Från klarhet till klarhet

Jag tycker att den nya socialmoderata ledningen i Katrineholm går från klarhet till klarhet om hur kommunen kommer att drivas framöver. Näringslivsfrågorna överordnat allt annat och ett ledarskap mer präglat och inspirerat av toppstyrda företag än demokrati och öppenhet.

Ewa Callhammar, folkpartistiskt oppositionsråd, lämnar sin plats i styrgruppen för logistikcentrum med anledning av att ingen får se arrendeavtalet för logistikcentrum som skall upp i kommunstyrelsen imorgon. Det tycker jag hon gör rätt i. Vad är det för vits med att sitta i en styrgrupp när man saknar insyn? Och hur är det tänkt att kommunstyrelsens ledamöter skall kunna ta ställning innan man har hunnit se över avtalet? Att fatta beslut vid sittande bord om saker som man inte har hunnit diskutera och fundera över urholkar den demokratiska processen. Politikernas, (alltså medborgarnas valda ombud) insyn över kommunens resurser och användningen av skattemedel får inte vara underordnad så kallade ”affärshemligheter”. Tyvärr kommer nog majoriteten att köra över den samlade oppositionen.

Föga framgångsrik politik

Att bemöta främlingsfientliga partier genom att anpassa sig till/låna deras politik och retorik har visat sig vara, både i Sverige och andra länder, föga framgångsrikt och i mitt tycke ett cyniskt sätt att föra politik. Tvärtom så riskerar man att legitimerar dessa partiers politik. Frågan är högst aktuell i kommunen med tanke på bla agerandet i fallet med de franska romerna på besök i kommunen innan valet och de uttalanden som kommer titt som tätt från Gröna Kulle, nu senast om de somaliska barnen. Här är en intressant artikel i ämnet som beskriver en studie som två statsvetare på Göteborgs universitet har gjort. Undrar om våra kommunalråd har läst den?

http://www.dn.se/nyheter/politik/hardare-politik-okar-stodet-for-sd

Medias bevakning av fullmäktige

Då så. Första seriösa inlägget. Den som läste bevakningen från förra veckans kommunfullmäktige kan lätt få för sig att vänsterns ledamöter inte fanns på plats alternativt att de inte hade något att säga. Detta trots att vänsterns motion om att skapa ett integrationsråd var uppe till beslut samt att ett antal skriftliga frågor till byggnadsnämndens ordförande fanns på dagordningen. Vår lokala tidning valde av någon anledning att inte skriva ett enda ord om detta medan i stort sett allt annat från fullmäktige, från både seriösa inlägg till trivialiteter, fick utrymme.

Det är inte första gången det händer. Bla. förra året lämnade vår fullmäktigegrupp in en motion om mottagande av flyktingbarn. Det nämndes inte med ett enda ord i tidningen från det fullmäktigemötet. När miljöpartiet så lämnar in interpellationer med i stort sett samma innehåll ges de stort utrymme. Hur kan det komma sig? Är det en medveten strategi att försöka marginalisera vänsterpartiet eller bara en olycklig miss från tidningens sida? Hur som helst, det ger anledning att fundera över medias roll och genomslag i den politiska nyhetsbevakningen.

Den som vill veta mer om vad vi gör och säger i bla. fullmäktige kan läsa på vår hemsida.

http://katrineholm.vansterpartiet.se/

Yippiii!

Yippii! Som en viss kommunchef uttryckte det. Det här är första inlägget på bloggen och förhoppningsvis kommer jag att ha tid och energi att hålla den här sidan aktuell och uppdaterad. Vem är jag då? Tony Rosendahl, son till finska föräldrar, född 68 i Skåne, uppvuxen i Australien och bosatt i Katrineholm sen 1980. Politisk aktiv sen valet 2006 för Vänsterpartiet. Anställd som ombudsman för Vänsterpartiet Sörmland. Har tidigare arbetat inom livsmedelsindustrin, hotel och restaurang, kontor, naturskyddsföreningen samt som elev och personlig assistent. Gick 2-årig social linje på Duveholm och läste senare in tredje året på komvux. Läste natur och kulturgeografi (40p) på Högskolan på Gotland.

Nog om mig. Låt bloggandet börja!