Pressmeddelande från Vänsterpartiet i Katrineholm om den nya majoriteten.

Valresultatet i kommunvalet i Katrineholm gav på pappret en rödröd majoritet. Vi i Vänsterpartiet i Katrineholm var öppna för ett samarbete med socialdemokraterna under den kommande mandatperioden vilket vi också framförde till Göran Dahlström (kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm)och Fredrik Olovsson (Ordförande för S i Katrineholm). Från vår sida ställdes inga absoluta krav eller villkor utan vi var öppna för att diskutera alla aspekter av en eventuell uppgörelse med utgångspunkt i de frågor vi har en gemensam syn på i våra respektive partiprogram och manifest bland annat arbetsrätt, rätt till heltid, jämställda löner, tanken om det solidariska samhället och alla människors lika värde. Vi finner det anmärkningsvärt att socialdemokraterna i Katrineholm återigen väljer ett samarbete med moderaterna i direkt strid med vad majoriteten av våra partiers väljare vill. Utifrån detta kan vi bara dra slutsatsen att socialdemokraterna i Katrineholm själva anser att de har mer gemensamt med borgerligheten än med andra partier inom arbetarrörelsen. Vänsterpartiet kommer under mandatperioden att fortsätta driva en konstruktiv och aktiv oppositionspolitik.

Tony Rosendahl Förstenamn till fullmäktige
Lotta Back Gruppledare
Thomas Selig Ordförande

Celebert besök-Republik tack!

Samtidigt som den amerikanske presidenten Barack Obama gästar Sverige så ärades Katrineholm också av celebert besök, nämligen kungen själv! Inför besöket så hade Katrineholms Kuriren en artikel med en intervju med vårt kommunalråd Göran Dahsltröm(S) om hans inställning till monarkin. Så här stod det i artikeln:

Kungahuset ”en maskerad”enligt Göran Dahlström (S)

”Jag har inte mycket till övers för kungahuset” sa Göran Dahlström i en intervju 2009. Nu svarar han inte på frågor om huruvida han föredrar republik framför monarki.  ”Jag är inte medlem i republikanska föreningen, men jag har inte mycket till övers för kungahuset. Det är en maskerad och en förlegad kvarleva. Egentligen är det otroligt att man kan ärva uppdrag på det sättet, men samtidigt är frågan om republik inte en fråga som någon kan driva. I media svassas det och bugas för kungahuset, det kommer att explodera fullständigt nu när prinsessorna gifter sig.”Inför kungens besök i Katrineholm har tidningen vid två tillfällen frågat Göran Dahlström om hans inställning till monarki respektive republik. Han har inte svarat på frågorna.- Nu tycker jag att vi månar om våra gäster som kommer hit. Jag vill inte hålla på med de här frågorna nu.”

För en gångs skull håller jag faktiskt med Göran Dahlström. Kungahuset är en kvarleva från en svunnen tid. En modern demokratisk stat kan inte ha något annat en en folkvald person som statsöverhuvud. Dessutom skall alla medborgare vara lika inför lagen och alla offentliga ämbeten skall vara öppna för alla medborgare. Det är väl en grundläggande hörnsten i en demokratisk rättstat! Välkommen till Katrineholm kungen! Länge leve republiken!

http://kkuriren.se/nyheter/katrineholm/1.1896652

En skuldfri kommun?

Kommunens radarpar Göran Dahlström (S) och Lars Härström  (M), ordförande respektive vice-ordförande i kommunstyrelsen aviserade på en presskonferens häromdagen att de ämnar göra Katrineholm till en skuldfri kommun. Sättet de vill göra det på är genom att de kommunala bolagen får betala sina låneskulder till kommunen och istället ta upp egna privata lån.  Sammanlagt med de 40 miljoner som man lånade ut till Trafikverket blir det 690 miljoner kronor, pengar som skall användas för att betala av pensionsåtaganden och lån för 650 miljoner och 40 miljoner som skall placeras i räntebärande papper. I praktiken kan man säga att det blir en omdisponering av lånen i kommunen, eller  ”koncernen” om man så vill.

Beslutet meddelar man en vecka innan kommunstyrelsemötet där det skall klubbas igenom och därmed ger man inte oppositionen skälig tid att sätta sig in i ärendet. Man väljer helt enkelt att inte förankra förslaget hos övriga partier för en bred uppgörelse. En kupp om man så vill när det gäller en så principiellt viktig åtgärd.

Men, det här väcker en del frågetecken om vad majoriteten har för planer för framtiden. Är det här en del av en plan att sälja av kommunala bolag?

Kommunen kommer även i framtiden att ha behov av långsiktiga investeringar samtidigt som de kommunägda bolagen fortfarande har lån. Därmed är man inte heller skuldfri. Skuldfri blir man aldrig om man inte har för avsikt att sälja av bolagen och aldrig mer bygga eller investera i något i kommunen.

Det betyder i praktiken att en kommun utan lån vill antingen inte göra någonting, alternativt betala eventuella projekt och investeringar kontant, och var tar man kontanterna ifrån då? Antingen från skatteunderlaget eller genom att sälja av egendom,  och så kan man inte driva en kommun i längden.

Är det populism eller snarare högerpopulism inför valet 2014? Det låter bra när man säger att kommunen är nu skuldfri, vi är ansvarsfulla, vi har sanerat ekonomin, eller ligger det andra motiv bakom beslutet?

Som sagt, det här väcker onekligen en del frågetecken.