En arbetslöshetsförsäkring värd namnet

En arbetslöshetsförsäkring värd namnet. Debattartikel.

Det övergripande målet för Vänsterpartiets ekonomiska politik är full sysselsättning och en välfärd värd namnet. Men vem som helst kan bli arbetslös och då är det viktigt att vi har ett gemensamt skyddsnät som ger oss möjligheten att klara oss under tiden som man är arbetslös. Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som vi betalar in till och som vi skall kunna använda den dagen man blir av med sitt arbete. Alla ska kunna lita på att arbetslöshetsförsäkringen fungerar och erbjuder rimliga villkor den dagen man skulle drabbas av arbetslöshet.

Under regeringen Reinfeldts åtta år vid makten så har både arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen systematiskt urholkats. Allt färre får 80 % i ersättning den dagen de blir arbetslösa. Samtidigt har vi runt 400 000 människor som är arbetslösa idag. Detta kan inte kallas för annat än massarbetslöshet! Många människor fastnar i en situation där man inte längre kan leva på den ersättning som man får. Det här är ett direkt resultat av regeringens arbetsmarknadspolitik och som låser in människor i meningslösa åtgärder istället för att erbjuda utbildning eller andra insatser som verkligen leder till jobb.

Vänsterpartiet vill höja den lägsta dagpenningen till 410 kronor, den högsta dagpenningen till 960 kronor och ersättningsnivån till 80 procent för hela ersättningsperioden samt för tid med aktivitetsstöd. Vi vill ta bort 75-dagarsbegränsningen för deltidsstämpling. En annan viktig förändring vi vill göra är att ge fler rätt till ersättning genom att förändra villkoren så att alla som varit arbetssökande i minst tre månader ska ha rätt till
grundbeloppet.

Vi behöver en arbetslöshetsförsäkring värd namnet!

Tony Rosendahl
Vänsterpartiet Katrineholm

Jämställ A-kassa och sjukpenning med inkomst så att folk kan hyra lägenhet!

Skrev en interpellation till fullmäktige med anledning av att vårt kommunala bostadsbolag KFAB har hårda krav på att få hyra lägenhet.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström angående uthyrning av lägenheter i KFAB.s regi.
Katrineholmare som är utan fast anställning har allt svårare att få tag på en lägenhet i kommunen. KFAB ställer krav på fast inkomst och godtar inte a-kassa eller sjukpenning vilket gör att alltfler Katrineholmare tvingas till socialen för att få hjälp med att hitta en bostad. Enligt p4 sörmland så ser utvecklingen för ansökningarna om kommunkontrakt ut som följande:
2011: 111 ansökningar
2012: 134 ansökningar
2013: fram till 31 Augusti 169 ansökningar
Detta är oacceptabelt! En bostad är en grundläggande rättighet. Arbetsmarknaden ser inte längre ut om den gjorde förr med fast anställning som norm. Idag vimlar det av visstidsanställningar, vikariat och timvikariat. Till råga på allt så har vi en skyhög arbetslöshet i kommunen. Men även arbetslösa och sjuka har rätt till eget boende. Det är människor som egentligen klarar sin egen försörjning men som av KFAB bedöms ha för låg inkomst.
I Eskilstuna, som liksom Katrineholm har hög arbetslöshet, kan till och med personer med socialbidrag få ett eget hyreskontrakt. Det är uteslutet i Katrineholm.
Den här diskrimineringen måste upphöra.
Mot bakgrund av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström:
Hur avser du och majoriteten att agera för att påverka vårt kommunala bostadsbolag (och även privata för den delen) att likställa A-kassa, sjukpenning och försörjningsstöd med fast inkomst så att även dessa människor får möjlighet att hyra en lägenhet av KFAB i vars uppdrag ingår ett samhällsansvar?

Tony Rosendahl (V)

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5637735