Rapport från Vänsterpartiets 41.a kongress

image
Sörmlandsdelegationen. Foto Maria Forsberg

Så här dagen efter Vänsterpartiets 41.a kongress som hölls i Örebro är man lite trött och man har fortfarande inte riktigt vant sig vid högsommarvärmen som dragit in över landet och som kanske bidrog också till att hålla diskussionerna på kongressen på en, om inte en sval nivå, så på en sansad nivå.

Kongressen präglades just av respekt och god ton mellan ombuden och partistyrelsen och ombuden emellan. Med 657 motioner, förslag till nytt klimatpolitisk program och ett reviderat partiprogram så kunde man tro att det hade varit upplagd för politisk strid.

Det fanns så klart skilda åsikter och kongressombuden röstade vid flera tillfällen mot partistyrelsens förslag till svar på motioner samtidigt som partistyrelsens linje vann gehör på flertalet punkter. Men det fanns inga sura miner eller oro hos de partistyrelseledamöter eller kongressombud som jag pratade med och alla var överens om att kongressen överlag hade fattat kloka beslut och var ett lyft framåt för partiet.  Fortsätt läsa ”Rapport från Vänsterpartiets 41.a kongress”