8 mars

Värst vad många politiker helt plötsligt idag säger sig arbeta för jämställdhet. I Katrineholm är det endast Vänsterpartiet som drivit frågan om jämställda löner, att ta bort delade turer, rätt till fasta anställningar medmera. Vi driver de frågorna året runt inte bara idag.

Däremot välkomnar jag fler politiker att delta i det feministiska jämställdhetsarbetet men det räcker inte med vackra ord. Man måste även genom konkret handling visa att man menar allvar om man vill jämna ut löneskillnader mellan kvinnor och män, införa rätt till heltid eller genom ökat stöd till kvinnojourerna.

Exempel på feministiska frågor vi i Vänsterpartiet driver är:

  • Utökad välfärd
  • Könskvotering
  • Arbetstidsförkortning
  • Samtyckeslagstiftning
  • Fler oberoende kvinnojourer
  • Individualiserad föräldraförsäkring
  • Arbetet mot våldtäkter och sexualiserat våld genom till exempel mer och bättre sexual- och samlevnadsupplysning

Trevlig 8 mars på er!