Lite mer från budgetfullmäktige. Vänsterpartiets satsningar.

Här kommer lite mer från måndagens budgetfullmäktige där vi redovisade våra satsningar i förhållande till majoritetens budget.

Satsningar i vår budget Fortsätt läsa ”Lite mer från budgetfullmäktige. Vänsterpartiets satsningar.”

Interpellation om läxhjälpen i de kommunala skolorna.

Interpellation till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg om läxhjälpen i de kommunala skolorna.

Den 20 januari 2014 beslöt Katrineholms kommunfullmäktige att bifalla Vänsterpartiets motion om organiserad läxhjälp i de kommunala skolorna i Katrineholm.  Man skulle ge bildningsnämnden i uppdrag att omgående arbeta fram en plan för att på samtliga kommunala skolor i någon form erbjuda läxhjälp till elever inom ramen för eller i direkt anslutning till skoldagen under ledning av utbildade pedagoger. Man beslutade även att uppdra till bildningsnämnden att arbeta fram en läxpolicy vilket man också har gjort.

När man idag, 20 månader senare, tittar på kommunens hemsida så ser man att flera skolor på sina webbplatser skriver om den läxhjälp man erbjuder. (se nedan) Fortsätt läsa ”Interpellation om läxhjälpen i de kommunala skolorna.”