Lite smått och gott från kommunpolitiken

Jag har inte hunnit uppdatera bloggen på sista tiden då jag har haft fullt upp men jag tänkte försöka komma igång igen. Här nedan kan ni läsa lite om vad jag och vår fullmäktigegrupp har haft för oss på sista tiden i kommunpolitiken. Först lite om hur vi ställde oss på senaste kommunfullmäktige i olika frågor och där bland annat logistikcentrum och vår motion om att fasa ut FAS-3 i kommunal regi var uppe till beslut. Fortsätt läsa ”Lite smått och gott från kommunpolitiken”

Studiebesök och insändare

I veckan gjorde vi i Vänsterpartiet i Katrineholm ett studiebesök på FAS-3 verksamheten som drivs i kommunal regi i Katrineholm. Med på besöket utöver mig själv var Lotta Back, vår gruppledare i fullmäktige och Thomas Selig, ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm. Vänsterpartiet är starkt kritiska till FAS-3 och kritiska till att kommunen är en anordnare av FAS-3 verksamhet. Alltfler inser att det är ett stort misslyckande, till och med finansministern Anders Borg verkar uppgiven över projektet som idag har cirka 36 00 deltagare. Katrineholm har ett avtal med arbetsförmedlingen om ett hundratal platser som vi istället vill fasa ut och ersätta med Göteborgsmodellen där deltagarna erbjuds kommunala anställningar med avtalsenliga löner under ett års tid. Jag har skrivit om det här tidigare på min blogg.

https://tonyrosendahlvanster.wordpress.com/2014/04/04/fasa-ut-fas-3/

Vi har fått positiv feedback på vårt förslag från såväl människor som är inskrivna i FAS-3 och från andra. Nu gäller det att vi får med oss de andra partierna på detta.

Passade på och skrev en insändare också som är inskickad till lokaltidningen.

Resurser till de som behöver

Skolavslutningen har nu varit och både elever och personal kan se framemot en förhoppningsvis skön ledighet över sommaren. Vänsterpartiets förslag om läxhjälp i de kommunala skolorna gick igenom i kommunfullmäktige i januari i år. Samtliga partier utom SD ställde sig då bakom förslaget. Nu ligger det på bildningsnämnden och förvaltningen att snarast implementera beslutet. Det här är en fråga som Vänsterpartiet i Katrineholm har lyft upp under en längre tid och det kändes naturligtvis oerhört tillfredsställande att vi kunde få en så bred politisk uppslutning bakom vårt förslag. Vänsterpartiet anser att det är grundläggande att alla elever ska ha rätt till stöd och hjälp, inte bara de elever som kommer från ekonomiskt starka hem. Därför kommer Vänsterpartiet i Katrineholm att fortsätta att arbeta för att alla barn och elever får den stöd och den hjälp de behöver i skolan. Det vill vi göra, utöver beslutet om läxhjälp, bland annat genom att se över personaltäthet, behovet av specialpedagoger, minskade klasstorlekar, förstärkt modersmålsundervisning och ökade resurser till elever med särskilda behov.

Tony Rosendahl Vänsterpartiet i Katrineholm

Fasa ut Fas-3!

Insändare till Katrineholms Kuriren

Fasa ut FAS-3!
Idag ligger antalet inskrivna i FAS-3 på över 35 000 personer. De rödgröna drev igenom ett beslut i Sveriges riksdag om ett stopp för anvisning till nya FAS-3 platser. Trots detta har den borgerliga regeringen fortsatt med anvisningarna under ett nytt namn, sysselsättningsfasen. FAS-3 är en återvändsgränd för de allra flesta med raserad ekonomi och små möjligheter att bryta sig loss och komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Många som drabbats av FAS 3 upplever åtgärden som ett straff med sämre chans till att få jobb än vad man hade innan man blev placerad i åtgärden.

Katrineholms kommun är själv en anordnare av FAS 3. Vänsterpartiet anser att kommunen inte skall vara med och legitimera åtgärder som låser in människor i ett system med låga ersättningar och som det är svårt att bryta sig loss ur. Därför föreslår vi från Vänsterpartiet, genom en motion till kommunfullmäktige, att Katrineholm skall införa ett liknande program som Göteborgs kommun har gjort där man successivt har fasat ut de kommunala FAS-3 platserna och ersatt de med anställningar inom kommunen.

