamhetsområden. Kanske även frågor som rör andra områden.  Andemeningen i kommunallagen är att man inte skall diskutera personärenden och sekretessärenden. Den var aldrig tänkt att användas för att tillåta majoriteter att strypa den demokratiska processen. Frågor som rör plan och översikt mm måste självklart kunna ställas och diskuteras.

Det är vår uppfattning att majoritetens argument bara är ett svepskäl för att slippa svara på vad majoriteten uppfattar som besvärliga eller pinsamma frågor och som riskerar att avslöja bristande planering i kommunens verksamheter.

Om majoriteten har för avsikt att sätta det här agerandet i praxis och hårddra sin tolkning av kommunallagen så innebär det att man stryper man den demokratiska processen. Ett agerande som osar maktfullkomlighet och bristande respekt för demokratiska processer. Vem eller vilka kommer att förvägras att ställa en fråga eller interpellation nästa gång? Vad har man då fullmäktigemöten till?

Från Vänsterpartiets sida kommer vi att bevaka händelseutvecklingen och återkomma i frågan i fullmäktige.

Det skall tilläggas att Leif Tronelius, Ordförande i kommunfullmäktige skall ha heder för att han ville tillåta frågorna att ställas.

Ny friskola i stan?

Företrädare för Floda friskola efterlyser samarbete mellan kommunens politiker och friskolan i Floda. Om man vill skapa en förståelse mellan politikerna och Friskolan i Floda så måste vi politiker till att börja med vara välkomna ut till skolan på studiebesök för att inhämta kunskap och med egna ögon se hur verksamheten fungerar och ingå en dialog. Innan valet ringde vår gruppledare till skolan då vi var intresserade av att göra ett studiebesök. Vi blev snorkigt bemötta och ifrågasatta varför vi ville komma ut då vi hade varit med och ”lagt ner skolan”. Jag vet inte vem det var som svarade i telefon den dagen men med den inställningen så kommer man inte att kunna övertyga, samarbeta eller skapa förståelse hos någon. Vår förfrågan skulle tas upp fick vi besked om men ingen hörde sen av sig. Vår slutsats blev att man inte var intresserad av att visa upp och berätta om verksamheten eller är det möjligtvis så att det bara är vissa politiker och partier man är intresserade av att ha en dialog med?

Nu vill man starta en fristående högstadieskola i Katrineholm vilket leder en till att fråga: Var inte hela tanken med en Friskola just att man skulle ha en skola i Floda och slippa bussa elever fram och tillbaka till tätorten? Värför går det bra nu? Hur har man tänkt finansiera det hela? Finns det ekonomiska intressen inblandade?Vad är det för fel på de högstadier som idag finns i kommunen?

Få se om det är allvarligt menat om samarbetet och om vi är välkomna framöver på besök.