Konferenser och öppna möten

Det händer en del spännande på den politiska fronten den närmsta tiden, i alla fall om man är vänsterpartist i Sörmland. Imorgon släpps Vänsterpartiets skuggbudget som jag får återkomma till senare. Helgen som kommer skall distriktet hålla en planeringskonferens på vår kursgård Syninge i det vackra Roslagen. Deltar gör ordföringar och gruppledare från lokalföreningarna, distriktsstyrelsen, tjänstemän och landstingsgrupp. Inbjuden föreläsare är Aron Etzler, vår partisekreterare, som kommer att prata organisation. Vi kommer att prata om de politiska utmaningarna som vi som distrikt och lokalföreningar ligger inför och diskutera hur man bättre kan samordna det politiska arbetet i distriktet för att synliggöra vår politik bättre och lyfta våra frågor inför valet 2014.

Nästa vecka ordnas två öppna möten i Sörmland den 11 oktober. En i Vingåker under rubriken -Ska vård på annan än vetenskaplig grund finansieras av offentliga medel, med anledning av landstingets avtal med den antroposofiska Vidarkliniken i Järna, samt ett möte i Nyköping under rubriken-Kultur på recept. Klicka på länken nedan för att läsa mer om dessa evenemang.

http://sormland.vansterpartiet.se/

 

Röda Hund i Järna

Utbrottet av Röda hund i Järna visar återigen på det misslyckande som det innebär för svensk sjuvård och för våra landstingspolitiker när man tillåter vårdinrättningar baserade på livsåskådningsfilosofier fortsätta sin verksamhet utan ingående granskning av vad klinikens ”vårdinriktning” dvs antroposofiskt faktiskt innebär. Allvaret bakom den motion som V har tagit fram om en avveckling av landstingets samarbete med Vidarkliniken poängteras återigen. Vården skall baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet!

Läs mer:

http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyhetsarkiv/2012/ytterligare-fall-av-roda-hund-i-jarna-omradet/

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/fler-fall-av-roda-hund-i-jarna-omradet/

https://tonyrosendahlvanster.wordpress.com/2012/02/23/avveckla-landstingets-samarbete-med-vidarkliniken/