Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande – vräkning av barnfamiljer


Vänsterpartiet Katrineholms kommunfullmäktigegrupp har lämnat in följande interpellation om vräkning av barnfamiljer. Detta med anledning av att antalet fall där barnfamiljer i Sverige vräks har börjat öka igen.
 
Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande – vräkning av barnfamiljer
År 2008 införde den dåvarande regeringen en nollvision för vräkningar av barnfamiljer. Sedan dess har Kronofogdemyndigheten fört statistik över antalet vräkningar. Antalet vräkningar av barnfamiljer har minskat de senaste åren men 2018 bröts trenden och antalet vräkningar gällande barnfamiljer ökade igen.
Enligt statistik från Kronofogdemyndigheten verkställdes vräkningar av 14 personer i Katrineholm under 2018. Av de 14 personerna var 2 barn.
Mot bakgrund av detta vill vi ställa följande frågor.
Genomfördes någon av de två vräkningarna av barn av allmännyttan i Katrineholm?
Hur ser kommunens arbete med nollvisionen ut? Finns det ett regelverk eller policy i kommunen för att förhindra vräkning av barn?
För man en dialog med de privata hyresvärdarna i kommunen kring frågan?
 
Tony Rosendahl (V)
Anita Johansson (V)
Thomas Selig (V)
 
Katrineholm 4/4 – 2019