Lite smått och gott från kommunpolitiken

Jag har inte hunnit uppdatera bloggen på sista tiden då jag har haft fullt upp men jag tänkte försöka komma igång igen. Här nedan kan ni läsa lite om vad jag och vår fullmäktigegrupp har haft för oss på sista tiden i kommunpolitiken. Först lite om hur vi ställde oss på senaste kommunfullmäktige i olika frågor och där bland annat logistikcentrum och vår motion om att fasa ut FAS-3 i kommunal regi var uppe till beslut. Fortsätt läsa Lite smått och gott från kommunpolitiken

Studiebesök och insändare

I veckan gjorde vi i Vänsterpartiet i Katrineholm ett studiebesök på FAS-3 verksamheten som drivs i kommunal regi i Katrineholm. Med på besöket utöver mig själv var Lotta Back, vår gruppledare i fullmäktige och Thomas Selig, ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm. Vänsterpartiet är starkt kritiska till FAS-3 och kritiska till att kommunen är en anordnare av FAS-3 verksamhet. Alltfler inser att det är ett stort misslyckande, till och med finansministern Anders Borg verkar uppgiven över projektet som idag har cirka 36 00 deltagare. Katrineholm har ett avtal med arbetsförmedlingen om ett hundratal platser som vi istället vill fasa ut och ersätta med Göteborgsmodellen där deltagarna erbjuds kommunala anställningar med avtalsenliga löner under ett års tid. Jag har skrivit om det här tidigare på min blogg.

https://tonyrosendahlvanster.wordpress.com/2014/04/04/fasa-ut-fas-3/

Vi har fått positiv feedback på vårt förslag från såväl människor som är inskrivna i FAS-3 och från andra. Nu gäller det att vi får med oss de andra partierna på detta.

Passade på och skrev en insändare också som är inskickad till lokaltidningen.

Resurser till de som behöver

Skolavslutningen har nu varit och både elever och personal kan se framemot en förhoppningsvis skön ledighet över sommaren. Vänsterpartiets förslag om läxhjälp i de kommunala skolorna gick igenom i kommunfullmäktige i januari i år. Samtliga partier utom SD ställde sig då bakom förslaget. Nu ligger det på bildningsnämnden och förvaltningen att snarast implementera beslutet. Det här är en fråga som Vänsterpartiet i Katrineholm har lyft upp under en längre tid och det kändes naturligtvis oerhört tillfredsställande att vi kunde få en så bred politisk uppslutning bakom vårt förslag. Vänsterpartiet anser att det är grundläggande att alla elever ska ha rätt till stöd och hjälp, inte bara de elever som kommer från ekonomiskt starka hem. Därför kommer Vänsterpartiet i Katrineholm att fortsätta att arbeta för att alla barn och elever får den stöd och den hjälp de behöver i skolan. Det vill vi göra, utöver beslutet om läxhjälp, bland annat genom att se över personaltäthet, behovet av specialpedagoger, minskade klasstorlekar, förstärkt modersmålsundervisning och ökade resurser till elever med särskilda behov.

Tony Rosendahl Vänsterpartiet i Katrineholm

Fasa ut Fas-3!

Insändare till Katrineholms Kuriren

Fasa ut FAS-3!
Idag ligger antalet inskrivna i FAS-3 på över 35 000 personer. De rödgröna drev igenom ett beslut i Sveriges riksdag om ett stopp för anvisning till nya FAS-3 platser. Trots detta har den borgerliga regeringen fortsatt med anvisningarna under ett nytt namn, sysselsättningsfasen. FAS-3 är en återvändsgränd för de allra flesta med raserad ekonomi och små möjligheter att bryta sig loss och komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Många som drabbats av FAS 3 upplever åtgärden som ett straff med sämre chans till att få jobb än vad man hade innan man blev placerad i åtgärden.

Katrineholms kommun är själv en anordnare av FAS 3. Vänsterpartiet anser att kommunen inte skall vara med och legitimera åtgärder som låser in människor i ett system med låga ersättningar och som det är svårt att bryta sig loss ur. Därför föreslår vi från Vänsterpartiet, genom en motion till kommunfullmäktige, att Katrineholm skall införa ett liknande program som Göteborgs kommun har gjort där man successivt har fasat ut de kommunala FAS-3 platserna och ersatt de med anställningar inom kommunen.

