Bostad – en grundläggande rättighet

Foto. Tony Rosendahl
Foto. Tony Rosendahl

Bostad – en grundläggande rättighet. Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 276/4 – 2018

I en debattartikel i Katrineholms Kuriren den 23 april skriver Anders Hördin från Hyresgästföreningen om de synpunkter som man har på byggande av hyresrätter och vilka krav man har från Hyresgästföreningens sida på lokalpolitikerna. Från Vänsterpartiets sida kan vi inte annat än instämma i det som skrivs.

Vänsterpartiet anser att rätten till bostad är en grundläggande social rättighet. Kommunens boendeplanering skall utgå från medborgarnas behov och lika värde. En bra bostadsplanering skapar livsmiljöer som motverkar utanförskap, segregation och miljöförstöring.

Det kommunala fastighetsbolaget är det främsta verktyget som vi i kommunen har för att värna rätten till en bra bostad och boendemiljö samt för byggnation av fler hyresrätter.

Under mandatperioden 2014–2018 har Vänsterpartiet tillsammans med regeringen infört olika former av stöd för att öka byggandet av hyresrätter med rimliga hyror: investeringsstöd för hyresbostäder och studentbostäder, stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande och investeringsstöd till bostäder för äldre samt upprustningsstöd som ska gå till renoveringar av flerbostadshus i miljonprogramsområdena runt om i landet.

Vänsterpartiet driver på för att genomföra fler reformer, bland annat ett statligt topplån för att finansiera byggande av hyresrätter. Vi vill även inrätta ett statligt byggbolag med fokus på att bygga hyresrätter med rimliga hyror.

Vänsterpartiet i Katrineholm vill inte ta ut någon utdelning från vårt kommunala bostadsbolag KFAB, ett förslag som vi har haft med i vårt budgetförslag för kommunen. Vi tycker att de pengarna gör bättre nytta inom bolaget.

Vänsterpartiet i Katrineholm värnar och vill förstärka allmännyttans roll och framtid i kommunen. Vi styckar inte av den och säljer inte ut den till privata intressenter!

Tony Rosendahl
Gruppledare för Vänsterpartiet

Dags att prioritera ungdomars möjlighet till eget boende och arbete

Foto. Tony Rosendahl
Foto. Tony Rosendahl

Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 30/8 – 2017

Många ungdomar har idag svårt att komma in på arbetsmarknaden. Man hänvisas ofta till korta tidsbegränsade anställningar, vikariat eller sms anställningar. Fast heltidsanställning är för många en avlägsen dröm. Det är bland unga som de osäkra anställningarna är vanligast och förväntningarna utnyttjas mest av mindre nogräknade arbetsgivare. Det blir ett hinder för unga människor idag som vill flytta hemifrån och skaffa eget boende och familj. Höga hyror, bostadsbrist och svårigheter att få lån för att man inte har en fast anställning sätter käppar i hjulet för unga människor idag som tvingas bo kvar hemma hos föräldrarna och ta ekonomisk hjälp av släkt och vänner om man vill skaffa ett eget boende.

Det här vill Vänsterpartiet ändra på. För att komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten krävs politiska åtgärder. Därför har Vänsterpartiet förslag för att avskaffa allmän visstid och stärka rätten till heltid. Vi vill att unga arbetslösa garanteras utbildning, praktik eller arbete med avtalslön senast efter 90 dagars arbetslöshet. Att unga arbetslösa ges rätt till en fullständig gymnasieutbildning genom Komvux. Att unga arbetslösa ges rätt att få en yrkesinriktad utbildning genom arbetsmarknadsutbildning, yrkesvux eller Yrkeshögskolan

Vänsterpartiet vill bygga bort bostadsbristen, och störst är bristen på hyresrätter. Unga människor är värda att kunna flytta hemifrån och påbörja sina vuxenliv. Vänsterpartiet menar att politiken kan och bör ta ett aktivt ansvar för att komma till rätta med bostadsbristen.

Tillsammans med regeringen har vi därför under den här mandatperioden infört olika former av investeringsstöd i syfte att öka byggandet av miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror. Vi har även infört ett upprustningsstöd som ska gå till renoveringar av flerbostadshus i miljonprogramsområdena runt om i landet.

Patrik Renfors                    Distriktsordförande för Vänsterpartiet Sörmland

Tony Rosendahl                         Gruppledare för Vänsterpartiet Katrineholm

Rätt till boende-även om man har sjukpenning

Massmedia har rapporterat den senaste tiden om bostadsbristen i Sörmland och då framförallt om bristen på hyresrätter. Samtidigt kan man läsa om och höra i sörmlandsradion om människor som har sjukpenning som nekas hyra bostad av det kommunala fastighetsbolaget KFAB i Katrineholm. Därmed tvingar man människor till bostadslöshet/hemlöshet när de kommunala fastighetsbolagen inte tar det ssamhällsansvar som faktiskt är en del av deras uppdrag-nämligen garantera rätten til bostad oavsett social bakgrund. Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen och i det ansvaret ingår även ett samhällsansvar vilket också inbegriper ett socialt ansvarstagande. Rätten till bostad är en grundläggande social rättighet och ett av allmännyttans viktigaste uppdrag är att sörja för bostadsförsörjningen i kommunen. Våra kommunala bostadsbolag skall inte bidra till segregering och utslagning i samhället!

Vänsterpartiet i Katrineholm har lagt en motion om hemlöshet i Katrineholm där vi vill att kommunen skall kartlägga hemlösheten och sätta in de åtgärder som behövs utifrån de enskilda hemlösas behov. Vi var även emot den utförsäljning av delar av KFAB som drevs igenom av den socialdemokratiskt ledda majoriteten i kommunen bestående av S och M. Utifrån det svar som vi fått från majoriteten på vår motion, där man tonar ner problemet och påstår att man har koll på läget, hanteringen av vårt kommunala fastighetsbolag och det faktum att man nekar människor hyreskontrakt på grund av sjukpenning så undrar jag om majoriteten har några som helst sociala ambitioner kvar, eller, om man likt regeringen, tänker lämna människor vind för våg? Har man har någon som helst ambition att hjälpa de människor i kommunen som av olika anledningar behöver hjälp, och hur man ser på allmännyttans fortsatta sociala roll i samhället?

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5202534

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5202737