Attraktiva turister

KK skriver ikväll på nätupplagan : När Östra förbifarten står klar, är frågan hur attraktiva turister ska fås att ta vägen in mot centrum.

Service- och teknikförvaltningen i Katrineholm har fått uppdraget att se över skyltningen. Det gäller inte bara att få trafikanterna tillbaka, utan även ett större grepp tillsammans med Trafikverket.

Attraktiva turister? Är det bara snyggingar då, eller såna som godkänns av kommunalrådet? Franska romer gör sig naturligtvis icke besvär………………..

 

Ledare och anonyma inlägg

Katrineholms-Kurirens ny chefredaktör, Elisabeth Bäck, har infört som ny policy att vara restriktiv med att tillåta anonyma kommentarer på artiklar som handlar om invandring och flyktingar med följande motivering.

”I fortsättningen kommer vi att vara mycket restriktiva med kommentarer på webbartiklar som handlar om flykting- och invandrarfrågor. Min erfarenhet är nämligen att de oftast anonyma kommentarerna på webben är alltför generaliserande och med en samtalston som alltför ofta är, eller gränsar till främlingsfientliga, och som ibland också kan vara rasistiska. Detta främjar inte en konstruktiv diskussion, utan bygger bara murar och hat mellan människor och grupper. Det vill inte Katrineholms-Kuriren bidra till.”

Jag tror också att beslutet om slopad anonymitet kan bidra till en bättre samt mer öppen debattklimat. Det kan inte vara en självklar ”rättighet” för köksbordsrasister och andra med dunkla agendor att anonymt sprida främlingsfientliga åsikter. Jag tillåter inga anonyma inlägg på min blogg utan tycker att man skall vara rakryggad nog att stå för sina åsikter, inte gömma sig bakom en signatur. Vad tycker ni? Skriv gärna en kommentar!

Jag passade på och ställde en fråga om ledarinläggen på hennes blogg.

Fråga: När det gäller ledaren så undrar jag hur du ställer dig till ”ledare” skrivna av olika intresseorganisationer tex Timbro eller Svenskt Näringsliv som skickas till media? Kommer Katrineholms-Kuriren att publicera dessa? Som läsare lär man sig ofta vem som har skrivit ett inlägg. Man känner igen språkbruk, meningsbyggnad, retorik mm. Wistbackas ledare kände man alltid igen medans en del ledare var helt klart skrivna av andra och man undrade om de verkligen låg i linje med tidningens uppfattning. Nu ingår ju Katrineholms Kuriren i en koncern och jag misstänker att en del ledare kommer ”uppifrån”? MVH

Svar: Hej och tack för synpunkter! Du har helt rätt i att man naturligtvis känner igen vem som skrivit en ledare om man följer ledarskribenten under längre tid. Förutom de ledare som vi själva skriver, så använder vi ledare från Liberala Nyhetsbyrån och från Eskilstuna-Kuriren. Trevlig helg Elisabet Bäck

Dansk utveckling?

Den bruna smittan har tydligen nått Finland nu när man inför olikfärgade ID-kort för invandrare. Dagens Katrineholms Kuriren, i en välskriven ledare, belyser frågan  och understryker att Finland och Danmark nu bidrar till att underblåsa de intoleranta strömmningarna i Europa.

Vi behöver tyvärr inte titta längre än till vår egen kommun för att se intoleransens spridning. Det som var en skrämmande utveckling i Danmark var när de etablerade partierna började anamma samma retorik och politik som de främlingsfientliga. FP i Sverige började vräka ur sig det ena förslaget efter det andra om språktester, slöjförbud mm som flirtade med de bruna strömmningarna i samhället. I Katrineholm har vi ett kommunalråd som visar samma tendenser och genom sitt agerande befäster och skänker legitimitet åt främlingsfientliga åsikter. Vi minns alla Göran Dahlströms utfall mot de Franska romerna tio dagar innan valet och alla uttalanden om flyktingar och somaliska barn. Är det en Danmarks utveckling vi nu ser i vår egen kommun?

Här är länken till ledaren: http://kkuriren.se/ledareasikter/ledare/1.1068565

Regionindelning

År 2015 är det tänkt att frågan om den framtida regionindelningen skall vara klar. Ansvarskommittén som har arbetat med frågan har föreslagit att Sverige delas in i mellan 6-9 regioner med 1-2 miljoner invånare, minst ett universitetssjukhus samt ett universitet/högskola med forskningsresurser. De nya regionerna kommer att ha direktvalda parlament och ha beskattningsrätt.