I korthet gick projektet ut på att säga upp avtalet med arbetsförmedlingen samtidigt som man erbjöd deltagarna en anställning under ett år på ett särskilt avtal för beredskapsanställningar. På så sätt fick dessa människor en anställning med lön vilket ger möjligheten att kvalificera sig till A-kassa. Man började första året med hälften av deltagarna, de som hade försörjningsstöd, och man prioriterade barnfamiljer. Samtidigt uppmanade man de deltagande att gå med i A-kassan.

Året efter fortsatte man med de resterande platserna. I slutfasen så har man ett samarbete med arbetsförmedlingen där man fångar upp människor som är på väg in i FAS 3 och erbjuder de att delta i projektet. Göteborg har nu fasat ut FAS 3 i kommunal regi.
Vänsterpartiet i Katrineholm föreslår en liknande modell för att fasa ut FAS-3 i kommunen.

Tony Rosendahl
Förstenamn till kommunfullmäktige för Vänsterpartiet Katrineholm

Fasa ut Fas-3!

Har skrivit en motion till Katrineholms kommunfullmäktige om att fasa ut fas 3 i kommunal regi.

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige

Fasa ut FAS 3 i kommunal regi

FAS-3 är idag Sveriges största arbetsgivare. Idag ligger antalet ”pysselsatta” i FAS-3 på närmare 36 000 personer. De rödgröna partierna drev igenom ett beslut i Sveriges riksdag om ett stopp för anvisning till nya FAS-3 platser. Trots detta fortsätter anvisningarna, nu under ett annat namn, sysselsättningsfasen, och de kosmetiska förändringarna som regeringen infört döljer inte det faktum att FAS-3 är en återvändsgränd för de allra flesta med raserad ekonomi och små möjligheter att bryta sig loss och komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Många som drabbats av FAS 3 upplever åtgärden som ett straff, där man har sämre chans till att få jobb än vad man hade innan man blev placerad i åtgärden. Mindre än två procent av de som är placerade i FAS 3 kommer ut i anställning.

Katrineholms kommun är själv en anordnare av FAS 3 med ett hundratal platser. Vänsterpartiet är av den åsikten att kommunen inte skall vara med och legitimera ett system som låser in människor med låg ersättning och som det är svårt att bryta sig loss ur. Att säga upp avtalet med arbetsförmedlingen är det enklaste sättet att skrota FAS 3 i kommunal regi men kommunen måste samtidigt ta ansvar för de människor som man har haft i systemet.

I Göteborg, som styrs av de rödgröna partierna, bestämde man sig, på initiativ av Vänsterpartiet, att skrota FAS 3 i kommunal regi. I korthet gick projektet ut på att säga upp avtalet med arbetsförmedlingen samtidigt som man erbjöd deltagarna en anställning under ett år på ett särskilt avtal för beredskapsanställningar. På så sätt fick dessa människor en anställning med lön vilket ger möjligheten att kvalificera sig till A-kassa. En annan fördel är att det gör det möjligt att delta i andra arbetsmarknadsåtgärder vilket förhoppningsvis gör det lättare att få arbete efter avslutad anställning.

I Göteborg började man första året med hälften av deltagarna, de som hade försörjningsstöd, och man prioriterade barnfamiljer. Samtidigt uppmanade man de deltagande att gå med i A-kassan.

Året efter fortsatte man med de resterande platserna. I slutfasen så har man ett samarbete med arbetsförmedlingen där man fångar upp människor som är på väg in i FAS 3 och erbjuder de att delta i projektet. Göteborg har nu fasat ut FAS 3 i kommunal regi.

Vänsterpartiet föreslår därför kommunfullmäktige i Katrineholm att:

Besluta att kommunstyrelsen ges i uppdrag att omgående utreda förutsättningarna för, och därefter införa ett liknande program som Göteborgsmodellen med syfte att fasa ut FAS 3 i kommunal regi.

Tony Rosendahl (V) Lotta Back (V)

Den borgerliga behandlingen av sjuka och arbetslösa

Arbetslösa behandlas som andra klassens medborgare och mindre vetande av vår borgerliga regering och deras hantlangare på AF i väntan på att skyfflas undan i slaveriet i FAS-3….Läs den här artikeln, jag blir upprörd över hur samhället behandlar människor som drabbas av sjukdom och arbetslöshet….

