Dansk utveckling?

Den bruna smittan har tydligen nått Finland nu när man inför olikfärgade ID-kort för invandrare. Dagens Katrineholms Kuriren, i en välskriven ledare, belyser frågan  och understryker att Finland och Danmark nu bidrar till att underblåsa de intoleranta strömmningarna i Europa.

Vi behöver tyvärr inte titta längre än till vår egen kommun för att se intoleransens spridning. Det som var en skrämmande utveckling i Danmark var när de etablerade partierna började anamma samma retorik och politik som de främlingsfientliga. FP i Sverige började vräka ur sig det ena förslaget efter det andra om språktester, slöjförbud mm som flirtade med de bruna strömmningarna i samhället. I Katrineholm har vi ett kommunalråd som visar samma tendenser och genom sitt agerande befäster och skänker legitimitet åt främlingsfientliga åsikter. Vi minns alla Göran Dahlströms utfall mot de Franska romerna tio dagar innan valet och alla uttalanden om flyktingar och somaliska barn. Är det en Danmarks utveckling vi nu ser i vår egen kommun?

Här är länken till ledaren: http://kkuriren.se/ledareasikter/ledare/1.1068565

Regionindelning

År 2015 är det tänkt att frågan om den framtida regionindelningen skall vara klar. Ansvarskommittén som har arbetat med frågan har föreslagit att Sverige delas in i mellan 6-9 regioner med 1-2 miljoner invånare, minst ett universitetssjukhus samt ett universitet/högskola med forskningsresurser. De nya regionerna kommer att ha direktvalda parlament och ha beskattningsrätt.

De nya regionerna skall då ersätta landstingen och ansvara för regionalutveckling, hälso och sjukvård samt kulturfrågor. Tanken är att förslagen till nya regioner skall vara klart i December 2011. Därefter ska det fattas ett riksdagsbeslut i December 2013 och val till regionfullmäktige sker i September 2014.

Landstingen har idag svårt att bära sina vårdkostnader med det skatteunderlag som finns och ett argument är att det blir lättare för de nya regionerna med ett ökat skatteunderlag och samordning att bära dessa kostnaderna, samt att i en ny region samordna myndighetsutövning och kollektivtrafikfrågor. Därför är det också viktigt att vi politiker i Katrineholm fortsätter att kämpa för Kullbergska sjukhusets utveckling så att Kullbergska står starkt rustad och kan överleva. Risken är annars överhängande att Kullbergska försvinner som sjukhus i en framtida regionbildning.

Från statligt håll vill man helst att landstingen själva kommer överens om den framtida regionindelningen men har samtidigt sagt att man kommer att styra upp orealistiska förslag. Det finns möjlighet för enskilda kommuner som angränsar till en annan region att ansöka om anslutning. I sådana fall tar det nya regionparlamentet ställning i frågan.

Den nationella samordningen upphörde efter den borgerliga valsegern 2006 och man uppmanade de intresserade länen att själva komma överens om och ansöka om regionbildning. Nu har det kommit nya signaler från regeringen. Den s.k. Översynsutredningen, som ser över statens organisation på regional nivå, ska också ta fram förslag till nya regionkommuner utifrån önskemål och förslag från landstingen.

I Katrineholm har vi i Vänsterpartiet varit av den uppfattningen att vi skall vara öppna för olika alternativ när det gäller regionbildning och inte enbart stirra oss blinda på en Stor-Stockholms region. Från övrig politisk håll har man enbart talat om Stockholm som det enda möjliga alternativet bla med argumentet om Stockholm som tillväxtregion och den ekonomiska motorn i Sveriges utveckling och att vi då skall vara med och ta del av den kakan med allt vad det innebär av arbetsmarknadsfördelar och företagsetableringar. De argumenten håller inte. Den ekonomiska utvecklingen och tillväxt tar inte hänsyn till en administrativ grans vid Södertälje. Redan idag rör sig kapital, företagsetableringar och arbetskraft över de befintliga länsgränserna mot både Östergötland och Stockholm.

Nu har det skett en omsvängning  hos S i Katrineholm och man närmar sig de synpunkter som vi i Vänsterpartiet tidigare har gett uttryck för vilket vi välkomnar. Polleten har trillat ner och man har insett  att intresset från Stockholm för att bilda en region med Sörmland är på sin höjd ljummen samt att en Stor-Stockholmsregion med Stockholm och Mälardalen/Sörmland är orealistiskt då en sådan region skulle innehålla en tredjedel av Sveriges befolkning vilket skulle strida mot ansvarskommitténs betänkande.

