Falska moralister och nickedockor

Förre arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin verkar ha haft två huvuduppgifter när han satt i regeringen. Huvuduppgiften var att jaga och försämra för arbetslösa. Resten av tiden verkar han ha utnyttjat till att sexchatta och söka sexuella kontakter. Han försummade inte bara sin ministerpost utan utsatte sig själv och regeringen för en betydande säkerhetsrisk. En av de som Littorin chattade med har visat sig vara en utpressare. Högerns falska moralister står återigen blottade med byxorna nere i knävecken. Frågan är hur mycket Reinfeldt och Littorins kompisar i regeringen visste, och om man visste, varför reagerade man inte?

Den Grekiska regeringen har med militär stoppat flottiljen Ship to Gaza och hänvisar till den illegala Israeliska blockaden. Netanyahu har redan tackat Grekland för insatsen. Den grekiske premiärminsitern Papandreou och den övriga grekiska regeringen har blivit tjänstvilliga nickedockor åt israelerna.

Flagrant övertramp mot demokratin!

Vänsterpartiets kommungrupp anser att majoritetens beslut i måndags att förvägra MP.s gruppledare Gudrun Lindvall att att ställa skriftliga frågor till Byggnadsnämndens ordförande Erik Liljenkrantz (M) om kvarteret Rådman är ett flagrant övertramp mot den öppna och demokratiska andan som skall prägla kommunfullmäktigemöten.

Oppositionens roll är bl.a. att granska majoriteten vilket man gör genom att ställa frågor om aktuella händelser och genom att skriva interpellationer.

De svepande formuleringar som majoritetens företrädare Monica Johansson (S) använde om myndighetsutövning som skäl för avslag kan tolkas som så att den Socialmoderata majoriteten har för avsikt framöver att inte släppa fram frågor som rör miljönämndens, byggnadsnämndens och socialnämndens verksamhetsområden. Kanske även frågor som rör andra områden.  Andemeningen i kommunallagen är att man inte skall diskutera personärenden och sekretessärenden. Den var aldrig tänkt att användas för att tillåta majoriteter att strypa den demokratiska processen. Frågor som rör plan och översikt mm måste självklart kunna ställas och diskuteras.

Det är vår uppfattning att majoritetens argument bara är ett svepskäl för att slippa svara på vad majoriteten uppfattar som besvärliga eller pinsamma frågor och som riskerar att avslöja bristande planering i kommunens verksamheter.

Om majoriteten har för avsikt att sätta det här agerandet i praxis och hårddra sin tolkning av kommunallagen så innebär det att man stryper man den demokratiska processen. Ett agerande som osar maktfullkomlighet och bristande respekt för demokratiska processer. Vem eller vilka kommer att förvägras att ställa en fråga eller interpellation nästa gång? Vad har man då fullmäktigemöten till?

Från Vänsterpartiets sida kommer vi att bevaka händelseutvecklingen och återkomma i frågan i fullmäktige.

Det skall tilläggas att Leif Tronelius, Ordförande i kommunfullmäktige skall ha heder för att han ville tillåta frågorna att ställas.

Ny friskola i stan?

Företrädare för Floda friskola efterlyser samarbete mellan kommunens politiker och friskolan i Floda. Om man vill skapa en förståelse mellan politikerna och Friskolan i Floda så måste vi politiker till att börja med vara välkomna ut till skolan på studiebesök för att inhämta kunskap och med egna ögon se hur verksamheten fungerar och ingå en dialog. Innan valet ringde vår gruppledare till skolan då vi var intresserade av att göra ett studiebesök. Vi blev snorkigt bemötta och ifrågasatta varför vi ville komma ut då vi hade varit med och ”lagt ner skolan”. Jag vet inte vem det var som svarade i telefon den dagen men med den inställningen så kommer man inte att kunna övertyga, samarbeta eller skapa förståelse hos någon. Vår förfrågan skulle tas upp fick vi besked om men ingen hörde sen av sig. Vår slutsats blev att man inte var intresserad av att visa upp och berätta om verksamheten eller är det möjligtvis så att det bara är vissa politiker och partier man är intresserade av att ha en dialog med?

