Budget 2019

Foto: Tony Rosendahl
Foto: Tony Rosendahl

Vänsterpartiet i Katrineholm har släppt sitt förslag till budget 2019. Den innehåller bland annat en förstärkning av bildningsnämndens och socialnämndens budgetar, uppdrag att utreda kostnaden för att införa en avgiftsfri kulturskola, bibehållen nivå på habiliteringsersättningen och projekt med sex timmars arbetsdag.

Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholm 2019

Habiliteringsersättning

Har skickat in en fråga till nästa kommunfullmäktige om hur habiliteringsersättningen ser ut i Katrineholm och om man har sökt statsbidrag för att kunna höja den.

Fråga till Vård och Omsorgsnämndens ordförande

Habiliteringsersättningen

Vänsterpartiet och regeringen har kommit överens om att 350 miljoner kronor ska skjutas till kommunernas arbete med att öka motivationen att delta i daglig verksamhet och uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning. Regeringen kommer också att besluta om ett tilläggsdirektiv till LSS-utredningen för att se över habiliteringsersättningen och behovet av eventuell lagstiftning på området. Förslaget var en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018. I Västerås höjdes ersättningen från 46kr till 92kr per dag för den som jobbar minst 5 timmar och för halvdag från 32 till 64kr. Ersättning kommer att betalas ut under semesterstängningen också. Det blir cirka 1800kr i månaden mot tidigare 900kr för den som har Dagligverksamhet 5 dagar i veckan och jobbar minst 5 timmar om dagen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga Vård och Omsorgsnämndens ordförande.

Hur många personer får habiliteringsersättning i Katrineholm idag?

Vilken nivå ligger habiliteringsersättningen på idag i kommunen?

Har man eller kommer man att ansöka om bidrag för att höja ersättningen och i så fall till vilken nivå?

Tony Rosendahl

Gruppledare för Vänsterpartiet 

Katrineholm 6/4 – 2018