De nya regionerna skall då ersätta landstingen och ansvara för regionalutveckling, hälso och sjukvård samt kulturfrågor. Tanken är att förslagen till nya regioner skall vara klart i December 2011. Därefter ska det fattas ett riksdagsbeslut i December 2013 och val till regionfullmäktige sker i September 2014.

Landstingen har idag svårt att bära sina vårdkostnader med det skatteunderlag som finns och ett argument är att det blir lättare för de nya regionerna med ett ökat skatteunderlag och samordning att bära dessa kostnaderna, samt att i en ny region samordna myndighetsutövning och kollektivtrafikfrågor. Därför är det också viktigt att vi politiker i Katrineholm fortsätter att kämpa för Kullbergska sjukhusets utveckling så att Kullbergska står starkt rustad och kan överleva. Risken är annars överhängande att Kullbergska försvinner som sjukhus i en framtida regionbildning.

Från statligt håll vill man helst att landstingen själva kommer överens om den framtida regionindelningen men har samtidigt sagt att man kommer att styra upp orealistiska förslag. Det finns möjlighet för enskilda kommuner som angränsar till en annan region att ansöka om anslutning. I sådana fall tar det nya regionparlamentet ställning i frågan.

Den nationella samordningen upphörde efter den borgerliga valsegern 2006 och man uppmanade de intresserade länen att själva komma överens om och ansöka om regionbildning. Nu har det kommit nya signaler från regeringen. Den s.k. Översynsutredningen, som ser över statens organisation på regional nivå, ska också ta fram förslag till nya regionkommuner utifrån önskemål och förslag från landstingen.

I Katrineholm har vi i Vänsterpartiet varit av den uppfattningen att vi skall vara öppna för olika alternativ när det gäller regionbildning och inte enbart stirra oss blinda på en Stor-Stockholms region. Från övrig politisk håll har man enbart talat om Stockholm som det enda möjliga alternativet bla med argumentet om Stockholm som tillväxtregion och den ekonomiska motorn i Sveriges utveckling och att vi då skall vara med och ta del av den kakan med allt vad det innebär av arbetsmarknadsfördelar och företagsetableringar. De argumenten håller inte. Den ekonomiska utvecklingen och tillväxt tar inte hänsyn till en administrativ grans vid Södertälje. Redan idag rör sig kapital, företagsetableringar och arbetskraft över de befintliga länsgränserna mot både Östergötland och Stockholm.

Nu har det skett en omsvängning  hos S i Katrineholm och man närmar sig de synpunkter som vi i Vänsterpartiet tidigare har gett uttryck för vilket vi välkomnar. Polleten har trillat ner och man har insett  att intresset från Stockholm för att bilda en region med Sörmland är på sin höjd ljummen samt att en Stor-Stockholmsregion med Stockholm och Mälardalen/Sörmland är orealistiskt då en sådan region skulle innehålla en tredjedel av Sveriges befolkning vilket skulle strida mot ansvarskommitténs betänkande.

Nu sällar man sig närmare tanken på en region bestående av Östergötland, Sörmland, Västmanland och eventuellt Örebro med flera som skulle bilda en stark sammanhängande region. En ståndpunkt som ligger nära Vänsterns. Vi anser dock att Katrineholmarna måste involveras i processen. Tiden är knapp. Det är Vänsterpartiets uppfattning att frågan om en framtida regiontillhörighet skall diskuteras öppet och offentligt med Katrineholmarnas deltagande. Där skulle kommunen kunna ta initiativ till en medborgardialog med offentliga möten.

Är den nuvarande majoriteten i kommunen beredda att fråga vad Katrineholmarna tycker?

Förhalningstaktik?

