Rapport från senaste kommunfullmäktige

Här kommer en liten rapport från senast kommunfullmäktigemötet i Katrineholm. Vi diskuterade årsredovisningen och jag passade på och frågade bildningsnämndens ordförande om grundsärskolan och vad nämnden och förvaltningen gör för att särskolan ska kunna följa med till de nya skollokalerna i centrum. Han svarade att de håller på och tittar på både budget och ritningar och ska träffa FUB nu på torsdag för att diskutera läget. Jag hoppas att de hittar en lösning som grundsärskolan blir nöjda med.

Jag frågade även vård och omsorgsnämndens ordförande om vad som händer med det särskilda boendet Skogsbrynet. Hon svarade att de håller på och tittar på en lösning tillsammans med personal och brukare och hoppas kunna presentera en lösning snart men hon ville vänta med att berätta hur den lösningen skulle se ut.

Vår motion om att bevara det gamla vattentornet ansågs vara besvarad och debatten blev lite konstig då majoriteten inte ville diskutera så mycket om framtiden utan hänvisade bara till att vattentornet är inte hotad. Syftet med motionen var just att få igång en diskussion och göra en utredning så att vi inte står där sen om några år med en ny diskussion om vad vi ska göra med området när Katrineholm växer. https://tonyrosendahlvanster.wordpress.com/2016/04/10/bevarande-av-katrineholms-gamla-vattentorn/
Vår motion om friskvård för kommunens anställda ansågs också vara besvarad då man nu har påbörjat ett arbete med friskvård i kommunen, dock inte genom att involvera de fackliga organisationerna som vi ville. Majoriteten ville inte svara på varför de inte vill att de fackliga organisationer skulle vara med. Likaså har det dröjt tio år sen vi och s kom överens om en partsammansatt grupp för att jobba med friskvården. Jag frågade om det var någon idé att göra överenskommelser med socialdemokraterna om de inte hade för avsikt att hålla sig till de men fick inget svar på den frågan.
Sen var det motionen om att avskaffa allmän visstid. Den avslogs dels med hänvisning till det svar vi fått om att man inte bryter mot några regler och dels till att det måste komma en lagändring från regeringshåll innan man kan göra något vilket naturligtvis är bara en massa nonsens. Majoriteten påstod också att man måste ersätta ”systemet” med något annat. Det går inte bara att avskaffa. Vi kontrade med att det gick alldeles utmärkt att anställa folk i kommunen innan 2007 innan allmän visstid infördes och att det inte fanns något annat ”system”. Det hade de inget svar på. Trots Socialdemokraternas kongressbeslut om att avskaffa anställningsformen allmän visstid så ville inte S i  Katrineholm stödja vår motion.
Kan också nämna att den borgerliga oppositionen och MP men exklusive SD stödde motionen om friskvård.

Bevarande av Katrineholms Gamla Vattentorn

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp har lämnat in följande motion om bevarande av det Gamla Vattentornet i Katrineholm. Med tanke på turerna kring Djulö skola så kan det vara på sin plats att föregå att vi hamnar i en liknande situation.12931034_966392060142477_8040073453041225034_n

Motion om bevarande av Gamla vattentornet på norr.
Det Gamla vattentornet på norr är ett av Katrineholms kommuns få kvarvarande byggnader från början av förra seklet. Den är dessutom ett landmärke som syns från långt håll och är ur ett kulturhistoriskt perspektiv väl värd att bevara. Genom åren har diskussionerna förts om vad som ska hända med tornet. Förslag om allt från restauranger till fyrtorn har lagts fram men inget av dessa förslag har förverkligats, troligen för att föreslagna verksamheter inte kunnat bära kostnaderna. För att inte hamna i samma situation som med gamla Djulöskola som nu riskerar att rivas eller flyttas så föreslår vi att kommunen tittar på möjligheten att bevara det Gamla vattentornet genom att låta det ingå i eventuella framtida byggnadsplaner på området. Gamla vattentornet skulle kunna bli en integrerad del av en eventuell byggnad eller ett kvarter på området. Mobilia i Malmö är ett exempel på hur gamla byggnader delvis bevarats samtidigt som de byggs till och får ny funktion.

Vi yrkar att:
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att bevara Gamla vattentornet genom att låta det bli en integrerad del av en eventuell framtida byggnad eller kvarter i området.

Tony Rosendahl (V)​ Olof Carlsson (V)