Nu sällar man sig närmare tanken på en region bestående av Östergötland, Sörmland, Västmanland och eventuellt Örebro med flera som skulle bilda en stark sammanhängande region. En ståndpunkt som ligger nära Vänsterns. Vi anser dock att Katrineholmarna måste involveras i processen. Tiden är knapp. Det är Vänsterpartiets uppfattning att frågan om en framtida regiontillhörighet skall diskuteras öppet och offentligt med Katrineholmarnas deltagande. Där skulle kommunen kunna ta initiativ till en medborgardialog med offentliga möten.

Är den nuvarande majoriteten i kommunen beredda att fråga vad Katrineholmarna tycker?

Förhalningstaktik?

Tack vare en dunderförkylning missade jag måndagens fullmäktigemöte. Det kändes inte riktigt bra bla för att jag hade en fråga om den kommunala städningen på dagordningen. Den hade jag dock inte fått ställa. Återigen bordlades en massa ärenden pga tidsbrist. Det här är ett demokratiskt problem. Skriftliga frågor ställer man ofta i fullmäktige för att få ett snabbt svar om ett aktuellt ämne. Frågorna hinner förlora i aktualitet om de gång på gång bordläggs när fullmäktigemöten drar ut på tiden. Hur löser man det här? Antingen kan man kalla in ett extra fullmäktigemöte vilket presidiet har befogenhet att besluta om när man ser att det finns många ärenden att avhandla eller så får man helt enkelt fortsätta näata fullmäktigemöte där man slutade sist dvs beta av de bordlagda ärendena först alternativt börja med aktuella ärenden. De signaler som har kommit från majoriteten (S+M) bådar inte gott. Man säger i praktiken att majoriteten förväntar sig att använda sig av, och klara av de ärenden man har, på den tiden som finns. Det återstår att se hur presidiet ställer sig till det men det är ett bra sätt för majoriteten att förhala ärenden och slippa svara på besvärliga frågor.

Följetongen Kullbergska

Hotet mot Kullbergska sjukhuset är en evig följetong. Varje gång landstinget går mot ett underskott kommer förslagen om nedskärningar på Kullbergska. Nu verkar det det värsta hotet vara över om än tillfälligt. Nedläggningsförslagen har till stora delar dragits tillbaka då det inte skulle ge ”en snabb besparing”. Men ropa inte hej än. Följer det här tidigare mönster så kan vi vara ganska säkra på att man kommer att avlöva något från Kullbergska samtidigt som majoriteten kan stoltsera med att man lyckats ”rädda kvar” övrig verksamhet. Känns mönstret igen? Man tar till storsläggan för att sedan backa och nöjer sig med en mindre neddragning. Upprepa mönstret ett antal gånger så har man till slut lagt ner Kullbergska.

Vad var syftet med det läckta ”arbetsmaterialet?” Var det som jag skrev ovan en medveten taktik för att få igenom neddgragningar av verksamhet eller en försöksballong för att se åt vilket håll opinionen blåste? Det blir intressant at se hur Katrineholmspolitiker som tidigare har slagits för Kullbergska kommer att agera när majoriteten lägger fram sitt sparförslag. Kommer man att vara lika högljudda och vokala som tidigare. Kommer Dahlström, Monica Johansson och Ewa Callhammar att ta kampen mot sina partikamrater i landstinget. Monica har kommit till rätta i sin nya politiska roll i landstingsmajoriteten så där räknar jag inte med så mycket draghjälp. Återstår Dahlström och Callhammar. Jag får någonstans en känsla av att de inte kommer att vara lika ”lokalpatriotiska” som tidigare.

Hotet mot Kullbergska

Då var det dags igen. Landstinget är på väg mot ett underskott på 200 miljoner och vips som ett brev på posten dyker ett tjänstemannaförslag om nedskärningar på Kullbergska upp. Kirurgi, ortopedi, urologi och hudmottagning får stryka på foten enligt förslaget. Och inte nog med det, öppenmottagningarna för psykiatrin i Oxelösund, Trosa och Gnesta föreslås också att  läggas ned. Tongångarna som hörs ligger i linje med de de gamla bekanta argumenten vi hört förut. Lägg ner Kullbergska, vi har inte råd med tre sjukhus i Sörmland, kvalitet framför närhet, effektivisera, verksamheter måste stängas mm.

