Svar på frågorna om utredningen av barnfattigdomen

Här är svaren jag fick på senaste kommunfullmäktige på mina frågor om utredningen av barnfattigdomen i kommunen:
https://tonyrosendahlvanster.wordpress.com/2015/05/11/hur-gar-det-med-utredningen-av-barnfattigdomen/

1. Hur långt har man kommit i den utredning av barnfattigdomen som kommunfullmäktige har beslutat om?

Svar: I enighet med kommunfullmäktiges beslut i oktober 2013 har en förstudie om barnfattigdom genomförts. Ärendet är översänt till nämnderna och folkhälsoutskottet på remiss.

2. När kommer de konkreta förslagen för att mildra konsekvenserna av barnfattigdomen att presenteras?

Svar: Ärendet ”Förstudien om barnfattigdom i Katrineholm” är under remiss till och med den 22 juni 2015. Efter remisstiden är avsikten att återrapportera uppdraget med förstudie. Ärendet bereds till kommunstyrelsen i Augusti 2015 och vidare till fullmäktige.

Nu har vi i alla fall fått hålltider även om det har dragit ut på tiden. Vi fortsätter att bevaka frågan från Vänsterpartiets sida.

Skrev en interpellation nu på morgonen

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

FAS-3

FAS-3 är idag Sveriges största arbetsgivare. Idag ligger antalet ”pysselsatta” i FAS-3 på över 30 000 personer. De rödgröna partierna drev igenom ett beslut i Sveriges riksdag om ett stopp för anvisning till nya FAS-3 platser. Trots detta fortsätter anvisningarna, nu under ett annat namn, sysselsättningsfasen, och de kosmetiska förändringarna som regeringen infört döljer inte det faktum att FAS-3 är en återvändsgränd för de allra flesta med raserad ekonomi och små möjligheter att bryta sig loss och komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande följande.

Anordnar Katrineholms kommun FAS-3 platser?

Hur många platser och personer handlar det om och i vilka verksamheter är de placerade?

Ersättningen som en anordnare av FAS-3 får ligger på cirka 5 000 kronor i månaden per person. Hur använder kommunen de pengar man får för FAS-3? Blir det något överskott och var hamnar det överskottet i så fall?

Har FAS-3 trängt undan reguljära jobb i den kommunala verksamheten?

Varför ordnar man FAS-3 platser istället för riktiga anställningar?

Tony Rosendahl (V)

Granska även privatskolorna

Katrineholms-Kuriren har i en rad artiklar granskat den kommunala skolan i Katrineholm. Jag ser med spänd förväntan fram emot en granskning från Kurirens sida av även privatskolorna som poppar upp som svampar i i höstregnet i kommunen. En granskning av lärartäthet, elevgruppers socioekonomiska bakgrund,  tillgänglighet, hur mycket vinst tar man ut, hur mycket återinvesteras i skolan,  hur använder de våra skattemedel, får kommunen betala ersättning till privatskolorna som överstiger de faktiska kostnaderna för till exempel lokaler? Det här är frågor som intresserar många Katrineholmare och som man vill ha svar på. Jag utgår ifrån att privatskolorna  i kommunen välkomnar och öppnar sina dörrar för en granskning av vår lokaltidning.