8 mars

Värst vad många politiker helt plötsligt idag säger sig arbeta för jämställdhet. I Katrineholm är det endast Vänsterpartiet som drivit frågan om jämställda löner, att ta bort delade turer, rätt till fasta anställningar medmera. Vi driver de frågorna året runt inte bara idag.

Däremot välkomnar jag fler politiker att delta i det feministiska jämställdhetsarbetet men det räcker inte med vackra ord. Man måste även genom konkret handling visa att man menar allvar om man vill jämna ut löneskillnader mellan kvinnor och män, införa rätt till heltid eller genom ökat stöd till kvinnojourerna.

Exempel på feministiska frågor vi i Vänsterpartiet driver är:

  • Utökad välfärd
  • Könskvotering
  • Arbetstidsförkortning
  • Samtyckeslagstiftning
  • Fler oberoende kvinnojourer
  • Individualiserad föräldraförsäkring
  • Arbetet mot våldtäkter och sexualiserat våld genom till exempel mer och bättre sexual- och samlevnadsupplysning

Trevlig 8 mars på er!

 

En jämställd personalpolitik

Skrev en insändare om vilken sorts personalpolitik Vänsterpartiet i Katrineholm vill. Bland annat rätten till heltid.

En jämställd personalpolitik

För vänsterpartiet så är det viktigt att kommunen som arbetsgivare går i bräschen och föregår med gott exempel när det gäller anställningar, anställningsformer, jämställdhet och personalpolitik. Vi vill ha medarbetare som har lust att arbeta hos kommunen och som trivs med sina anställningar. Och för att locka medarbetare och få de att stanna så måste kommunen föregå med gott exempel. Det kan man bland annat göra genom en jämställd personalpolitik och möjlighet för de anställda att ha inflytande på sina arbetsplatser. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män måste utjämnas. Förutom jämställda löner kan en jämställd personalpolitik handla om att få bort de delade turerna inom äldreomsorgen och att införa rätt till heltid med möjlighet till deltid för de som vill. De flesta som arbetar deltid idag är kvinnor och därför är det också en viktig feministisk fråga att införa rätten till heltid.

Utgångspunkten vid anställningar skall vara att fast heltid är normen (undantag finns naturligtvis) och det skall inte vara möjligt att som anställd i kommunen bollas runt på vikariat och tillfälliga anställningar år ut och år in. Vi vill utforma en bra och jämställd personalpolitik i samarbete med kommunens anställda och deras fackliga organisationer. Om vi får förtroendet av väljarna efter valet att vara med och styra Katrineholms kommun så kommer vi att prioritera och se till att dessa viktiga frågor genomförs.

Tony Rosendahl Vänsterpartiet Katrineholm