Motion till Vänsterpartiets kongress om kollektivavtal

På Vänsterpartiets kommande kongress i maj kommer bland annat partistyrelsens förslag till ekologiskt-ekonomiskt program att behandlas. Jag ar skrivit en motion på punkt 60 som handlar bland annat om offentliga upphandlingar.

Länk till ekoeko programmet

Motion till Vänsterpartiets kongress 2016 Partistyrelsens förslag till ekologiskt-ekonomiskt program Punkt 60, sidan 6

Krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar Vid offentliga upphandlingar är det viktigt att leverantörer och underleverantörer iakttar och följer villkor som uppfyller eller motsvarar de villkor som gäller i centrala kollektivavtal mellan parterna på arbetsmarknaden i respektive bransch.

Enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) får upphandlaren ställa krav på särskilda villkor för hur uppdraget skall genomföras. I lagen står det klart och tydligt att man får ”ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras”. (LOU 6 kap. 13§) I EU-direktiven om upphandling ges uttryckligen stöd för att upphandlande myndigheter får ställa etiska och sociala krav. EU-parlamentet har den 15 januari 2014 reviderat reglerna för offentlig upphandling. Sociala krav och krav på miljöhänsyn ska alltid ställas och kollektivavtalen ges en starkare ställning. I den nya texten, framförhandlad mellan Europarådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet står det att beställarna måste ställa krav på att utförarna … ”… lever upp till tillämpliga åtaganden när det gäller miljömässiga, sociala och arbetsmarknadsmässiga lagar så som de fastställts i Unions-rätt, nationell rätt och kollektivavtal”.

Kravet på att leva upp till kollektivavtal finns alltså med. Avtalade kollektivavtal räcker. De behöver inte vara lagstadgade och de svenska kollektivavtalen ges därmed en helt ny ställning. Det är alltså både möjligt och tillåtet att ställa de här kraven. Det främsta syftet med det nya direktivet är att länder i fortsättningen inte bara KAN utan också SKA ställa sådana krav. Det är självklart att Vänsterpartiet skall verka för att stärka kollektivavtalens ställning vid offentliga upphandlingar

Mot bakgrund av detta yrkar vi att: Meningen: I väntan på detta ska Sverige utnyttja möjligheten att beakta social-, klimat- och miljönytta vid lagstiftning och implementering av EU:s direktiv om offentlig upphandling maximalt, så att krav som närproducerat, ekologiskt, rättvisemärkt, god djurhållning och kollektivavtalslika villkor ska kunna ställas, inte bara krav på lägsta pris.

Ändras till:

I väntan på detta ska Sverige utnyttja möjligheten att beakta social-, klimat- och miljönytta vid lagstiftning och implementering av EU:s direktiv om offentlig upphandling maximalt, så att krav som närproducerat, ekologiskt, rättvisemärkt, god djurhållning, kollektivavtal eller kollektivavtalslika villkor ska kunna ställas, inte bara krav på lägsta pris.

Priset för samarbetet mellan S och M?

Katrineholms kommunfullmäktige beslöt den 20 januari att avslå Vänsterpartiets motion om särskilda villkor vid upphandlingar där vi yrkade att:
kommunfullmäktige beslutar att följande skrivs in i kommunens upphandlings och affärspolicy.
Vid upphandling skall leverantören iaktta och följa villkor som uppfyller eller motsvarar de villkor som gäller i centrala kollektivavtal mellan parterna på arbetsmarknaden i respektive bransch.

Enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) får upphandlaren ställa krav på särskilda villkor för hur uppdraget skall genomföras. I lagen står det klart och tydligt att man får ”ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras”. (LOU 6 kap. 13§)
I EU-direktiven om upphandling ges uttryckligen stöd för att upphandlande myndigheter får ställa etiska och sociala krav. Sedan 1 juli 2010 finns det dessutom en skrivelse i första kapitlet om att upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling.

Nu har det hänt lite saker sen den här motionen skrevs. Kollektivavtalens ställning har stärkts. EU-parlamentet har den 15 januari reviderat reglerna för offentlig upphandling. Sociala krav och krav på miljöhänsyn ska alltid ställas och kollektivavtalen ges en starkare ställning.
I den nya texten, framförhandlad mellan Europarådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet står det att beställarna måste ställa krav på att utförarna …
”… lever upp till tillämpliga åtaganden när det gäller miljömässiga, sociala och arbetsmarknadsmässiga lagar så som de fastställts i Unions-rätt, nationell rätt och kollektivavtal”.

Kravet på att leva upp till kollektivavtal finns alltså med.
Avtalade kollektivavtal räcker. De behöver inte vara lagstadgade och de svenska kollektivavtalen ges därmed en helt ny ställning.

Det är både möjligt och tillåtet att ställa de här kraven.
Det främsta syftet med det nya direktivet är att länder i fortsättningen inte bara KAN utan också SKA ställa sådana krav.
Senast om två år ska Sverige och andra EU-länder se till att arbetsrätt och kollektivavtal följs när varor och tjänster upphandlas.

Trots detta fortsatte majoriteten att hävda att det inte är tillåtet att ställa dessa krav vid upphandlingar.

Är det av ideologiska skäl man avslog motionen?
Är inte längre en trygg arbetsmarknad med rättvisa villkor en grundbult i socialdemokratins värdegrund? I andra kommuner genomför och motionerar socialdemokrater, tillsammans med vänsterpartister, om schyssta villkor vid upphandlingar. I Malmö genomförs till exempel Vita jobb modellen med bland annat krav på kollektivavtalsliknande villkor vid upphandlingar. Andra kommuner kan, varför kan inte Katrineholm?

Har socialdemokraterna i Katrineholm genom sitt samarbete med moderaterna kompromissat bort kollektivavtalen och schyssta villkor i arbetslivet? Är det priset man beredd att betala för att få styra tillsammans med moderaterna?

Vänsterpartiet i Katrineholm kommer att fortsätta driva frågan om schyssta villkor vid upphandlingar.