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/tonen-i-brevet-ar-hotfull-nu-ar-jag-kallad

Full sysselsättning det överordnade målet för Vänsterpartiets ekonomiska politik

Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 27/11-12

Varslen duggar tätt och idag är 400 000 människor arbetslösa i Sverige varav 150 000 saknar ersättning från A-kassan och är hänvisade av regeringen till kommunernas försörjningsstöd. Arbetslösheten är idag högre och sysselsättningsgraden lägre än 2006 när den moderatledda regeringen tog över ansvaret för Sverige. Våra gemensamma försäkringssystem har urholkats med resultat att allt färre människor får den ersättning de borde vara berättigde till med allt vad det innebär av ekonomiskt och personligt lidande för de drabbade. Kopplad till en politik som inte skapar nya jobb och utförsäkrade som skyfflas in i slutförvaring i FAS-3 så är resultatet katasrofalt för Sverige.

Målet för den ekonomiska politiken bör vara och kan inte vara något annat än full sysselsättning, inte jämviktsarbetslöshet med en låglönemarknad med utarmade rättigheter för löntagarna vilket är den nuvarande regeringens politik. För att nå målet om full sysselsättning så har Vänsterpartiet arbetat fram en rad förslag som skulle föra Sverige framåt mot det målet.

Genom en kraftfull satsning på gröna jobb, förnyelsebara energikällor som solenergi, vindkraft och energiomställning. Genom att bygga bort bostadsbristen och genom ett långsiktigt investeringsstöd för byggande av hyresrätter och omfattande upprustning. Genom välfärdssatsningar som skulle ge 53.000 fler anställda i vård, skola och omsorg. Genom infrastruktursatsningar och en upprustning och utbyggnad av järnvägen.

Vi vill införa en gymnasiegaranti för alla upp till 25 år och ett generationsväxlingsprogram på arbetsmarknaden. Höjda studiemedel för att studerande ska kunna koncentrera sig på sina studier och särskilda statsbidrag för att öka lärartätheten.

Vi vill öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män och införa en Individualiserad föräldraförsäkring. Rätt till heltid och förbättrad barnomsorg skapar bättre förutsättningar för kvinnor på arbetsmarknaden. Vi vill avskaffa Fas 3 och ersätta det med subventionerade jobb med avtalsenlig lön och utbildningsplatser.

Vi vill öka den ekonomiska jämlikheten vilket också ökar efterfrågan i ekonomin. En stärkt a-kassa och en förbättrad sjukförsäkring samt en förbättrad ekonomi för ensamstående föräldrar och ekonomiskt utsatta barn leder också till en ökad efterfråga och fler anställningar.

Patrik Renfors
Tony Rosendahl
Distriktsordförande respektive distriktsombudsman för Vänsterpartiet Sörmland

http://kkuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1620740

Ännu mer FAS-3 i Katrineholm!

När debatten om FAS-3 pågår som bäst i Katrineholms kommun så väljer majoriteten, trots den kritik som riktats mot FAS-3, att överta resursverksamheten från LO i Katrineholm där ett stort antal FAS.3.are är inskrivna. LO i Katrineholm har fått hård kritik från LO centralt, och jag har själv skrivit om detta tidigare på min blogg, och väljer nu att överlåta verksamheten till kommunen istället. Viadidaktnämnden, där jag sitter, är kommunens nämnd för integration, vuxenutbildning och arbetsmarknad och beslöt igår att säga ja till att ta över verksamheten. Vänsterpartiets ledamöter yrkade avslag på förslaget och reserverade sig mot beslutet med följande skrivning. Det skall tilläggas att kritiken riktar sig mot anordnandet av FAS-3 platser, inte resursen i sig.

Reservation angående beslutspunkten om Resursen

Vänsterpartiet har föreslagit att kommunen inte längre bör anordna FAS-3 platser och istället föreslagit och anslagit medel till kommunala anställningar och ungdomspraktikplatser med avtalsenliga löner som vi menar är en bättre och värdigare insats än FAS-3. FAS-3 är idag Sveriges största arbetsgivare. Idag ligger antalet anvisade till FAS-3 på över 30 000 personer. De rödgröna partierna drev igenom ett beslut i Sveriges riksdag om ett stopp för anvisning till nya FAS-3 platser. Trots detta fortsätter anvisningarna och de kosmetiska förändringarna som regeringen infört döljer inte det faktum att FAS-3 är en misslyckad arbetsmarknadsåtgärd samt en återvändsgränd för de allra flesta med raserad ekonomi och små möjligheter att bryta sig loss och komma in på den reguljära arbetsmarknaden.