Nu vill man starta en fristående högstadieskola i Katrineholm vilket leder en till att fråga: Var inte hela tanken med en Friskola just att man skulle ha en skola i Floda och slippa bussa elever fram och tillbaka till tätorten? Värför går det bra nu? Hur har man tänkt finansiera det hela? Finns det ekonomiska intressen inblandade?Vad är det för fel på de högstadier som idag finns i kommunen?

Få se om det är allvarligt menat om samarbetet och om vi är välkomna framöver på besök.

Ombudsman

Sen snart två år tillbaka är jag anställd som ombudsman av Vänsterpartiet Sörmland. Det är ett jobb jag trivs ganska bra med. Varierat, ansvarsfullt och kontakter med många människor. Som ensam anställd blir man lite grann av en allt i allo. Här nedan listar jag en del av de arbetsuppgifter som jag kommer på på rak arm som jag har.

Distriktets kontaktperson och ansikte utåt gentemot allmänhet och media.

Ansvara för kansliet och postgången.

Alla kontorssysslor på kansliet.

Kontakter med medlemmar och partiföreningar.

Ansvara för distriktets medlemsregister.

Stödja distriktsstyrelsen i deras funktion.

Samordna partiaktiviteter i distriktet.

Ansvara för publicering och utskick av masslinjen. (Intern tidning)

Ansvara för distriktets hemsida.

Underlag till pressmeddelanden och debattartiklar.

Omvärldsbevakning (Massmedia, politik)

Ordna det praktiska kring politiska och utbildningsaktiviteter. (Program/innehåll, Ordna lokaler, beställa mat mm)

Samordna valarbetet vid EU, Riks, landstings och kommunvalen.

Delta i förhandlingar och politiska överläggningar både internt och med andra partier.

Kontaktperson mellan distriktet och partiet centralt.

Koka kaffe

Plus en massa annat som jag inte kommer på direkt.

Inga fler till FAS-3

Regeringen åkte på en käftsmäll idag när riksdagen beslutade ge regeringen i uppdrag att inga fler arbetslösa skall anvisas till det av regeringen införda moderna slaveriliknande arbetsmarknadsåtgärden FAS-3, en åtgärd som INTE LEDER TILL  EN ANSTÄLLNING för 98,5% av de inskrivna!

Frågan är om regeringen kommer att följa riksdagens beslut som tyvärr endast är att betrakta som en uppmaning eftersom arbetsmarknaden styrs av förordningar och inte lagar vilket betyder att regeringen är tvungen att följa beslutet men har fria händer att arbeta med förändringen i egen takt. Hillevi Engström, arbetsmarknadsminister (M) vägrade svara på om regeringen skulle följa riksdagsbeslutet och mumlade bara nånting om att väga in det i deras fortsatta överläggningar. Så mycket är tydligen riksdagsbeslut och demokratisk representation värda i regeringens ögon.

Förresten, den som är arbetslös eller sjuk uppbär ersättning från våra socialförsäkringssystem, system som vi alla har betalat in premier till för den dagen vi skulle råka bli sjuka eller arbetslösa. Det är alltså inte en fråga om bidrag. Däremot verkar en del oseriösa arbetsgivare och andra skrupellösa aktörer på arbetsmarknaden inte ha något emot att tjäna pengar på bidrag från staten när det gäller att anordna platser i FAS-3. En del har det som affärsidé. Oftast är det de som gapar högst om att folk inte skall gå på bidrag som är de samma som inte vill betala för utfört arbete och som står först i kön för att tjäna en slant på systemet. Jävla hyckleri!

Attraktiva turister

KK skriver ikväll på nätupplagan : När Östra förbifarten står klar, är frågan hur attraktiva turister ska fås att ta vägen in mot centrum.

Service- och teknikförvaltningen i Katrineholm har fått uppdraget att se över skyltningen. Det gäller inte bara att få trafikanterna tillbaka, utan även ett större grepp tillsammans med Trafikverket.

Attraktiva turister? Är det bara snyggingar då, eller såna som godkänns av kommunalrådet? Franska romer gör sig naturligtvis icke besvär………………..