Från 15 till 30 timmar

Kommunen öppnar nu för att öka vistelsetiden för de såkallade 15 timmars barnen på förskolorna efter att ha lysnnat på synpunkter från föräldrar. Det tycker vi i Vänstern är bra om det genomförs. Vi har själva haft förslaget inskriven varje år i vår budgetmotion.

Förskolan skall vara likvärdig och tillgänglig för alla och om förslaget genomförs innebär det bland annat en förstärkning av rätten till förskola för barn till arbetslösa.  Barn till arbetslösa har diskriminerats tidigare, bland annat genom att 15-timmars barnen har fått gå hem när de andra barnen har satt sig till bords för lunch, och det här blir en förbättring. Naturligtvis behöver man då också se över rekryteringsbehovet av personal och gruppstorlekarna och skjuta till de medel som behövs.

En utveckling av förskolan är viktig ur flera aspekter. För det första handlar den om en pedagogisk verksamhet som främjar barns inlärning och utveckling samt ger de möjlighet till socialt umgänge med jämnåriga lekkamrater, och för det andra handlar den om att tillgodose vårdnadshavarnas barnomsorgsbehov. Arbetslösa och timvikarier till exempel kan ringas in med kort varsel. Förskolan är en rättighet och en möjlighet för alla barn. Tillgången och rätten till en bra och flexibel barnomsorg är en viktig fråga och vår förhoppning är att förslaget blir verklighet.