Vår åsikt är att kommunen inte skall vara en anordnare av FAS-3 verksamhet. Med anledning av detta anser Vänsterpartiet att Viadidakt inte skall ta över verksamheten i resursen från LO i Katrineholm.

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.

Tony Rosendahl
Marianne Isaksson

Vänsterpartiet

Katrineholm 22/11-2012

Budgetförslag för Katrineholms kommun-2013

Här nedan finns ett axplock från Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun. Hela dokumentet kan ni läsa på länken längst ner:

Bildningsnämnd, barn och ungdom:

 • Se över behovet av och stärka insatserna för barn med särskilda behov.
 • Minska gruppstorlekarna i förskolan
 • Skolan skall erbjuda samtliga elever hjälp med läxläsning och organisera det inom ramen för eller i anslutning till skoldagen.
 • Modersmålsundervisningen skall organiseras på sådant sätt att alla elever som har rätt eller är i behov av modersmålsundervisning har möjlighet att delta.
 • Vi vill införa ett antal ungdomspraktikplatser i kommunen med avtalsenliga löner.
 • Utveckla fritidsgårdsverksamheten i Valla.

Vård och omsorg:

 • Öka valfriheten i äldreomsorgen inom ramen för den kommunala hemtjänsten genom att tillhandahålla fler timmar som brukaren själv kan förfoga över.

Övrigt:

 • Återuppta projektet Heltid en rättighet-Deltid en möjlighet.
 • Påbörja en lönekartläggning under 2013 för att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män och höja de lägsta lönerna för att minska löneklyftorna i kommunen.
 • Fasa ut FAS-3 och istället satsa på att skapa kommunjobb med en anställningsgrad på 100 % under projektnamnet Välfärdsjobb som dels skulle förstärka den kommunala sektorn med fler händer i verksamheterna samt hjälpa människor som idag är arbetslösa att komma i egen försörjning.
 • Vi vill uppdra till kommunstyrelsen, genom till exempel det Miljöstrategiska rådet, att utreda frågan om produktion av egen el, i syfte att inom en snar framtid, dock senast vid utgången av nästa mandatperiod 2018, göra Katrineholms kommun till en producent av egen miljövänlig el.

Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun-2013

Ingen utfasning av FAS-3 i Katrineholm

FAS-3 kan bäst beskrivas som ett sorgligt monument över regeringens misslyckade arbetsmarknadspolitik. Till och med en av arkitekterna, moderaten Sven Otto Littorin erkänner att det inte blev så lyckat. FAS-3 riskerar att tränga undan vanliga arbeten och bidrar till att skapa en låglönemarknad samt låser in människor i en slutförvaring som det är svårt att bryta sig loss ur. Deltagare får inte lön. Som högst får man 680 kronor/dag. Som lägst 223 skattepliktiga kronor per dag. Anordnaren får 225 kronor/dag och deltagare. Det betyder att i vissa fall så får anordnaren mer betalt än deltagaren!

Inlåsningseffekten är stor eftersom man inte får sysselsätta sig med annat under tiden, till exempel utbildningar. Det råder ett aktivitetsförbud. I praktiken får man inte ens läsa en studiecirkel på kvällen och därmed blir FAS-3 en återvändsgränd. Deltagare i FAS-3 har kraftigt kringskurna demokratiska rättigheter. Yttrandefriheten och föreningsfriheten är hotad. Deltagare har hotats med indragen ersättning om de deltar i till exempel politiska möten.  (Har man tid med politik anses man inte stå till arbetsmarknadens förfogande). Det betyder i praktiken att man inte får göra något på sin fritid.

Arbetsförmedlingens egen internrevision har visat att så många som nästan hälften av deltagarna i Fas 3 troligen utför ordinarie arbetsuppgifter trots att de inte får betalt för sin insats. Arbetsförmedlingen har i sin återrapportering till regeringen konstaterat att utströmningen från Fas 3 är mycket låg och att endast 15 procent har lämnat Fas 3 för arbete eller studier.

