Reservation avseende exploateringsavtal

Har skickat in en reservation nu angående ärendet om gamla brandstationen som vi hade på dagordningen på kommunstyrelsen i onsdags.

Reservation Kommunstyrelsen. Exploateringsavtal avseende Abborren
Vänsterpartiet har från början motsatt sig den här affären. Redan i Januari 2017 när förslaget om att förvärva fastigheten från KFAB behandlades i kommunfullmäktige hade vi synpunkter på hur hanteringen av affären sköttes. Från Vänsterpartiets sida ville vi först och främst behålla fastigheten i kommunal regi för att i framtiden kunna bygga hyreslägenheter då fastigheten ligger i ett centralt strategiskt läge. Redan då fick vi information om att det fanns privata aktörer som var intresserade av fastigheten vilket resulterade i att Samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktade kommunen för att köpa loss fastigheten från KFAB för att sen sälja den vidare. KFAB fick 5,7 miljoner för försäljningen och kommunen har idag sålt fastigheten vidare för 12,3 miljoner och därmed gjort en vinst på det kommunala fastighetsbolagets bekostnad. Vi kan inte se det här som något annat än en utdelning från KFAB som kommunen har gjort. Från Vänsterpartiets sida är vi starkt kritiska till hur hela affären har skötts.

Jag yrkade avslag på förslaget till beslut.

Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)
Katrineholm 24/1 – 2018

Lite smått och gott från kommunpolitiken

Jag har inte hunnit uppdatera bloggen på sista tiden då jag har haft fullt upp men jag tänkte försöka komma igång igen. Här nedan kan ni läsa lite om vad jag och vår fullmäktigegrupp har haft för oss på sista tiden i kommunpolitiken. Först lite om hur vi ställde oss på senaste kommunfullmäktige i olika frågor och där bland annat logistikcentrum och vår motion om att fasa ut FAS-3 i kommunal regi var uppe till beslut. Fortsätt läsa ”Lite smått och gott från kommunpolitiken”