En ny Trondheimsmodell?

LO har aviserat att man tänker inta en mer sjävlständig hållning i sin relation till socialdemokraterna. Det är bara att välkomna det beslutet. Är det början på en svensk Trondheimsmodell vi ser ta form där fackföreningsrörelsen genom sina medlemmar formulerar vilka frågor som är viktigast för de och därefter frågar de politiska partierna hur de ställer sig till kraven och arbetar med de partier som är villiga attt driva dessa frågor? Som delar av arbetarrörelsen ligger Vänsterpartiet och LO väldigt nära varandra i väldigt många frågor och Vänsterpartiet är det parti som tydligast har visat att man tar ställning för de frågor som drivs av fackföreningsrörelsen.

http://arbetet.se/2013/08/27/lo-haller-s-pa-distans/

Facklig klimat i kommunerna?

Jag har fått en enkätundersökning från Svenskt Näringsliv om hur jag som kommunpolitiker ser på näringslivsklimatet i kommunen. Jag kommer att svara på den ur mitt, vänsterpolitiska, arbetar och fackliga perspektiv. Jag skulle vilja se en undersökning där man kartlägger kommunernas inställning till löntagare och fack. Hur är löntagar och fackklimatet egentligen i våra kommuner? Vilken inställning har våra kommunpolitiker till facket och arbetarrättigheter? Har man krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor vid upphandlingar? Har man gjort lönekartläggningar för att ujämna löneskillnader mellan män och kvinnor i den kommunala verksamheten? Är kommunerna löntagar och fackvänliga med ett bra löntagar och facklig klimat? Något för LO att ta tag i kanske. Fråga våra kommunpolitiker hur de ser på dessa frågor.