En arbetslöshetsförsäkring värd namnet

En arbetslöshetsförsäkring värd namnet. Debattartikel.

Det övergripande målet för Vänsterpartiets ekonomiska politik är full sysselsättning och en välfärd värd namnet. Men vem som helst kan bli arbetslös och då är det viktigt att vi har ett gemensamt skyddsnät som ger oss möjligheten att klara oss under tiden som man är arbetslös. Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som vi betalar in till och som vi skall kunna använda den dagen man blir av med sitt arbete. Alla ska kunna lita på att arbetslöshetsförsäkringen fungerar och erbjuder rimliga villkor den dagen man skulle drabbas av arbetslöshet.

Under regeringen Reinfeldts åtta år vid makten så har både arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen systematiskt urholkats. Allt färre får 80 % i ersättning den dagen de blir arbetslösa. Samtidigt har vi runt 400 000 människor som är arbetslösa idag. Detta kan inte kallas för annat än massarbetslöshet! Många människor fastnar i en situation där man inte längre kan leva på den ersättning som man får. Det här är ett direkt resultat av regeringens arbetsmarknadspolitik och som låser in människor i meningslösa åtgärder istället för att erbjuda utbildning eller andra insatser som verkligen leder till jobb.

Vänsterpartiet vill höja den lägsta dagpenningen till 410 kronor, den högsta dagpenningen till 960 kronor och ersättningsnivån till 80 procent för hela ersättningsperioden samt för tid med aktivitetsstöd. Vi vill ta bort 75-dagarsbegränsningen för deltidsstämpling. En annan viktig förändring vi vill göra är att ge fler rätt till ersättning genom att förändra villkoren så att alla som varit arbetssökande i minst tre månader ska ha rätt till
grundbeloppet.

Vi behöver en arbetslöshetsförsäkring värd namnet!

Tony Rosendahl
Vänsterpartiet Katrineholm