Vänsterpartiet gör skillnad

Vänsterpartiet gör skillnad. Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 6/7-2015

En av vänsterpartiets stora profilfrågor i budgetförhandlingarna med regeringen var en större reform för fler anställda i äldreomsorgen. Den ligger på 2 miljarder kronor årligen de kommande åren, men i år blir det bara 1 miljard på grund av att regeringens höstbudget inte gick igenom i riksdagen förra året. Vänsterpartiet gjorde skillnad i budgetförhandlingarna. Vi såg till att äldreomsorgen fick mer pengar. I dagarna går den fördelningsnyckel som Socialstyrelsen har tagit fram ut till kommunerna.

Det betyder att det nu går att se exakt hur mycket pengar som just varje kommun har rätt till. Fördelningen är baserad på en rad olika kriterier, som befolkningsmängd, behov, etc.
För Katrineholm innebär det här drygt 3,9 miljoner i år och sammanlagt 28 miljoner kronor extra till äldreomsorgen fördelat över de kommande tre åren det vill säga mandatperioden ut.

Vänsterpartiets arbete som oppositionsparti i riksdagen fortsätter, samtidigt är partiet redo att förhandla om fler statsbudgetar under mandatperioden. Vi är ett parti som samarbetar och vill påverka politiken. Vi är redo att förhandla om kommande budgetar om de har en inriktning som minskar inkomstklyftor, ökar sysselsättningen och stärker välfärden. I andra frågor kommer vi att vara ett tydligt vänsteralternativ och oppositionsparti till regeringen.

Tony Rosendahl
Vänsterpartiet