Hotet mot Kullbergska

Då var det dags igen. Landstinget är på väg mot ett underskott på 200 miljoner och vips som ett brev på posten dyker ett tjänstemannaförslag om nedskärningar på Kullbergska upp. Kirurgi, ortopedi, urologi och hudmottagning får stryka på foten enligt förslaget. Och inte nog med det, öppenmottagningarna för psykiatrin i Oxelösund, Trosa och Gnesta föreslås också att  läggas ned. Tongångarna som hörs ligger i linje med de de gamla bekanta argumenten vi hört förut. Lägg ner Kullbergska, vi har inte råd med tre sjukhus i Sörmland, kvalitet framför närhet, effektivisera, verksamheter måste stängas mm.

Vänsterpartiet vill behålla och utveckla samtliga tre sjukhus i länet. Det gör man inte genom neddragningar på Kullbergska. Kullbergska har i olika konsultrapporter fått beröm för sin högkvalitativa veksamhet.

Skattehöjningar är inte populära och inget självändamål i sig men om det behövs för att klara välfärden och behålla våra sjukhus så är inte jag främmande för det. En höjning av landstingsskatten med 50 öre skulle inbringa cirka 200 miljoner kronor. Lägg därtill att Sörmland har regionens lägsta landstingsskatt. Detta, tillsammans med andra åtgärder, torde räcka till för att fortsätta att driva och utveckla samtliga sjukhus i Sörmland samt värna närvårdsprincipen.

Nu måste våra landstingspolitiker visa ståndaktighet och inte låta tjänstemännen styra. Låt inte de rycka åt sig initiativet. Sätt ner foten, arbeta aktivt för att behålla och utveckla samtliga sjukhus och ta tjänstemannaförslaget och lägg den där den hör hemma, i papperskorgen!

Djulö, byggande och lustgård.

Idag blev det en rejäl söndagspromenad. Från norr ner till Djulö med en halvtimmespaus i solen och därefter tillbaka via Djulö allé. Solen sken, människor var ute och njöt av det vackra vårvädret och det var många som flanerade längs Djulö allé. Katrineholm när det är som bäst helt enkelt. Djulöområdet med sin skönhet och rekreationsmöjligheter är onekligen en pärla i Katrineholm. Badet, Djulögärdet och allén är fast förknippade hos Katrineholmarna som en del av Katrineholms ”själ”. Frågan är hur vi bevarar området för framtiden? Kan vi det? Hur balanserar vi kraven på utveckling och nya bostäder med behovet av rekreationsområden? Vad händer den dagen när marken inte längre brukas på gärdet? När trycket på nya bostäder ökar är vi beredda då att avvara en del av gärdet för det ändamålet? Om bebyggelsen fortsätter att växa runt Djulöområdet och Duveholm kommer vi då att kunna behålla vår ”oas”?

Kommunen marknadsförs som den sköna lustgården vilket får mig att dra på smilbanden. Hur mycket av denna underbara lustgård blir det kvar om vi har som ambition att bygga bort stora delar av den med ”sjönära boende i attraktiva lägen”. Just det senare är något som allt oftare hörs i debatterna när man pratar om att bygga i Katrineholm. Villaområden i Trolleträsk, Sågmon och Luvsjön. Inget fel egentligen med det om man samtidigt hade haft en strategi för flerfamiljsboenden, en förtätning av centrum och fler hyresrätter. Men man kan inte både ha kakan och äta upp den. Antingen vill man behålla ”lustgården”, med sina naturvärden och bevarad strandskydd, och då får man hitta en annan strategi, eller så får man helt enkelt släppa begreppet. Dessutom vill inte och har inte alla råd med mångmiljonvillor. De ungdomar som letar efter sitt första boende vill ha  prisvärda lägenheter nära centrum. Om Katrineholm vill växa, locka till sig nya invånare, och behålla ungdomarna så måste vi ha en långsiktig strategi för bostadsbyggandet i kommunen. Enbart mångmiljonvillor för att locka Stockholmare i en naiv förhoppning att kommunen daärigenom kommer att nå oanade höjder i befolkningstillväxt och utveckling är inte lösningen.

Prestigefylld lista?

Katrineholm backar enligt medierna på Svenskt Näringslivs rankinglista över företagsklimatet i landet. En prestigefylld lista dryftar media att kalla den för. Prestigefylld?Rankingen är bla baserad på hur mycket av den kommunala verksamheten som lagts ut på entrepenad. Ju mer kommunalverksamhet som privatiserats/lagts ut på entrepenad desto högre ranking. Inte mycket att sträva efter tycker jag. Andra kriterier för att få en bra placering är skattesatsen. Lägre kommunalskatt=högre placering på listan. Tio i topp på listan är blåa kommuner bla. Vellinge och Danderyd. Förvånad någon? Det här är ingenting anant än Svenskt Näringslivs egen politiska ranking och inte grundad på vare sig vad företagarna eller kommunmedborgarna tycker. Vi får se om den nya socialmoderata majoriteten kommer att arbeta hårdare för att uppfylla Svenskt Näringslivs krav. Prestigefyllt att sälja ut kommunen? Tror inte det.