Tack vare en dunderförkylning missade jag måndagens fullmäktigemöte. Det kändes inte riktigt bra bla för att jag hade en fråga om den kommunala städningen på dagordningen. Den hade jag dock inte fått ställa. Återigen bordlades en massa ärenden pga tidsbrist. Det här är ett demokratiskt problem. Skriftliga frågor ställer man ofta i fullmäktige för att få ett snabbt svar om ett aktuellt ämne. Frågorna hinner förlora i aktualitet om de gång på gång bordläggs när fullmäktigemöten drar ut på tiden. Hur löser man det här? Antingen kan man kalla in ett extra fullmäktigemöte vilket presidiet har befogenhet att besluta om när man ser att det finns många ärenden att avhandla eller så får man helt enkelt fortsätta näata fullmäktigemöte där man slutade sist dvs beta av de bordlagda ärendena först alternativt börja med aktuella ärenden. De signaler som har kommit från majoriteten (S+M) bådar inte gott. Man säger i praktiken att majoriteten förväntar sig att använda sig av, och klara av de ärenden man har, på den tiden som finns. Det återstår att se hur presidiet ställer sig till det men det är ett bra sätt för majoriteten att förhala ärenden och slippa svara på besvärliga frågor.

Följetongen Kullbergska

Hotet mot Kullbergska sjukhuset är en evig följetong. Varje gång landstinget går mot ett underskott kommer förslagen om nedskärningar på Kullbergska. Nu verkar det det värsta hotet vara över om än tillfälligt. Nedläggningsförslagen har till stora delar dragits tillbaka då det inte skulle ge ”en snabb besparing”. Men ropa inte hej än. Följer det här tidigare mönster så kan vi vara ganska säkra på att man kommer att avlöva något från Kullbergska samtidigt som majoriteten kan stoltsera med att man lyckats ”rädda kvar” övrig verksamhet. Känns mönstret igen? Man tar till storsläggan för att sedan backa och nöjer sig med en mindre neddragning. Upprepa mönstret ett antal gånger så har man till slut lagt ner Kullbergska.

Vad var syftet med det läckta ”arbetsmaterialet?” Var det som jag skrev ovan en medveten taktik för att få igenom neddgragningar av verksamhet eller en försöksballong för att se åt vilket håll opinionen blåste? Det blir intressant at se hur Katrineholmspolitiker som tidigare har slagits för Kullbergska kommer att agera när majoriteten lägger fram sitt sparförslag. Kommer man att vara lika högljudda och vokala som tidigare. Kommer Dahlström, Monica Johansson och Ewa Callhammar att ta kampen mot sina partikamrater i landstinget. Monica har kommit till rätta i sin nya politiska roll i landstingsmajoriteten så där räknar jag inte med så mycket draghjälp. Återstår Dahlström och Callhammar. Jag får någonstans en känsla av att de inte kommer att vara lika ”lokalpatriotiska” som tidigare.

Hotet mot Kullbergska

Då var det dags igen. Landstinget är på väg mot ett underskott på 200 miljoner och vips som ett brev på posten dyker ett tjänstemannaförslag om nedskärningar på Kullbergska upp. Kirurgi, ortopedi, urologi och hudmottagning får stryka på foten enligt förslaget. Och inte nog med det, öppenmottagningarna för psykiatrin i Oxelösund, Trosa och Gnesta föreslås också att  läggas ned. Tongångarna som hörs ligger i linje med de de gamla bekanta argumenten vi hört förut. Lägg ner Kullbergska, vi har inte råd med tre sjukhus i Sörmland, kvalitet framför närhet, effektivisera, verksamheter måste stängas mm.

Vänsterpartiet vill behålla och utveckla samtliga tre sjukhus i länet. Det gör man inte genom neddragningar på Kullbergska. Kullbergska har i olika konsultrapporter fått beröm för sin högkvalitativa veksamhet.

Skattehöjningar är inte populära och inget självändamål i sig men om det behövs för att klara välfärden och behålla våra sjukhus så är inte jag främmande för det. En höjning av landstingsskatten med 50 öre skulle inbringa cirka 200 miljoner kronor. Lägg därtill att Sörmland har regionens lägsta landstingsskatt. Detta, tillsammans med andra åtgärder, torde räcka till för att fortsätta att driva och utveckla samtliga sjukhus i Sörmland samt värna närvårdsprincipen.

Nu måste våra landstingspolitiker visa ståndaktighet och inte låta tjänstemännen styra. Låt inte de rycka åt sig initiativet. Sätt ner foten, arbeta aktivt för att behålla och utveckla samtliga sjukhus och ta tjänstemannaförslaget och lägg den där den hör hemma, i papperskorgen!