En avgiftsfri kulturskola är en jämlikhetsfråga

Foto. Tony Rosendahl

Debatt. Publicerad i Katrineholms kuriren 18/2-2021

Majoriteten i Katrineholm beslutade på kommunfullmäktige den 15.de februari att avslå Vänsterpartiets motion om en avgiftsfri kulturskola med bland annat motiveringen att ”det finns en risk att en avgiftsfri kulturskola medför att ansvaret för att delta regelbundet minskar.”

Men faktum är att andelen kommuner med avgiftsfri kulturskola ökar. Från cirka 2 procent år 2011 till cirka 7 procent 2017. Fler kommuner har alltså valt att införa en avgiftsfri kulturskola. Och faktum är också att intresset för att delta ökar i dessa kommuner och inte minskar som man skrev i svaret.

Degerfors införde en avgiftsfri kulturskola och man kunde se hur att deltagandet ökade. Andra kommuner som också valt att införa en avgiftsfri kulturskola är Boden, Bräcke, Hudiksvall, Härjedalen, Luleå, Orsa, Ragunda, Skinnskatteberg, Strömsund, Svenljunga, Sundsvall, Åre, Älvkarleby, Örnsköldsvik och Östhammar. I Flen blev det rusning till kulturskolan efter att den blev avgiftsfri. Vi tycker att Katrineholm ska ansluta sig till denna växande skara av kommuner.

För oss är det här en jämlikhetsfråga. Att ta ut avgifter är inte att tillhandahålla lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet som barnkonventionen, som nu är lag i Sverige, framställer. Det är inte tjockleken på plånboken som ska avgöra om man har möjlighet att ta del av kulturskolans utbud eller inte. Här handlar det om att ge alla barn samma förutsättningar, att ge alla barn samma start i livet. Ekonomiskt handlar det om 750 00 kronor i uteblivna intäkter för kommunen. Om vi leker med tanken att en avgiftsfri kulturskola fördubblar deltagandet så blir det 1,5 miljoner kronor. Är det för mycket pengar för att ge alla barn och ungdomar samma förutsättningar när det gäller kulturen? Jag tycker inte det. Vi kunde läsa i delårsrapporten före jul att antalet barn i kulturskolans verksamhet har minskat de senaste åren.  En avgiftsfri kulturskola är ett sätt att vända den utvecklingen. Det är också ett sätt att riva de hinder som socioekonomiska förutsättningar skapar för våra barn i samhället.

En avgiftsfri kulturskola är också i allra högsta grad en kulturfråga. Att ge fler barn och unga möjligheten att upptäcka kulturen och musiken och möjligheten att utveckla sina intressen bidrar till ett rikare kulturliv i samhället.

Tony Rosendahl
Gruppledare för Vänsterpartiet Katrineholm

Alla ska ha råd med kultur

Foto. Tony Rosendahl

Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 18/8 – 2018

Avgiftsfri kulturskola

Vänsterpartiet går till val på avgiftsfri kulturskola i hela landet. Vi vill se det infört redan från 2019. Vi anser att alla barn, oavsett familjens ekonomiska förutsättningar, ska ges möjlighet att ta del av kulturskolans verksamhet.

Vi vill därför att kommuner ska ges ekonomisk kompensation för att slopa avgiften, så länge de finansierar hälften ur egen kassa. Detta innebär att de kommuner som idag tar ut högst avgift får störst stöd, men dessa behöver också skjuta till mer än andra. Samtidigt får de kommuner som tar bort avgiften – även de kommuner som redan idag har infört avgiftsfri kulturskola – rätt att söka utvecklingsstöd. Pengarna kan användas till att utveckla verksamheten, exempelvis när kommuner vill starta upp en ny ungdomskör på orten eller testa nya arbetsmetoder för att nå nya målgrupper och göra kulturskolan bredare och mer jämlik.

– Alla barn som drömmer om att lära sig spela gitarr, dansa eller spela teater ska ha möjlighet att göra det. För oss är det en fråga om mer jämlika villkor för barn och unga, ingen ska stängas ute från den glädje som kulturellt skapande kan ge. Inga barn ska behöva höra vid köksbordet att familjen tyvärr inte har råd att låta de lära sig spela musik.

Satsningen på kulturskolan som Vänsterpartiet gjorde tillsammans med regeringen 2016 är en bra början men inte tillräcklig. Då fick vi igenom ett stöd för att sänka avgifterna i kulturskolan – nu lägger vi alltså fram förslag för att unga i fler kommuner ska få tillgång till kulturskola utan avgift.

Satsningen är på 300 miljoner kronor per år och omfattar både avgiftsfri kulturskola och utvecklingsstöd. Vänsterpartiet i Katrineholm går till val för en avgiftsfri kulturskola för alla.

Tony Rosendahl                 Gruppledare för Vänsterpartiet
Göran Svenningson           Ersättare i Bildningsnämnden

Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet

Alla barn- och ungdomar har rätt till ett bra sommarlov, oavsett om föräldrarna har mycket eller lite pengar. Därför satsar vi nu på avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar på sommarloven. När kompisarna tar bussen för att bada, ska inte den som har föräldrar med lite sämre ekonomi behöva stanna hemma.

Vi i Vänsterpartiet drev frågan i budgetförhandlingarna med regeringen under den gångna hösten och vi fick igenom kravet. Det är en jämlikhetsreform som inte hade kommit till utan Vänsterpartiet.

Pengarna kommer kommunerna till del genom ett statligt bidrag, som kommunen sedan ansöker om. Tanken är att underlätta resandet inom kommunen, men i vissa fall ska det gå att ta sig längre än så och fortsätta vidare inom länet eller regionen. 

Alla skolungdomar som är folkbokförda i kommunen och som ska börja högstadiet eller gymnasiet upp till andra ring, kommer att beröras. Det är nästan 700 000 personer i hela landet.

Många barn och ungdomar i familjer som har svårt att få pengarna att räcka till hela månaden. Klyftorna mellan de som har, och de som inte har, ökar för varje år. Ojämlikheten breder ut sig. Och för alla dem som oroar sig för sin ekonomi, är busskort ofta en utgift för mycket. Det är för dem vi har drivit kravet om avgiftsfri kollektivtrafik, det är deras tur nu.

Välfärd är att vi tar hand om varandra när något går illa, men det är också att bjuda varandra på sådant som gör livet lite ljusare och lättare.

Att ta sig in till stan för att träffa kompisarna, komma i tid till sommarjobbet eller hänga med på helgens bortamatch, ska vara möjligt för alla skolungdomar, inte bara för dem som har föräldrar med en stor plånbok. Så gör vi Sverige till ett land för alla, inte bara för de rikaste.

Tack vare Vänsterpartiets budgetförhandlingar i riksdagen, så kan nu kollektivtrafiksmyndigheten i Sörmland lägga fram ett förslag på bordet om att det under sommarlovet inte heller blir begränsningar på hur många gånger per dag ungdomarna får resa med busskortet i kollektivtrafiken.

Lotta Johnsson Fornarve Riksdagsledamot för Vänsterpartiet Sörmland

Patrik Renfors Distriktsordförande för Vänsterpartiet Sörmland

Tony Rosendahl Gruppledare för Vänsterpartiet Katrineholm