En politik för full syssselsättning

Idag har Vänsterpartiet släppt sin vårbudget motion -En politik för full sysselsättning. Full sysselsättning är som bekant det överordnade målet för Vänsterns ekonomiska politik. (Enligt vår tolkning-inte moderaternas jämviktsarbetslöshets tolkning.) Den som är intresserad kan läsa en sammanfattning genom att klicka på länken nedan.

http://www.vansterpartiet.se/images/stories/media/dokument/skuggbudgetV-sammanfattning.pdf

Första Maj

Vänsterpartiet i Katrineholm anordnar i år inga aktiviteter på första maj. Inte för att vi inte tycker att det är en viktig dag, tvärtom, vi får inte glömma bort historiken kring detta datum. Det var Haymarketmassakern som ägde rum i Chicago 1886 när arbetare som demonstrerade för åtta timmars arbetsdag, i tumultet som uppstod, blev nedskjutna av tillkallad polis. 21 arbetare miste livet. Åtta strejkledare greps och anklagades för att ha kastat en bomb mot polisen. Fyra dömdes och hängdes, en begick självmord och tre släpptes senare. Det hela var ett justitiemord. Inga bindande bevis fanns mot de åtalade.
Socialistinternationalen beslutade senare att göra Första Maj till arbetarnas internationella dag.

Sedan dess har arbetarrörelsen kämpat för fackliga rättigheter, allmän rösträtt, lagstadgad semester, sjukförsäkring, A-kassa och andra medborgerliga rättigheter som vi idag tar för givet. Rättigheter som det har tagit lång tid att få igenom men som det går väldigt fort att rasera. Det är bara att titta på vad den borgerliga regeringen har gjort med sjukförsäkringen och a-kassan. Därför är det också viktigt att inte luta sig bakåt och vara nöjd med sakernas tillstånd. Men vi får samtidigt inte blunda för verkligheten. Det finns ett minskat intresse för att demonstrera på Första Maj. Demonstrationstågen är glesare, uppslutningen mindre. Att stå på torget och hålla ett flammande tal till en åskådarskara på tio personer är inte speciellt uppmuntrande. Därför måste vi våga prova andra grepp, inte låsa oss till speciella datum. Det politiska budskapet är lika viktigt vare sig vi framför det på Första Maj eller något annat datum. Första maj ska vi även fortsättningsvis högtidlighålla men det politiska arbetet och de utomparlamentariska aktiviteterna skall ske året om.

Här i Katrineholm kommer vi att vara ute på stan på valborgsmässoafton och dela ut material och prata med människor. Vår erfarenhet är att vi når ut till betydligt fler människor på valborgsmässoafton än första maj då det är fler människor som är i rörelse.Temat är ”Inga nedskärningar i skolan” med anledning av de besparingar som kommer att  genomföras i skolorna i Katrineholm. Sen tycker jag att det klingar lite falskt att S i Katrineholm i en annons i dagens tidning uppmanar folk att demonstrera för ”en bättre skola” på första maj.

Vi ses runt Strömplan på lördag runt 12!

Full sysselsättning a la moderaterna

Full sysselsättning borde enligt logiken betyda att när varje person som vill arbeta har ett jobb så har man uppnått full sysselsättning. En snabb koll i nationalencyklopedin bekräftar mina och många andras logiska slutsatser. Därför tycker jag att det är bra när vi politiker talar om full sysselsättning som ett mål för arbetsmarknadspolitiken, alltså att alla som vill ha ett arbete också får ett arbete. Inget kontroversiellt egentligen. Sen har vi olika syn på hur man uppnår målet.

Nu tillhör tydligen moderaterna den skaran som inte riktigt vill befatta sig med det här med logiskt tänkande. Fram till för några dagar sedan hade moderaterna på sin hemsida sin egen tolkning av vad full sysselsättning betyder. Bla stod det-”Full sysselsättning är när efterfrågan på arbetskraft matchar utbudet av arbetskraft på ett sådant sätt att priset på arbetskraft (lönenivån) varken pressar upp eller ner inflationen. Då råder det jämvikt på arbetsmarknaden och då råder det full sysselsättning.”

Med denna krystade förklaring, som inte stämmer överens med den verklighet som vi andra lever i, så förstår jag att massarbetslösheten har bitit sig fast i Sverige  när skattesänkningar, låglönemarknad och en hög jämviktsarbetslöshet är överordnat en arbetsmarknadspolitik för full sysselsättning. Moderaterna vill helt enkelt inte att alla som vill arbeta skall få ett arbete för då kan man inte hålla lönerna nere och fackföreningarna i schack. Läs hela den text som moderaterna inte längre vill skylta med offentligt på följande länk.

http://www.alliansfrittsverige.nu/2011/04/full-sysselsattning-inget-for.html

Fullmäktige

Gårdagens kommunfullmäktige blev en långkörare. Började 18 och slutade runt 23:10. Av 22 punkter på dagordningen hann vi avverka de första åtta! Nivån var stundtals låg på debatten (finns säkert några som tycker att även jag bidrog till det) men det fanns ett par saker som stack ut. Användning av manlig härskarteknik när kommunalrådet Göran Dahlström hoppade på centerns Inger Fredriksson med orden -du har inte förstått någonting- i ett uppenbart försök att trycka ned henne, och därefter en förklaring med den ungefärliga innebörden om att det är bra att känna till härskarteknik för att kunna använda det vid behov! Den som vill veta vad som sades ordagrant kan gå in och titta på websändningen från mötet på http://www.katrineholm.se/Politik-/Kommunfullmaktige-i-webb-tv/Webbtvsandning-fran-kommunfullmaktige-17-januari3/

Själv hamnade jag i en debatt med Göran Dahlström om städningen som utlagts på entrepenad och om det hade blivit någon besparing eller inte samt att majoriteten, redan under förra mandatperioden, började lägga ut kommunal verksamhet på entrepenad och öppna upp för privata vinstintressen. (Införandet av LOV). Det var tydligen känsligt,  Dahlström blev upprörd och många S ledamöter var uppenbarligen besvärade och skruvade på sig i stolarna. Vi får se om den borgerliga politiken man har slagit in på fortsätter och förstärks med understöd av moderaterna.