Pressmeddelande från Vänsterpartiet i Katrineholm om den nya majoriteten.

Valresultatet i kommunvalet i Katrineholm gav på pappret en rödröd majoritet. Vi i Vänsterpartiet i Katrineholm var öppna för ett samarbete med socialdemokraterna under den kommande mandatperioden vilket vi också framförde till Göran Dahlström (kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm)och Fredrik Olovsson (Ordförande för S i Katrineholm). Från vår sida ställdes inga absoluta krav eller villkor utan vi var öppna för att diskutera alla aspekter av en eventuell uppgörelse med utgångspunkt i de frågor vi har en gemensam syn på i våra respektive partiprogram och manifest bland annat arbetsrätt, rätt till heltid, jämställda löner, tanken om det solidariska samhället och alla människors lika värde. Vi finner det anmärkningsvärt att socialdemokraterna i Katrineholm återigen väljer ett samarbete med moderaterna i direkt strid med vad majoriteten av våra partiers väljare vill. Utifrån detta kan vi bara dra slutsatsen att socialdemokraterna i Katrineholm själva anser att de har mer gemensamt med borgerligheten än med andra partier inom arbetarrörelsen. Vänsterpartiet kommer under mandatperioden att fortsätta driva en konstruktiv och aktiv oppositionspolitik.

Tony Rosendahl Förstenamn till fullmäktige
Lotta Back Gruppledare
Thomas Selig Ordförande

Eftervalsreflektioner

Det är med blandade känslor som man nu sitter med efter valet. Jag kommer inte att försöka göra någon längre analys av läget men har lite reflektioner. Reinfeldt är visserligen borta och det är bra men valutgången uppmanar inte direkt till hurrarop. Det blev ingen rödgrön majoritet. Vi inom V hade hoppats på ett bättre valresultat men snubblade på mållinjen. I Sörmland gick vi dock framåt i de flesta kommunerna och i Katrineholm ökade vi från 3,7% till 4,5% enligt det preliminära valresultatet även om det inte gav fler mandat än de två vi har idag i fullmäktige.

Stefan Löwven har stängt dörren för ett regeringssamarbete med Vänsterpartiet (vilket inte är en överraskning i sig) samtidigt som han flörtar högerut och skall försöka sy ihop en budget som går igenom. Lycka till säger jag. S har tydligen valt att samarbeta högerut…..på vilket sätt får Sverige en ny politik på det samarbetet? Regeringsbyte? Endast personerna har bytts ut. Som det ser ut just nu så kommer samma politik att bestå och det är i det ljuset som man skall se SD.s tillväxt.

SD har rönt stora framgångar och att närmare 13 procent av väljarna lägger sin röst på det partiet manar till eftertanke. Partier som SD hämtar sin näring ur det missriktade missnöjet som växer fram när man för en ekonomisk politik som ökar klassklyftorna, som skapar massarbetslöshet, försämrar välfärden, gör människor fattigare, skapar ett vi och de mentalitet. Därför är det viktigt att den politiska kursen läggs helt om i Sverige, att vi för en politik som får bukt med arbetslösheten, att vi för en generell välfärdspolitik där människor kan lita på att den dagen man behöver hjälp så finns samhället där och ställer upp vare sig det handlar om sjukvård, äldreomsorg, en A-kassa eller sjukförsäkring som man kan leva på, och en ekonomisk politik som jämnar ut klassklyftorna i samhället. När vi har nått dit, då finns inte längre någon ursäkt för någon att ta till för att rösta på partier som SD.

I Katrineholm har vi nu ett valresultat som ger underlag för en rödröd majoritet men frågan är vad vill Socialdemokraterna? Kommer de att välja ett samarbete vänsterut eller fortsätta med sitt samarbete med högern? De närmaste dagarna kommer att klargöra den saken. Jag är öppen för ett samarbete med socialdemokratin i Katrineholm men inte till vilket pris som helst. Jag anser inte att vi skall vara ett stödparti utan om det skall bli ett samarbete så skall det vara ett samarbete på lika villkor där vi är överens om riktningen i kommunen de närmaste fyra åren och det innebär också att det finns frågor som jag anser att vi skall ha med i en uppgörelse. Men den diskussionen och beslutet kommer vi naturligtvis att ta inom Vänsterpartiet i Katrineholm.

Bollen ligger hos S nu.

Vänsterpartiets Budgetförslag för Katrineholm 2014

Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun är nu klar och är en ideologiskt stark budget med flera välfärdssatsningar.

Vänsterpartiet föreslår bland annat:

Återuppta projektet Heltid en rättighet-Deltid en möjlighet.

Påbörja arbetet under 2014 för att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män och höja de lägsta lönerna för att minska löneklyftorna i kommunen.

Fasa ut FAS-3 och istället satsa på att skapa kommunjobb med en anställningsgrad på 100 % under projektnamnet Välfärdsjobb som dels skulle förstärka den kommunala sektorn med fler händer i verksamheterna samt hjälpa människor som idag är arbetslösa att komma i egen försörjning.

Se över behovet av och stärka insatserna för barn med särskilda behov.

Minska gruppstorlekarna i förskolan

Skolan skall erbjuda samtliga elever hjälp med läxläsning och organisera det inom ramen för eller i anslutning till skoldagen.

Modersmålsundervisningen skall organiseras på sådant sätt att alla elever som har rätt eller är i behov av modersmålsundervisning har möjlighet att delta.

Arbeta fram ett nytt förslag till förskoleavgifter som inte drabbar arbetslösa och föräldralediga med oskäliga avgiftsnivåer och se över personalbehovet.

Utveckla fritidsgårdsverksamheten i kommunens kransorter.

Vi vill införa ett antal ungdomspraktikplatser i kommunen med avtalsenliga löner. Försök i andra kommuner med liknande platser har resulterat i att de flesta ungdomarna som haft praktik har fått fortsatt anställning hos kommunen, hittat andra arbetsgivare eller gått vidare till högre studier. Förutom arbetslivserfarenhet, nya kontakter och ökat självförtroende får man dessutom en skälig lön. Alltför ofta utnyttjas praktikplatser som ett sätt att få billig arbetskraft och vid praktiktidens slut är man återigen hänvisad till arbetslöshet. Vi öronmärker 5 miljoner kronor till projektet.

Påbörja avskaffandet av delade turer och på så sätt starta en höjning av personaltätheten inom vård och omsorg.

Läs hela budgetförslaget:

Budget 2014 Vänsterpartiet Katrineholm