Med förhoppning om en varmare och mer solidarisk 2016

2015 blev på många sätt ett år som präglades av både solidaritet men också av främlingsfientlighet, terror och politiska kullerbyttor. De stora flyktingströmmarna från Mellanöstern med mediabilder av människor som flyr för sina liv i överfulla båtar på Medelhavet mobiliserade många solidariska människor i Sverige med insamlingar och manifestationer. Jag minns stolt hur jag och många partikamrater med mig deltog i en manifestation i Malmö i september till stöd för flyktingmottagning som samlade 6 till 7 tusen deltagare.

Tyvärr möttes vågen av solidaritet snabbt med en våg av terror, samt av kappvändningar från politiskt håll. Moderaternas öppna hjärtan förvandlades snabbt till kalla hjärtan, Löfwens welcome refugees förvandlades till refugees not welcome och regeringen beslutade om att införa gränskontroller för att i praktiken sätta asylrätten ur spel. Decemberöverenskommelsen dödades från borgerligt håll. Flyktinguppgörelsen blev mest en uppgörelse om borgerlig arbetsmarknadspolitik och inskränkningar i asylrätten. Terrorattentat mot flyktingboenden blev vardagsmat och en dödlig terrorattack riktades mot en skola i Trollhättan.

I Katrineholm skyller socialchefen hemlöshet på de hemlösa själva samtidigt som den socialmoderata majoriteten säger att de inte bedriver välgörenhet. Därför villl man inte solidariskt hjälpa till med fördelning av de flyktingar som kommer till Sverige. Solidaritetstanken är död i den politiska ledningen i Katrineholm. Den politiskt tillsatte S märkta överförmyndaren efterlyste åtgärder för att få bukt med tiggeriet och stoppa invandringen med klassiska SD argument om att ”båten är full”.  S kommunalrådet i Eskilstuna föreslår kommunarrest för nyanlända.

2015 var på många sätt ett kallt år som tog fram både det bästa och det sämsta hos människor där de flesta partierna snabbt kollapsade och började en anpassning till SD.s politik vilket försvarades genom uppenbara lögner om ” systemkollaps” med mera.

Vi får hoppas att 2016 för med sig en vändning och att de goda krafterna i Sverige kan mobilisera sig.

Gott nytt år på er!

Ingen ”liberalism” från liberalerna…och lite annat

Antipalestiniern Jan Björklund agerar ombud åt Israels högerregering när han kräver att Sveriges utrikesminister Margot Wallström ska ”förklara” sig angående att hon fördömde både knivattacker och utomrättsliga avrättningar. Vad är det Björklund inte förstår och vill? Att Wallström ska prisa Israels övergrepp på palestinierna och dödandet av barn? Ingen ”liberalism” från Björklunds sida när det gäller Mellanöstern.

Och Sverige och EU ska nu betala Turkiet som är direkt inblandad i inbördeskriget i Syrien genom stöd till olika grupper inklusive IS, som EU krigar mot, samtidigt som Turkiet krigar mot EU.s allierade kurderna, för att agera gränspolis åt EU och stoppa de flyktingar som kriget ger upphov till. Detta istället för att försöka hitta en lösning för att få slut på kriget i Syrien. Ett bottennapp för både svenska regeringen och EU. Turkiet och Erdogan belönas för sitt dubbelspel.

I övrigt anser jag att Sverige har blivit ett kallare land efter regeringens beslut om inskränkningar i asylrätten och flyktingmottagningen.

Ok..vad är det som händer?

Ok..vad är det som händer? SD åker på skattebetalarnas pengar till Grekland för att genomföra en kampanj där man genom rena lögner svartmålar Sverige för att få flyktingar att inte söka sig till Sverige. Strax därpå säger moderaterna att de vill införa gränskontroller med syfte att vända tillbaka alla som söker sig till Sverige. Socialdemokratiska kommunalråd i Sörmland (läs Katrineholm och Eskilstuna) hakar på där en vill begränsa anhöriginvandring och den andre vill ha totalstopp för all mottagning(A la M och SD). KD föreslår någon sorts läger (internering?) och strax därpå meddelar regeringen att man tänker införa gränskontroller efter en begäran från Migrationsverket. Idag meddelar Migrationsverket att de inte hade kommit med en sådan begäran. Centerpartiet meddelar att de är emot gränskontroller men säger samtidigt att boendet ska vara den asylsökandes ansvar.

Vad drar vi för slutsatser av detta? SD vet vi var de står. Deras agerande förvånar väl ingen. Moderaternas öppna hjärtan har snabbt förvandlats till kalla stängda hjärtan och man hoppas hejda flödet av sympatisörer till SD. KD under nya partiledaren är delvis inne på samma spår och den nye partiledaren känner uppenbarligen ett behov av att profilera sig med spektakulära utspel.  Regeringen har varit handlingsförlamad och den enda agendan man egentligen haft har varit att komma överens med de borgerliga där flyktingöverenskommelsen mest blev en överenskommelse om mer borgerlig arbetsmarknadspolitik. Den överenskommelsen verkar dessutom vara överspelad i takt med alla utspel som nu kommer från borgerligt håll. Är det nån som vet förresten vad FP vill? C är de mest liberala i frågan men kände uppenbarligen att de var tvungna att säga något vilket kanske förklarar det konstiga uttalandet om att boendet blir den enskilde asylsökandes ansvar. MP följer S i frågan då de vill inte riskera sin ställning i regeringen.

För Vänsterpartiets del har asylrätten varit det viktigaste. Den får inte begränsas. Sverige har skrivit under FN.s flyktingkonvention vilket innebär att varje person som söker asyl har rätt att individuellt få sin sak beprövad och beviljas uppehållstillstånd om man uppfyller asylkraven. Vad partiet har sagt om gränskontrollerna kan du läsa mer om här. Jonas Sjöstedt om asylrätt och flyktingmottagning

Slutligen. Sverige har varit känd för ett starkt välfärdsbygge samtidigt som man historiskt har haft en solidarisk asylpolitik. Detta har gått hand i hand och det ena utesluter inte det andra. Sverige har klarat det förut och kommer att klara det igen. Det förutsätter dock  att man för en solidarisk politik, satsar på välfärdsbygget och slutar att anpassa sig efter SD.s agenda.

Befolkningsökning tack vare invandring.

Eskilstuna Kuriren hade en utomordentlig skarp och klar ledare idag om paradoxen i Katrineholm där den socialmoderata majoriteten, oftast genom kommunstyrelsens ordförande, slår sig för bröstet och tar åt sig äran för befolkningsökningen samtidigt som man är uttalade motståndare till flyktingmottagning och invandring. Det är just tack vare nettoinvandringinen som kommunens befolkning har ökat.

Enligt SCB så växte Katrineholm mellan 2013 och 2014 med 338 invånare. Under samma tidsperiod flyttade 351 personer in till kommunen från utlandet.

För Vänsterpartiets del så spelar det inte, och ska förresten inte spela någon roll för någon, var människorna kommer ifrån. Vi välkomnar de som kommer hit. Men när det gäller majoriteten i Katrineholm, bestående av Socialdemokraterna och Moderaterna, blir det alltmer tydligt att de inte är lika välkomnande.

Men de har tydligen inget emot att räkna in de i befolkningsunderlaget och låtsas om att befolkningsökningen beror på andra faktorer och deras egen förträffliga politik.

Läs ledaren i Eskilstuna Kuriren här