Lagstiftning mot krigsresor?

De olika partiernas gruppledare i Katrineholm fick svara på frågor från Katrineholms Kuriren om lagstiftning mot krigsresor och hur man kan arbeta förebyggande i kommunen. Det här är mina svar på frågorna. Tyvärr går det inte att länka till artikeln för att se de andra gruppledarnas svar men MP.s svar låg närmast mina.

Hej Katrineholms Kuriren! Här kommer svaren på de frågor ni skickade. En väldigt komplex fråga där allt inte bara är svart eller vitt, speciellt frågan om lagstiftning. Vilka resor skall man förbjuda? Vilka organisationer och stater är det ok att strida för och vilka inte? Skall lagstiftningen bara omfatta vissa organisationer och stater eller skall det vara en generell lagstiftning? Hur blir det med rättsäkerheten för individen?

Vad bör göras lokalt för att förebygga att ungdomar bosatta i Katrineholm rekryteras till väpnade konflikter utomlands?

Utanförskap, arbetslöshet, bostadslöshet, fattigdom och avsaknad av framtidsutsikter skapar en grogrund för radikalisering och ger extremister en rekryteringsbas. Att ge ungdomar hopp om en bra framtid, arbete och ekonomiska möjligheter behövs. Ett jämlikt samhälle eliminerar en stor del av grogrunden till extremism. Det är den bästa förebyggande åtgärden som kommunen kan arbeta med.

Är det rätt eller fel att kriminalisera den typen av resor? Varför/varför inte?

En lagstiftning riskerar att bli en juridisk gråzon och rättsäkerheten blir oklar. Vi vill inte kriminalisera ”krigsresor” utan anser att den lagstiftning vi har skall tillämpas. Vi har idag en lagstiftning i Sverige som förbjuder krigsförbrytelser och terrorbrott vilket borde vara tillräckligt för att kunna lagföra människor som har begått terrorbrott eller brott mot mänskligheten.

Vad bör göras lokalt för de kommuninvånare som eventuellt återvänder hit efter att ha deltagit i väpnade konflikter eller terrorhandlingar utomlands?

Vi förutsätter att människor som återvänder och har gjort sig skyldiga till krigsbrott lagförs utifrån den gällande svenska lagstiftningen. De som inte har gjort sig skyldiga till brott behöver hjälp för att återanpassas till civilsamhället. Det kan handla om hjälp för posttraumatiskt stressyndrom, att hitta bostad och försörjning mm.

Hur väl rustad anser du att Katrineholms kommun står inför att arbeta praktiskt med denna problematik?
Jag vet inte vilken beredskap kommunen har idag för att ta hand om eventuella återvändare men generellt så behöver mer resurser tillföras för det förebyggande arbetet.

Celebert besök-Republik tack!

Samtidigt som den amerikanske presidenten Barack Obama gästar Sverige så ärades Katrineholm också av celebert besök, nämligen kungen själv! Inför besöket så hade Katrineholms Kuriren en artikel med en intervju med vårt kommunalråd Göran Dahsltröm(S) om hans inställning till monarkin. Så här stod det i artikeln:

Kungahuset ”en maskerad”enligt Göran Dahlström (S)

”Jag har inte mycket till övers för kungahuset” sa Göran Dahlström i en intervju 2009. Nu svarar han inte på frågor om huruvida han föredrar republik framför monarki.  ”Jag är inte medlem i republikanska föreningen, men jag har inte mycket till övers för kungahuset. Det är en maskerad och en förlegad kvarleva. Egentligen är det otroligt att man kan ärva uppdrag på det sättet, men samtidigt är frågan om republik inte en fråga som någon kan driva. I media svassas det och bugas för kungahuset, det kommer att explodera fullständigt nu när prinsessorna gifter sig.”Inför kungens besök i Katrineholm har tidningen vid två tillfällen frågat Göran Dahlström om hans inställning till monarki respektive republik. Han har inte svarat på frågorna.- Nu tycker jag att vi månar om våra gäster som kommer hit. Jag vill inte hålla på med de här frågorna nu.”

För en gångs skull håller jag faktiskt med Göran Dahlström. Kungahuset är en kvarleva från en svunnen tid. En modern demokratisk stat kan inte ha något annat en en folkvald person som statsöverhuvud. Dessutom skall alla medborgare vara lika inför lagen och alla offentliga ämbeten skall vara öppna för alla medborgare. Det är väl en grundläggande hörnsten i en demokratisk rättstat! Välkommen till Katrineholm kungen! Länge leve republiken!

http://kkuriren.se/nyheter/katrineholm/1.1896652

Studiebesök på Katrineholms Kuriren

Idag var vår gruppledare Lotta Back och jag på ett studiebesök på Katrineholms Kuriren. Det var ett givande och trevligt möte som skiljde sig från de möten man brukar ha med representanter för den tredje statsmakten. Inte för att de brukar vara otrevliga, de flesta journalisterna (med några undantag) som jag har stött på i sin yrkesroll är professionella och sympatiska personer, men den här gången blev vi inte ställda mot väggen med frågor och behövde inte försvara våra ståndpunkter. Det var en avslappnad atmosfär med diskussioner om allt från personliga erfarenheter, rasism och lokalpolitiken till medias roll i bevakningen av politiken i kommunen och de villkor tidningen arbetar under. Från Katrineholms Kuriren deltog Elisabeth Bäck, chefredaktör, Catarina Nitz, debattredaktör samt nyhetschefen Henrik Wising.