Ok..vad är det som händer?

Ok..vad är det som händer? SD åker på skattebetalarnas pengar till Grekland för att genomföra en kampanj där man genom rena lögner svartmålar Sverige för att få flyktingar att inte söka sig till Sverige. Strax därpå säger moderaterna att de vill införa gränskontroller med syfte att vända tillbaka alla som söker sig till Sverige. Socialdemokratiska kommunalråd i Sörmland (läs Katrineholm och Eskilstuna) hakar på där en vill begränsa anhöriginvandring och den andre vill ha totalstopp för all mottagning(A la M och SD). KD föreslår någon sorts läger (internering?) och strax därpå meddelar regeringen att man tänker införa gränskontroller efter en begäran från Migrationsverket. Idag meddelar Migrationsverket att de inte hade kommit med en sådan begäran. Centerpartiet meddelar att de är emot gränskontroller men säger samtidigt att boendet ska vara den asylsökandes ansvar.

Vad drar vi för slutsatser av detta? SD vet vi var de står. Deras agerande förvånar väl ingen. Moderaternas öppna hjärtan har snabbt förvandlats till kalla stängda hjärtan och man hoppas hejda flödet av sympatisörer till SD. KD under nya partiledaren är delvis inne på samma spår och den nye partiledaren känner uppenbarligen ett behov av att profilera sig med spektakulära utspel.  Regeringen har varit handlingsförlamad och den enda agendan man egentligen haft har varit att komma överens med de borgerliga där flyktingöverenskommelsen mest blev en överenskommelse om mer borgerlig arbetsmarknadspolitik. Den överenskommelsen verkar dessutom vara överspelad i takt med alla utspel som nu kommer från borgerligt håll. Är det nån som vet förresten vad FP vill? C är de mest liberala i frågan men kände uppenbarligen att de var tvungna att säga något vilket kanske förklarar det konstiga uttalandet om att boendet blir den enskilde asylsökandes ansvar. MP följer S i frågan då de vill inte riskera sin ställning i regeringen.

För Vänsterpartiets del har asylrätten varit det viktigaste. Den får inte begränsas. Sverige har skrivit under FN.s flyktingkonvention vilket innebär att varje person som söker asyl har rätt att individuellt få sin sak beprövad och beviljas uppehållstillstånd om man uppfyller asylkraven. Vad partiet har sagt om gränskontrollerna kan du läsa mer om här. Jonas Sjöstedt om asylrätt och flyktingmottagning

Slutligen. Sverige har varit känd för ett starkt välfärdsbygge samtidigt som man historiskt har haft en solidarisk asylpolitik. Detta har gått hand i hand och det ena utesluter inte det andra. Sverige har klarat det förut och kommer att klara det igen. Det förutsätter dock  att man för en solidarisk politik, satsar på välfärdsbygget och slutar att anpassa sig efter SD.s agenda.

En arbetslöshetsförsäkring värd namnet

En arbetslöshetsförsäkring värd namnet. Debattartikel.

Det övergripande målet för Vänsterpartiets ekonomiska politik är full sysselsättning och en välfärd värd namnet. Men vem som helst kan bli arbetslös och då är det viktigt att vi har ett gemensamt skyddsnät som ger oss möjligheten att klara oss under tiden som man är arbetslös. Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som vi betalar in till och som vi skall kunna använda den dagen man blir av med sitt arbete. Alla ska kunna lita på att arbetslöshetsförsäkringen fungerar och erbjuder rimliga villkor den dagen man skulle drabbas av arbetslöshet.

Under regeringen Reinfeldts åtta år vid makten så har både arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen systematiskt urholkats. Allt färre får 80 % i ersättning den dagen de blir arbetslösa. Samtidigt har vi runt 400 000 människor som är arbetslösa idag. Detta kan inte kallas för annat än massarbetslöshet! Många människor fastnar i en situation där man inte längre kan leva på den ersättning som man får. Det här är ett direkt resultat av regeringens arbetsmarknadspolitik och som låser in människor i meningslösa åtgärder istället för att erbjuda utbildning eller andra insatser som verkligen leder till jobb.

Vänsterpartiet vill höja den lägsta dagpenningen till 410 kronor, den högsta dagpenningen till 960 kronor och ersättningsnivån till 80 procent för hela ersättningsperioden samt för tid med aktivitetsstöd. Vi vill ta bort 75-dagarsbegränsningen för deltidsstämpling. En annan viktig förändring vi vill göra är att ge fler rätt till ersättning genom att förändra villkoren så att alla som varit arbetssökande i minst tre månader ska ha rätt till
grundbeloppet.

Vi behöver en arbetslöshetsförsäkring värd namnet!

Tony Rosendahl
Vänsterpartiet Katrineholm