Det blev en ordentlig ideologisk debatt om min interpellation om FAS-3 på gårdagens fullmäktige med Vänsterpartiet på ena sidan mot Socialdemokraterna och Moderaterna på den andra. De övriga partierna i fullmäktige deltog inte i debatten. Katrineholms kommun har en överenskommelse med arbetsförmedlingen om 75 årsplatser i FAS-3, varav en del är misstänkt lika ordinarie arbeten som skulle utföras av anställda, men majoriteten i kommunen är inte beredd att avskaffa FAS-3, fast Socialdemokraterna har sagt på riksplan att de tänker göra det. Fredrik Olovsson, S-riksdagsman från Katrineholm och en av Socialdemokraternas ekonomiska talespersoner har slagit på stora trumman om att avskaffa FAS-3 men han är inte beredd att göra det i sin egen hemkommun där han är med och styr tillsammans med moderaterna. Istället ansåg han att man i Katrineholm skulle gilla läget, vara pragmatisk, använda verktygen i verktygslådan, ta fasta på det som är bra i systemet och lite andra floskler som han och kommunalrådet Göran Dahlström och andra S och M företrädare drog i sitt försvar av FAS-3. Sakargumenten lyste med sin frånvaro och Socialdemokraternas trovärdighet i den här frågan har onekligen fått sig ett ordentligt törn.

Att Göran Dahlström, S-märkt kommunalråd, försvarar anordnandet av FAS-3 platser är inte förvånande, han brukar ju gilla borgerliga, och då framförallt, moderata tankegångar. Men att som Fredrik Olovsson gå ut i riksmedia som en av Socialdemokraternas främsta företrädare och slå på stora trumman om att man vill avskaffa FAS-3 när man inte ens är beredd att göra det i sin egen hemkommun är ingenting annat än ett tecken på dubbelmoral, en svag ideologisk övertygelse och en bristande politisk vilja.

Som jag sa i debatten igår så är inte FAS-3 på något sätt en bindande lagstiftning för kommunen och om man har den politiska viljan så kan man faktiskt ordna annat istället för FAS-3 platser, till exempel genom tillfälliga kommunala anställningar och andra arbetamarknadsåtgärder. Det är en fråga om vilka prioriteringar man vill göra. Det handlar inte om att trycka pengar eller vinna billiga poäng som en del Socialdemokrater anklagar oss för, utan det handlar om en grundläggande syn på hur vi ser på samhället och hur vi vill att den fungerar och hur vi prioriterar i kommunen genom våra respektive politiska ståndpunkter. Vi i Vänsterpartiet prioriterar annorlunda än den socialmoderata majoriteten i kommunen.

http://kkuriren.se/nyheter/katrineholm/1.1580249

Vänsterpartiets budget-framtidens jobb kommer från vänster

Idag släppte Vänsterpartiet sin skuggbudget. Full sysselsättning är det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Här är ett axplock från budgeten samt länkar.

Investeringar för framtidens jobb:

 • Kraftfull satsning på gröna jobb. Solenergi, vindkraft och energiomställning.
 • Bygg bort bostadsbristen. Långsiktigt investeringsstöd för byggande av hyresrätter och omfattande upprustning.
 • Satsningar på välfärden ger 53.000fler anställda i vård, skola och omsorg.
 • Engångsskatt för storbankerna bekostar satsningar för att bekämpa ungdomsarbetslösheten.
 • Gymnasiegaranti för alla upp till 25 år och generationsväxlingsprogram på arbetsmarknaden.
 • Särskilt statsbidrag för att öka lärartätheten.
 • Höjda studiemedel för att studerande ska kunna koncentrera sig på sina studier.
 • Barnomsorg för dem som arbetar kvällar, nätter och helger.
 • Avskaffa Fas 3 och ersätt det med subventionerade jobb med avtalsenlig lön och utbildningsplatser.
 • Ökad ekonomisk jämlikhet i syfte att öka efterfrågan i ekonomin. Stärkt a-kassa och sjukförsäkring. Förbättrad ekonomi för ensamstående föräldrar och ekonomiskt utsatta barn.
 • Ökad ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män. Individualiserad föräldraförsäkring, rätt till heltid och förbättrad barnomsorg skapar bättre förutsättningar för kvinnor på arbetsmarknaden.

Ladda hem och läs Vänsterpartiets skuggbudget (pdf)

Utvalda delar ur skuggbudgeten

Statligt investeringsstöd för fler hyresrätter
Alla våra satsningar på jobb och utbildning
Miljardsatsning på fler lärare och särskilt utsatta skolor
Solenergi och gröna jobb
Intervju med Ulla Andersson angående Vänsterpartiets skuggbudget