Region Sörmland?

img_0191

Angående att regionfrågan har fallit. Den föll när regeringen började undanta län efter län. Tanken var att hela Sverige skulle få en ny regionindelning för att klara framtida behov, bland annat sjukvården, men när län efter län undantogs så föll ju hela grundtanken med regionindelningen. Att den föreslagna svealandsregionen inte blir av tycker jag känns som en befrielse. Den var ohållbar från början, en region som saknade den nödvändiga infrastrukturen att hålla ihop som en region.

Det är lätt att förstå hur man tänkte med den föreslagna svealandsregionen när man har förhållit sig till sjukvårdsregionerna och befolkningsunderlaget.

Men Det fanns också problem med förslaget som väckte en rad frågor. Rent geografiskt hängde inte regionen ihop. Hur tänkte man att den skulle hålla ihop rent infrastrukturmässigt? Det saknas kommunikationer i norr-sydlig riktning.
Vilka infrastruktursatsningar och hur stora investeringar hade behövts för regionen att bli en funktionell bildning vad gäller transporter, järnväg, vägar, arbetspendling medmera, och vem hade stått för finansieringen?

Demokratiaspekten saknades i förslaget och hur den parlamentariska representationen skulle se ut var oklar. Lägg därtill att besluten hade flyttats längre ifrån de besluten berör.

Det har varit en konstig omvänd ordning också där fokus var att ta fram en karta men som regionerna sen själva skulle fylla med innehåll med väldigt kort varsel. Det var upplagt för problem.

Ska vi bilda nya regioner bör vi kanske börja på mindre skala med län som gränsar till varandra och som har förutsättningar att samarbeta vad gäller kommunikationer, kollektivtrafik och arbetsmarknad. En region bestående av Sörmland, Östergötland och Närke är inte otänkbar, kanske med Västmanland inslängt också. Under tiden bör Sörmland börja processen med att ansöka om att bli en egen region där vi kan samla alla funktioner, som idag finns utspridda, under en vald parlament och styrelse.

Inte riktigt höghastighet

Idag meddelade regeringen att man tänker genomföra en satsning på 55 miljarder kronor på infrastruktur varav 30 miljarder på ostlänken för att bygga en höghastighetsbana mellan Stockholm-Linköping via Nyköping. Låter bra  men det finns ett par lustigheter, om man nu kan kalla de för det, i förslaget.

Dels var förslaget om ostlänken ursprungligen ett rödgrönt förslag som sågades av borgarna i valrörelsen. Varför har man gjort en kovändning nu i frågan? Finansminister Anders Borg har ju varit en tuff motståndare till att bygga ut. Dels undrar man om staten kommer att vältra över en stor del av kostnaderna på kommunerna genom att låta de vara med och delfinansiera projektet, precis som man gjorde med citybanan. Det är ju Vänsterns uppfattning att dylika projekt skall bekostas av staten.

Dels blir det ingen riktig höghastighetsbana eftersom tågen kommer att köra i högst 250 kilometer i timmen vilket är lågt i internationella höghastighets sammanhang. Detta för att ”spara pengar”. Sen säger Reinfeldt att eftersom staten har varit duktig och hållit i pengarna så finns det utrymme nu att göra dessa satsningar. Det är bara det att eftersom investeringen sker över 25 år så blir det en kostnad på 2,2 miljarder per år jämfört med sänkt krogmoms som kostar det dubbla men som regeringen anser sig haft utrymme till.

Ni kan läsa mer om detta på Alliansfritt Sverige. http://www.alliansfrittsverige.nu/2012/08/hoghastighetsbana-eller-billiga-burgare.html

Dessutom har regeringen ansett sig ha utrymme för skattesänkningar för 100 miljarder kronor istället för satsningar på välfärden och jobben. Lägg därtill superjas för 80 miljarder så ter sig infrastrukttursatsningen inte så imponerande som en del kanske trodde först.

Läs även SEKO.S reaktion på förslaget.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/risk-att-tagmiljarderna-hamnar-fel_7458502.svd