I korthet gick projektet ut på att säga upp avtalet med arbetsförmedlingen samtidigt som man erbjöd deltagarna en anställning under ett år på ett särskilt avtal för beredskapsanställningar. På så sätt fick dessa människor en anställning med lön vilket ger möjligheten att kvalificera sig till A-kassa. Man började första året med hälften av deltagarna, de som hade försörjningsstöd, och man prioriterade barnfamiljer. Samtidigt uppmanade man de deltagande att gå med i A-kassan.

Året efter fortsatte man med de resterande platserna. I slutfasen så har man ett samarbete med arbetsförmedlingen där man fångar upp människor som är på väg in i FAS 3 och erbjuder de att delta i projektet. Göteborg har nu fasat ut FAS 3 i kommunal regi.
Vänsterpartiet i Katrineholm föreslår en liknande modell för att fasa ut FAS-3 i kommunen.

Tony Rosendahl
Förstenamn till kommunfullmäktige för Vänsterpartiet Katrineholm

Fasa ut Fas-3!

Har skrivit en motion till Katrineholms kommunfullmäktige om att fasa ut fas 3 i kommunal regi.

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige

Fasa ut FAS 3 i kommunal regi

FAS-3 är idag Sveriges största arbetsgivare. Idag ligger antalet ”pysselsatta” i FAS-3 på närmare 36 000 personer. De rödgröna partierna drev igenom ett beslut i Sveriges riksdag om ett stopp för anvisning till nya FAS-3 platser. Trots detta fortsätter anvisningarna, nu under ett annat namn, sysselsättningsfasen, och de kosmetiska förändringarna som regeringen infört döljer inte det faktum att FAS-3 är en återvändsgränd för de allra flesta med raserad ekonomi och små möjligheter att bryta sig loss och komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Många som drabbats av FAS 3 upplever åtgärden som ett straff, där man har sämre chans till att få jobb än vad man hade innan man blev placerad i åtgärden. Mindre än två procent av de som är placerade i FAS 3 kommer ut i anställning.

Katrineholms kommun är själv en anordnare av FAS 3 med ett hundratal platser. Vänsterpartiet är av den åsikten att kommunen inte skall vara med och legitimera ett system som låser in människor med låg ersättning och som det är svårt att bryta sig loss ur. Att säga upp avtalet med arbetsförmedlingen är det enklaste sättet att skrota FAS 3 i kommunal regi men kommunen måste samtidigt ta ansvar för de människor som man har haft i systemet.

I Göteborg, som styrs av de rödgröna partierna, bestämde man sig, på initiativ av Vänsterpartiet, att skrota FAS 3 i kommunal regi. I korthet gick projektet ut på att säga upp avtalet med arbetsförmedlingen samtidigt som man erbjöd deltagarna en anställning under ett år på ett särskilt avtal för beredskapsanställningar. På så sätt fick dessa människor en anställning med lön vilket ger möjligheten att kvalificera sig till A-kassa. En annan fördel är att det gör det möjligt att delta i andra arbetsmarknadsåtgärder vilket förhoppningsvis gör det lättare att få arbete efter avslutad anställning.

I Göteborg började man första året med hälften av deltagarna, de som hade försörjningsstöd, och man prioriterade barnfamiljer. Samtidigt uppmanade man de deltagande att gå med i A-kassan.

Året efter fortsatte man med de resterande platserna. I slutfasen så har man ett samarbete med arbetsförmedlingen där man fångar upp människor som är på väg in i FAS 3 och erbjuder de att delta i projektet. Göteborg har nu fasat ut FAS 3 i kommunal regi.

Vänsterpartiet föreslår därför kommunfullmäktige i Katrineholm att:

Besluta att kommunstyrelsen ges i uppdrag att omgående utreda förutsättningarna för, och därefter införa ett liknande program som Göteborgsmodellen med syfte att fasa ut FAS 3 i kommunal regi.

Tony Rosendahl (V) Lotta Back (V)

Den borgerliga behandlingen av sjuka och arbetslösa

Arbetslösa behandlas som andra klassens medborgare och mindre vetande av vår borgerliga regering och deras hantlangare på AF i väntan på att skyfflas undan i slaveriet i FAS-3….Läs den här artikeln, jag blir upprörd över hur samhället behandlar människor som drabbas av sjukdom och arbetslöshet….

