Skrev en interpellation nu på morgonen

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

FAS-3

FAS-3 är idag Sveriges största arbetsgivare. Idag ligger antalet ”pysselsatta” i FAS-3 på över 30 000 personer. De rödgröna partierna drev igenom ett beslut i Sveriges riksdag om ett stopp för anvisning till nya FAS-3 platser. Trots detta fortsätter anvisningarna, nu under ett annat namn, sysselsättningsfasen, och de kosmetiska förändringarna som regeringen infört döljer inte det faktum att FAS-3 är en återvändsgränd för de allra flesta med raserad ekonomi och små möjligheter att bryta sig loss och komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande följande.

Anordnar Katrineholms kommun FAS-3 platser?

Hur många platser och personer handlar det om och i vilka verksamheter är de placerade?

Ersättningen som en anordnare av FAS-3 får ligger på cirka 5 000 kronor i månaden per person. Hur använder kommunen de pengar man får för FAS-3? Blir det något överskott och var hamnar det överskottet i så fall?

Har FAS-3 trängt undan reguljära jobb i den kommunala verksamheten?

Varför ordnar man FAS-3 platser istället för riktiga anställningar?

Tony Rosendahl (V)