Tack för förtroendet.

Jag har idag av min partiförening valts till förstenamn på vår kommunlista inför valet i höst. Det är ett uppdrag som jag är hedrad över att ha blivit vald till och som jag med både stolthet och ödmjukhet axlar. Tack för förtroendet kamrater! Folk har frågat mig vilka frågor jag kommer att driva men det handlar inte så mycket om vilka frågor jag prioriterar utan om den politik som vänsterpartiet står för och de frågor som vi tillsammans i partiet och föreningen bestämmer oss för att driva. Jag företräder först och främst vänsterpartiet, dess medlemmar och väljare. Sen finns det alltid frågor som man personligen brinner extra för. Läxhjälpen är en sådan fråga som jag drivit och rätten till modersmålsundervisning en annan. Jämställda löner och villkor, rätt till heltid, jämlikhetsfrågor, välfärd och antirasism är frågor vi har lyft tidigare och kommer att fortsätta driva tillsammans. Listan kan göras längre men målmedvetet och konsekvent kommer jag och mina kamrater att fortsätta driva våra frågor i Katrineholms kommun.

Här nedan kan ni läsa det pressmeddelande som har gått ut med hela fullmäktigelistan som antogs på årsmötet.

Vänsterpartiet Katrineholms årsmöte 2014

Vänsterpartiet höll den 2 februari 2014 årsmöte inför verksamhetsåret 2014-2015. Förutom att godkänna verksamhets- och ekonomisk berättelse för det gångna året samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet fastställde partiet kommunfullmäktigelistan till kommunvalet 2014. Listan toppas av Tony Rosendahl, Lotta Back samt Olof Carlsson, beprövade och erfarna Katrineholmspolitiker.

Listan i dess helhet lyder enligt nedan.

Tony Rosendahl
Lotta Back
Olof Carlsson
Anita Johansson
Glenn Rindhoff
Elin Selig
Robert Dahlqvist
Evelina Back
Urban Lundin
Gunnel Malm
Thomas Selig
Pia Van de Meulebrouck
Jan-Erik Back.

Vi är väldigt glada att till det kommande valet kunna presentera en lista som består av så många kompetenta, engagerade och i många fall erfarna lokalpolitiker. Särskilt glädjande är att vi lyckades att uppnå en jämn könsfördelning – med exakt varannan person av manligt kön.

Vänsterpartiet Katrineholm valde därutöver ny styrelse för verksamhetsåret som även den består av erfarna styrelsemedlemmar. I styrelsen ingår Thomas Selig, Lotta Back, Glenn Rindhoff, Tony Rosendahl och Olof Carlsson, samt som ersättare Gunnel Malm och Robert Dahlqvist.

Till ny styrelseordförande för Vänsterpartiet Katrineholm valdes Thomas Selig.