Jämlikhet och rättvisa kommer från vänstern, inte högern.

Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 6/9- 20 18

Som företrädare för Vänsterpartiet i Katrineholm får jag många synpunkter, de flesta kritiska, på det samarbete som Socialdemokraterna och Moderaterna har haft i Katrineholm de två senaste mandatperioderna. När ett arbetarparti styr tillsammans med ett borgerligt parti så brukar det visa sig ganska väl i vilken riktning politiken lutar åt, nämligen högerut.

Vi kan se klart och tydligt hur det har manifesterat sig de två senaste mandatperioderna i Katrineholm. Fokus har inte legat på att utveckla den kommunala välfärden utan snarare handlat om att skapa en vacker yta. Men om man skrapar lite på ytan av ombyggnationer, körsbärsträd, konstgräs och rondellkonst så kan vi se att det finns stora sprickor i den kommunala välfärden.

Vård och omsorg har gått back och ingen har kunnat undvika den debatt om hemtjänsten som har rasat de senaste veckorna med en stressad personal som inte hinner med sina viktiga arbetsuppgifter. Barngrupperna i förskolan är för stora. Istället för att försöka utveckla vår allmännytta i Katrineholm så styckar man istället av fastigheter till privata intressenter. Privata näringsidkare köps ut med skattemedel. När Vänsterpartiet lägger förslag om att avskaffa orättvisa anställningsförhållanden så röstar majoriteten nej. När Vänsterpartiet lägger fram förslag om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar röstar majoriteten nej. Kommunal verksamhet har privatiserats, visserligen under tiden som socialdemokraterna hade egen majoritet, men som en eftergift till de borgerliga. Istället för att försöka motverka klyftorna i kommunen så slår man nedåt på de människor som behöver hjälp. Man talar om tiggeriförbud och att minska antalet invandrare i kommunen.

I ett samarbete med moderaterna kommer det inte att drivas traditionell socialdemokratisk politik. Den politiken kan endast levereras i ett samarbete med Vänsterpartiet. S och M har aviserat att deras samarbete kommer att fortsätta om de får egen majoritet. Det innebär att den som lägger sin röst för en traditionell socialdemokratisk politik i kommunen i praktiken lägger en röst på M.

En röst på Vänsterpartiet däremot blir en röst för jämlikhet, rättvisa, minskade klyftor, stärkt arbetsrätt, kollektivavtal och framförallt en utveckling av den kommunala välfärden.

Tony Rosendahl
Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm.

Schyssta villkor!

Insändare inskickad till lokalmedia
Det är inte bara våra anställda i kommunen som skall ha bra arbetsvillkor, något som vänsterpartiet arbetar för, det gäller även för de företag som kommunen anlitar och de bolag som kommunen är delägare i. Personalen är verksamhetens viktigaste resurs, både inom det offentliga och det privata. Etik är en viktig del av en god kvalité. Bra villkor för anställda garanterar god kvalité i verksamheten. Därför tycker vi att det är viktigt att ställa krav på schyssta villkor vid kommunala upphandlingar. Lönedumpning och socialdumpning skall inte få användas som en konkurrensfördel!
De Katrineholmare som tycker att bra arbetsvillkor, löner, meddelarfrihet och kollektivavtal är en viktig del av en fungerande arbetsmarknad och att kommunen skall föregå med gott exempel kan lägga sin röst på Vänsterpartiet i höstens val. Vi kommer att ställa krav på kollektivavtal och meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar och i de bolag kommunen är delägare i.
Tony Rosendahl
Vänsterpartiet Katrineholm

Schyssta villkor i Eskilstuna.

Vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet, som utgör den politiska majoriteten i Eskilstuna, har idag beslutat att ställa krav på schyssta villkor och kollektivavtal vid upphandlingar. Socialdemokraterna i Katrineholm påstår att det är olagligt och vägrar, en fråga som vi i Vänsterpartiet i Katrineholm driver. Bra jobbat Eskilstuna…

Frågan är varför Socialdemokraterna i Katrineholm så hårdnackat motsätter sig vad som borde vara självklara saker för ett parti som tillhör arbetarrörelsen! Frågan är varför fackligt aktiva socialdemokrater i Katrineholm sitter i fullmäktige och röstar emot krav på schyssta villkor och kollektivavtal vid kommunala upphandlingar? Är det samarbetet med moderaterna som spökar eller är det helt enkelt så att S i Katrineholm inte längre anser kollektivavtalen och bra arbetsvillkor vara en viktig fråga att stå upp för? De avslog en liknande motion när de hade egen majoritet förra mandatperioden.

De Katrineholmare som tycker att bra arbetsvillkor, löner och kollektivavtal är en viktig del av en fungerande arbetsmarknad och att kommunen skall föregå med gott exempel kan lägga sin röst på Vänsterpartiet i höstens val.

Priset för samarbetet mellan S och M?

Katrineholms kommunfullmäktige beslöt den 20 januari att avslå Vänsterpartiets motion om särskilda villkor vid upphandlingar där vi yrkade att:
kommunfullmäktige beslutar att följande skrivs in i kommunens upphandlings och affärspolicy.
Vid upphandling skall leverantören iaktta och följa villkor som uppfyller eller motsvarar de villkor som gäller i centrala kollektivavtal mellan parterna på arbetsmarknaden i respektive bransch.

Enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) får upphandlaren ställa krav på särskilda villkor för hur uppdraget skall genomföras. I lagen står det klart och tydligt att man får ”ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras”. (LOU 6 kap. 13§)
I EU-direktiven om upphandling ges uttryckligen stöd för att upphandlande myndigheter får ställa etiska och sociala krav. Sedan 1 juli 2010 finns det dessutom en skrivelse i första kapitlet om att upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling.

Nu har det hänt lite saker sen den här motionen skrevs. Kollektivavtalens ställning har stärkts. EU-parlamentet har den 15 januari reviderat reglerna för offentlig upphandling. Sociala krav och krav på miljöhänsyn ska alltid ställas och kollektivavtalen ges en starkare ställning.
I den nya texten, framförhandlad mellan Europarådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet står det att beställarna måste ställa krav på att utförarna …
”… lever upp till tillämpliga åtaganden när det gäller miljömässiga, sociala och arbetsmarknadsmässiga lagar så som de fastställts i Unions-rätt, nationell rätt och kollektivavtal”.

Kravet på att leva upp till kollektivavtal finns alltså med.
Avtalade kollektivavtal räcker. De behöver inte vara lagstadgade och de svenska kollektivavtalen ges därmed en helt ny ställning.

Det är både möjligt och tillåtet att ställa de här kraven.
Det främsta syftet med det nya direktivet är att länder i fortsättningen inte bara KAN utan också SKA ställa sådana krav.
Senast om två år ska Sverige och andra EU-länder se till att arbetsrätt och kollektivavtal följs när varor och tjänster upphandlas.

Trots detta fortsatte majoriteten att hävda att det inte är tillåtet att ställa dessa krav vid upphandlingar.

Är det av ideologiska skäl man avslog motionen?
Är inte längre en trygg arbetsmarknad med rättvisa villkor en grundbult i socialdemokratins värdegrund? I andra kommuner genomför och motionerar socialdemokrater, tillsammans med vänsterpartister, om schyssta villkor vid upphandlingar. I Malmö genomförs till exempel Vita jobb modellen med bland annat krav på kollektivavtalsliknande villkor vid upphandlingar. Andra kommuner kan, varför kan inte Katrineholm?

Har socialdemokraterna i Katrineholm genom sitt samarbete med moderaterna kompromissat bort kollektivavtalen och schyssta villkor i arbetslivet? Är det priset man beredd att betala för att få styra tillsammans med moderaterna?

Vänsterpartiet i Katrineholm kommer att fortsätta driva frågan om schyssta villkor vid upphandlingar.