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/tonen-i-brevet-ar-hotfull-nu-ar-jag-kallad

Full sysselsättning det överordnade målet för Vänsterpartiets ekonomiska politik

Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 27/11-12

Varslen duggar tätt och idag är 400 000 människor arbetslösa i Sverige varav 150 000 saknar ersättning från A-kassan och är hänvisade av regeringen till kommunernas försörjningsstöd. Arbetslösheten är idag högre och sysselsättningsgraden lägre än 2006 när den moderatledda regeringen tog över ansvaret för Sverige. Våra gemensamma försäkringssystem har urholkats med resultat att allt färre människor får den ersättning de borde vara berättigde till med allt vad det innebär av ekonomiskt och personligt lidande för de drabbade. Kopplad till en politik som inte skapar nya jobb och utförsäkrade som skyfflas in i slutförvaring i FAS-3 så är resultatet katasrofalt för Sverige.

Målet för den ekonomiska politiken bör vara och kan inte vara något annat än full sysselsättning, inte jämviktsarbetslöshet med en låglönemarknad med utarmade rättigheter för löntagarna vilket är den nuvarande regeringens politik. För att nå målet om full sysselsättning så har Vänsterpartiet arbetat fram en rad förslag som skulle föra Sverige framåt mot det målet.

Genom en kraftfull satsning på gröna jobb, förnyelsebara energikällor som solenergi, vindkraft och energiomställning. Genom att bygga bort bostadsbristen och genom ett långsiktigt investeringsstöd för byggande av hyresrätter och omfattande upprustning. Genom välfärdssatsningar som skulle ge 53.000 fler anställda i vård, skola och omsorg. Genom infrastruktursatsningar och en upprustning och utbyggnad av järnvägen.

Vi vill införa en gymnasiegaranti för alla upp till 25 år och ett generationsväxlingsprogram på arbetsmarknaden. Höjda studiemedel för att studerande ska kunna koncentrera sig på sina studier och särskilda statsbidrag för att öka lärartätheten.

Vi vill öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män och införa en Individualiserad föräldraförsäkring. Rätt till heltid och förbättrad barnomsorg skapar bättre förutsättningar för kvinnor på arbetsmarknaden. Vi vill avskaffa Fas 3 och ersätta det med subventionerade jobb med avtalsenlig lön och utbildningsplatser.

Vi vill öka den ekonomiska jämlikheten vilket också ökar efterfrågan i ekonomin. En stärkt a-kassa och en förbättrad sjukförsäkring samt en förbättrad ekonomi för ensamstående föräldrar och ekonomiskt utsatta barn leder också till en ökad efterfråga och fler anställningar.

Patrik Renfors
Tony Rosendahl
Distriktsordförande respektive distriktsombudsman för Vänsterpartiet Sörmland

http://kkuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1620740

Ännu mer FAS-3 i Katrineholm!

När debatten om FAS-3 pågår som bäst i Katrineholms kommun så väljer majoriteten, trots den kritik som riktats mot FAS-3, att överta resursverksamheten från LO i Katrineholm där ett stort antal FAS.3.are är inskrivna. LO i Katrineholm har fått hård kritik från LO centralt, och jag har själv skrivit om detta tidigare på min blogg, och väljer nu att överlåta verksamheten till kommunen istället. Viadidaktnämnden, där jag sitter, är kommunens nämnd för integration, vuxenutbildning och arbetsmarknad och beslöt igår att säga ja till att ta över verksamheten. Vänsterpartiets ledamöter yrkade avslag på förslaget och reserverade sig mot beslutet med följande skrivning. Det skall tilläggas att kritiken riktar sig mot anordnandet av FAS-3 platser, inte resursen i sig.

Reservation angående beslutspunkten om Resursen

Vänsterpartiet har föreslagit att kommunen inte längre bör anordna FAS-3 platser och istället föreslagit och anslagit medel till kommunala anställningar och ungdomspraktikplatser med avtalsenliga löner som vi menar är en bättre och värdigare insats än FAS-3. FAS-3 är idag Sveriges största arbetsgivare. Idag ligger antalet anvisade till FAS-3 på över 30 000 personer. De rödgröna partierna drev igenom ett beslut i Sveriges riksdag om ett stopp för anvisning till nya FAS-3 platser. Trots detta fortsätter anvisningarna och de kosmetiska förändringarna som regeringen infört döljer inte det faktum att FAS-3 är en misslyckad arbetsmarknadsåtgärd samt en återvändsgränd för de allra flesta med raserad ekonomi och små möjligheter att bryta sig loss och komma in på den reguljära arbetsmarknaden.

Vår åsikt är att kommunen inte skall vara en anordnare av FAS-3 verksamhet. Med anledning av detta anser Vänsterpartiet att Viadidakt inte skall ta över verksamheten i resursen från LO i Katrineholm.

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.

Tony Rosendahl
Marianne Isaksson

Vänsterpartiet

Katrineholm 22/11-2012