Vänsterpartiet vill behålla och utveckla samtliga tre sjukhus i länet. Det gör man inte genom neddragningar på Kullbergska. Kullbergska har i olika konsultrapporter fått beröm för sin högkvalitativa veksamhet.

Skattehöjningar är inte populära och inget självändamål i sig men om det behövs för att klara välfärden och behålla våra sjukhus så är inte jag främmande för det. En höjning av landstingsskatten med 50 öre skulle inbringa cirka 200 miljoner kronor. Lägg därtill att Sörmland har regionens lägsta landstingsskatt. Detta, tillsammans med andra åtgärder, torde räcka till för att fortsätta att driva och utveckla samtliga sjukhus i Sörmland samt värna närvårdsprincipen.

Nu måste våra landstingspolitiker visa ståndaktighet och inte låta tjänstemännen styra. Låt inte de rycka åt sig initiativet. Sätt ner foten, arbeta aktivt för att behålla och utveckla samtliga sjukhus och ta tjänstemannaförslaget och lägg den där den hör hemma, i papperskorgen!

Djulö, byggande och lustgård.

Idag blev det en rejäl söndagspromenad. Från norr ner till Djulö med en halvtimmespaus i solen och därefter tillbaka via Djulö allé. Solen sken, människor var ute och njöt av det vackra vårvädret och det var många som flanerade längs Djulö allé. Katrineholm när det är som bäst helt enkelt. Djulöområdet med sin skönhet och rekreationsmöjligheter är onekligen en pärla i Katrineholm. Badet, Djulögärdet och allén är fast förknippade hos Katrineholmarna som en del av Katrineholms ”själ”. Frågan är hur vi bevarar området för framtiden? Kan vi det? Hur balanserar vi kraven på utveckling och nya bostäder med behovet av rekreationsområden? Vad händer den dagen när marken inte längre brukas på gärdet? När trycket på nya bostäder ökar är vi beredda då att avvara en del av gärdet för det ändamålet? Om bebyggelsen fortsätter att växa runt Djulöområdet och Duveholm kommer vi då att kunna behålla vår ”oas”?

Kommunen marknadsförs som den sköna lustgården vilket får mig att dra på smilbanden. Hur mycket av denna underbara lustgård blir det kvar om vi har som ambition att bygga bort stora delar av den med ”sjönära boende i attraktiva lägen”. Just det senare är något som allt oftare hörs i debatterna när man pratar om att bygga i Katrineholm. Villaområden i Trolleträsk, Sågmon och Luvsjön. Inget fel egentligen med det om man samtidigt hade haft en strategi för flerfamiljsboenden, en förtätning av centrum och fler hyresrätter. Men man kan inte både ha kakan och äta upp den. Antingen vill man behålla ”lustgården”, med sina naturvärden och bevarad strandskydd, och då får man hitta en annan strategi, eller så får man helt enkelt släppa begreppet. Dessutom vill inte och har inte alla råd med mångmiljonvillor. De ungdomar som letar efter sitt första boende vill ha  prisvärda lägenheter nära centrum. Om Katrineholm vill växa, locka till sig nya invånare, och behålla ungdomarna så måste vi ha en långsiktig strategi för bostadsbyggandet i kommunen. Enbart mångmiljonvillor för att locka Stockholmare i en naiv förhoppning att kommunen daärigenom kommer att nå oanade höjder i befolkningstillväxt och utveckling är inte lösningen.

Prestigefylld lista?

Katrineholm backar enligt medierna på Svenskt Näringslivs rankinglista över företagsklimatet i landet. En prestigefylld lista dryftar media att kalla den för. Prestigefylld?Rankingen är bla baserad på hur mycket av den kommunala verksamheten som lagts ut på entrepenad. Ju mer kommunalverksamhet som privatiserats/lagts ut på entrepenad desto högre ranking. Inte mycket att sträva efter tycker jag. Andra kriterier för att få en bra placering är skattesatsen. Lägre kommunalskatt=högre placering på listan. Tio i topp på listan är blåa kommuner bla. Vellinge och Danderyd. Förvånad någon? Det här är ingenting anant än Svenskt Näringslivs egen politiska ranking och inte grundad på vare sig vad företagarna eller kommunmedborgarna tycker. Vi får se om den nya socialmoderata majoriteten kommer att arbeta hårdare för att uppfylla Svenskt Näringslivs krav. Prestigefyllt att sälja ut kommunen? Tror inte det.